Provoz školní jídelny

Výdejní doba

 
pro děti a zaměstnance 11.30 - 14.00
pro cizí strávníky 10.45 - 11.00
pro odběr do jídlonosičů 10.45 - 11.00

Provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou č.107/2005Sb., ve znění předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny.