Výdejní doba

Výdejní doba pro strávníky

 
pro cizí strávníky 10. 45 - 11. 00
pro děti a zaměstnance 11. 30 - 14. 00

Provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou č.107/2005Sb., ve znění předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny.