ZŠ a MŠ Lišov

Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci ZŠ
Tisk článku

Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci školy

Ředitel školy:

Mgr. Petr Ročňák petr.rocnak@zslisov.cz

Statutární zástupkyně školy:

Mgr. Irena Březinová irena.brezinova@zslisov.cz

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Vít Bednář, Ph.D. vbednar@pf.jcu.cz

Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci:
1. stupeň:

1. A Mgr. Dana Kolářová dana.kolarova@zslisov.cz
1. B Mgr. Andrea Škardová andrea.skardova@zslisov.cz
1. C Mgr. Michaela Vávrová michaela.vavrova@zslisov.cz
2. A Mgr. Jana Karpianusová jana.karpianusova@zslisov.cz
2. B Mgr. Helena Kolářová helena.kolarova@zslisov.cz
2. C Mgr. Soňa Rončáková sona.roncakova@zslisov.cz
3. A Mgr. et Mgr. Pavel Pučejdl pavel.pucejdl@zslisov.cz
3. B Michaela Kándlová michaela.kandlova@zslisov.cz
4. A Mgr. Iveta Špačková iveta.spackova@zslisov.cz
4. B Mgr. Lenka Klimešová lenka.klimesova@zslisov.cz
5. A Mgr. Dana Hořejší dana.horejsi@zslisov.cz
5. B Mgr. Andrea Jirků andrea.jirku@zslisov.cz
asistent pedagoga Mgr. Martina Nováková martina.novakova@zslisov.cz
asistent pedagoga Mgr. Veronika Varady veronika.varady@zslisov.cz

2. stupeň:

6. A Mgr. Michaela Nováčková michaela.novackova@zslisov.cz
6. B Mgr. Blanka Pečená blanka.pecena@zslisov.cz
7. A Mgr. Ludvík Šibřina ludvik.sibrina@zslisov.cz 
7. B Mgr. Renáta Lukschová renata.lukschova@zslisov.cz
8. A Bc.  Jan Vosáhlo jan.vosahlo@zslisov.cz
8. B Mgr. Jaroslava Falcová jaroslava.falcova@zslisov.cz
9. A Mgr. Josef Pařízek josef.parizek@zslisov.cz
9. B Mgr. Petra Brabencová petra.brabencova@zslisov.cz
  Mgr. Alena Fojtlová alena.fojtlova@zslisov.cz
  Bc. Nikola Kulhánková nikola.kulhankova@zslisov.cz
  Bc. Tomáš Luksch tomas.luksch@zslisov.cz
  Bc. Alena Mísařová alena.misarova@zslisov.cz
  Mgr. Jana Smetanová jana.smetanova@zslisov.cz
  Volf Matěj matej.volf@zslisov.cz
školní asistent Mgr. Jiřina Jiráčková jirina.jirackova@seznam.cz

Dlouhodobě nepřítomní pedagogové:
Mgr. Hana Pechartová
Mgr. Petra Pelikánová

Mzdová účetní:
Helena Kočířová

Výchovný poradce:
Mgr. Jana Smetanová

Metodik prevence:
Mgr. Michaela Nováčková

ICT koordinátor:
Mgr. Alena Fojtlová

Webové stránky školy:
Mgr. Lenka Klimešová

Koordinátor EVVO:
Mgr. Blanka Pečená

Ekonomka školy:
Martina Bakulová

Uklizečky ZŠ:
Růžena Břehovská
Martina Muchnová
Marie Pavlíková
Jana Pouzarová 
Milena Švecová

Školník:
Jiří Beránek

Tisk článku