Kalendář akcí

Kalendář akcí MŠ Velechvín

 • Návštěvy divadelních souborů v MŠ (každý měsíc)
 • Planetárium České Budějovice
 • Ateliér ,,Tvor“, tvoříme z recykl. materiálů
 • Barevné dny- každý měsíc prožívají děti jiný barevný den
 • Sbor dobrovolných hasičů Lišov - předvedení hasičské techniky
 • Policie ČR- preventivní program, beseda, výcvik pol. psů
 • Záchranná vodní služba- preventivní program
 • Výlov rybníka
 • Záchranná stanice pro zvířata Třeboň ,,Jak se hladí ježek“
 • Drakiáda- pouštění draků, společná zábava pro celou rodinu zakončená opékáním špekáčků
 • Svatý Martin- odpoledne pro rodiče a děti
 • Mikulášská nadílka- zábavné dopoledne s návštěvou čertů a Mikuláše v mateřské škole
 • Vánoční tvoření pro rodiče s dětmi, vánoční tradice
 • Tři králové- koledování po vsi
 • Karneval- taneční dopoledne v maskách
 • Návštěva místní knihovny
 • Vítání jara a vynášení Smrtky
 • Čarodějnický rej v maskách- soutěžní dopoledne s tancem
 • Putování za velikonočním zajíčkem- odpoledne pro rodiče a děti
 • Zdobení májky na školní zahradě
 • Oslava Dne dětí- zábava a soutěže na školní zahradě s dárkem pro děti
 • Otvírání studánek
 • Rozloučení s předškoláky- slavnostní dopoledne v mateřské škole
 • Výlet na konci školního roku

Kalendář akcí MŠ Lišov