45. výročí školy

Naše škola slaví 45 let

Letošní školní rok začal 3. 9. 2018. Při slavnostním zahájení jsme si připomněli 45. výročí školy. Dne 2. 9. 1973 byla otevřena nová budova školy v Lišově. Celé září se škola připravovala na den otevřených dveří. Zaměstnanci a žáci tvořili výzdobu, sháněli kroniky tříd a další zajímavý materiál z předešlých školních let. V sobotu 22. 9. 2018 ve 14. 00 hod. se škola otevřela pro veřejnost. Návštěvníci mohli procházet všechny prostory školy. Prohlédli si nové skříňkové šatny, modernizované sociální zařízení, obnovená atria. Ve třídách se podívali na absolventská trička bývalých žáků, prolistovali kroniky tříd, alba s fotkami ze školních akcí, vyzkoušeli si práci na interaktivních tabulích, seznámili se s novým technickým vybavením, jako jsou notebooky s programy na výuku programování, robotiky. V dílnách se podívali na cvičné výukové stroje Unimat – elektrické soustruhy a elektrické pily, 3D tiskárnu. Menší děti si mohly v dílničkách vyrobit květinu z papíru, modelovací sliz, zkusit některé pokusy z chemie, stavět ze stavebnic Lego, pohrát si s novými hrami ve školní družině.  V keramické dílně shlédli výstavu výrobků. V mateřské škole, která patří k základní škole, si zájemci mohli prohlédnout zrekonstruovaný pavilon. Po prohlídce školy bylo na hřišti připraveno občerstvení, skákací hrad, malování na obličej. K dobré pohodě hrála živá hudba. Počasí nám přálo a snad každý odcházel domů spokojen. Nesl si pamětní medaili, kterou vyrobili žáci v keramické dílně a brožuru vydanou k této příležitosti. Oslava výročí se vydařila. Děkujeme za vydatnou pomoc jak materiální, tak finanční zřizovateli školy městu Lišov a všem pracovníkům školy za jejich čas, který věnovali přípravě dnu otevřených dveří. Na příjemně prožité sobotní odpoledne budou určitě všichni dlouho vzpomínat.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx