ZŠ - Akce

1. třídy se zúčastnily preventivního programu pořádané Policií ČR - Bezpečně doma a na ulici

4. C

Halloween v 7. A

Pečeme ježky z perníkového těsta ve 2. A

3.B a podzimní tvoření

Skupinová práce v hodině českého jazyka - 3. B

Laboratorní práce v osmých třídách - Dělící metody směsí

Svátek dušičkový je za dveřmi, pro děti ve znamení Halloweenu - 7.A.

Halloween jsme slavili i v 1. C.

Halloween se blíží, v 5.A jsou nachystaní. smiley

Pracovní činnosti 7. tříd - kuchyňky

Laboratorní práce v šestkách (Buňka)

Hodina AJ pod vedením paní učitelky Jirouškové v šestých třídách.

Žáci 2. A a 2. B dnes v hodině tělesné výchovy měli možnost zhodnotit nejen svou sílu, mrštnost, pohotovost, ale i vytrvalost samostatným plněním úkolů.

4. A - namalovali jsme obrázky a spolu s dopisem jsme poslali onkologicky nemocným dětem

Laboratorní práce v devítkách (Elektrolýza) 

Modelování ve 2. B

Prvňáčci v hodině TV

Krmení zvířátek - 1. C

Jako každý rok, i letos se vydali žáci sedmých tříd v rámci exkurze na výlov rybníka Rožmberka. Že se jedná o velice zajímavou akci, vypovídají i fotografie.

V hodinách AJ 7 - projekt My room, my castle - žáci si přinesli fotografie svého pokoje a popisovali ho, nebo si svůj pokoj nakreslili a popsali.

Přírodopis 7.B - v září se probírali ryby (poté se jelo na výlov), hodina formou hry skládání kapra (žáci se učí uspořádání vnitřních orgánů ryby)

Hudební výchova ve 3. B s rytmem

Podzimní procházku do lesa jsme si moc užili - žáci 2. B

Chválíme naše školáky z 1. stupně za reprezentaci na Dopravní soutěži v Českých Budějovicích

Výtvarná výchova v 3. B

Sloh ve 2. A na téma: Oslovení, pozdrav

Prvňáčci z 1. A

My žáci z 1. B

Nová jazyková učebna má úspěch a dveře se v ní netrhnou. Dnes si poprvé vyzkoušeli třeťáci, co všechno "to umí". smiley

Basketmánie v 5. A

Z hodin - 2. A

Beseda o lese - 4. třídy

Lišovské slavnosti

Vítáme prvňáčky