ZŠ a MŠ Lišov

Aktuality

                                                                                                                  


Vyhlášení voleb do školské rady z řad rodičů a zákonných zástupců žáků

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Lišov, v souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a podle Volebního řádu školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lišov, vyhlašuje volby do školské rady z řad zákonných zástupců, rodičů žáků na období 2017 – 2020.
Volby se uskuteční v týdnu od pondělí 4. prosince do čtvrtka dne 7. prosince 2017 v budově ZŠ a MŠ Lišov od 8,00 do 16,15 hodin. Z navržených kandidátů se budou volit tři zástupci rodičů a zákonných zástupců. Volit může pouze jeden zástupce z každé rodiny žáka, žáků.
Navrhovat kandidáty a doplňovat seznam kandidátů z řad zákonných zástupců lze pouze písemně, a to v termínu od vyhlášení voleb tj. od čtvrtka 2. listopadu 2017 do pondělí 27. listopadu 2017. Písemné návrhy na kandidaturu na člena školské rady můžete odevzdávat v sekretariátu školy nebo zasílat pí. Ing. Mgr. Vaňkové na MěÚ Lišov i mailem projekty@mulisov.cz.
Volební lístek obdrží předem rodič nebo zákonný zástupce, nebo si volební lístek vyzvedne v sekretariátu školy, upraví jej a vhodí jej do hlasovací schránky ve vstupní hale školy. Volební lístek se upraví škrtáním tak, aby zůstala na volebním lístku jména maximálně tří kandidátů. Jména kandidátů budou zveřejněna na nástěnce ve vstupní hale v budově ZŠ a MŠ Lišov a na webu ZŠ a MŠ Lišov.
Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy


Vyhlášení voleb do školské rady z řad pedagogů - učitelů Základní školy Lišov

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Lišov, v souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a podle Volebního řádu školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lišov, vyhlašuje volby do školské rady z řad pedagogů – učitelů na období 2017 – 2020.
Volby se uskuteční v týdnu v pondělí 4. prosince 2017 a v úterý dne 5. prosince 2017 ve sborovně ZŠ a MŠ Lišov od 8,00 do 16,00 hodin. Z navržených kandidátů se budou volit tři zástupci z řad učitelů.
Navrhovat kandidáty a doplňovat seznam kandidátů z řad učitelů lze pouze písemně, a to v termínu od vyhlášení voleb tj. od čtvrtka 2. listopadu 2017 do pondělí 27. listopadu 2017. Písemné návrhy na kandidaturu na člena školské rady mohou pedagogové odevzdávat v sekretariátu školy nebo zasílat na mail ZŠ Lišov zs@zslisov.cz.
Volební lístek obdrží předem každý pedagog - učitel, nebo si volební lístek vyzvedne v sekretariátu školy, upraví jej a vhodí jej do hlasovací schránky ve sborovně školy. Volební lístek se upraví škrtáním tak, aby zůstala na volebním lístku jména maximálně tří kandidátů. Jména kandidátů budou zveřejněna ve sborovně ZŠ a MŠ Lišov.
Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy
 


Naši letošní prvňáčci

Naši letošní prvňáčciNaši letošní prvňáčci


Platba kroužků

Kurzovné ve výši .... (dle tabulky kroužků) za školní rok 2017 - 2018 uhraďte, prosím, bankovním převodem na

číslo účtu: 0566551389/0800
variabilní symbol: rodné číslo dítěte
specifický symbol: číslo kroužku (dle tabulky kroužků)


 


Informace ze ŠJ

Vážení strávníci, oznamujeme že od 11. 10. 2017 se z provozních důvodů bude vařit pouze jeden hlavní chod. 
Děkujeme za pochopení, kolektiv ŠJ.
 


Nabídka kroužků na školní rok 2017-2018

Nabídka kroužků na školní rok 2017-2018

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prihlaska-do-krouzku540801989.pdf 181.8 Kb

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Vláda ČR 8. 3. 2017 schválila nová pravidla pro projekty Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol. Od září 2017 mají nárok na ovoce a zeleninu zcela zdarma nově všichni žáci základních škol, tzn. 1. – 9. třídy. Žáci budou mít také nárok na neochucené mléčné výrobky zcela zdarma, a to cca 4 ks/měsíc. Ovoce, zeleninu a mléko budou dostávat žáci do tříd. První dodávka se uskuteční v 38. týdnu. Naší škole bude ovoce, zeleninu a mléčné výrobky dodávat firma Laktea, o. p. s. jako v minulých letech. Kromě neochucených výrobků budou mít žáci nárok na dotované mléčné výrobky, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud.

Peníze na dotované mléčné výrobky mohou rodiče uložit prostřednictvím školní pokladny. Žák má nárok na jeden částečně dotovaný mléčný výrobek denně. Žák si ho vyzvedne pomocí čipu v automatu ve vestibulu školy.
V tento okamžik je možno objednat POUZE MLÉKO BEZ PŘÍCHUTĚ a to jak dotované, tak nedotované.
Bohužel SZIF ještě nerozhodl o dotaci na ochucené mléko, tudíž v měsíci září a říjnu nebude možnost ho objednat.
Co se týče mléka bez příchutě, každý žák má po měsíc září a říjen nárok pouze na 2ks za měsíc.

Ovoce, zelenina a mléko do škol


K vyšší kvalitě vzdělávání

K vyšší kvalitě vzděláváníK vyšší kvalitě vzdělávání

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
projekt129969552.pdf 320.5 Kb

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni


Nový informační systém - iPortál

Vážení rodiče,

Česká školní inspekce zahájila provoz nového informačního systému pro školy a veřejnost – iPortálu. Smyslem tohoto systému je poskytovat všem zájemcům co možná nejkomplexnější informace o školách zapsaných ve školském rejstříku a umožnit těmto školám vlastní komplexní prezentaci.

https://iportal.csicr.cz


Dlouhodobé akce a projektyZákladní škola a Mateřská škola Lišov - netkatalog.cz