Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci
Tisk článku

xxx
Vedoucí učitelka MŠ Lišov: Věra Formánková                  

Učitelky:                                                                  

xxx
1. třída Mgr. Iveta Koláčková iveta.kolackova@zslisov.cz
1. třída Eliška Nováková eliska.novakova@zslisov.cz
2. třída Ivana Marková ivana.markova@zslisov.cz
2. třída Vladislava Ondoková vladislava.ondokova@zslisov.cz
3. třída Bc.Lenka Mráčková lenka.mrackova@zslisov.cz
3. třída Julie Vlášková julie.vlaskova@zslisov.cz
4. třída Karla Zieglbaurová karla.zieglbaurova@zslisov.cz
4. třída Věra Formánková vera.formankova@zslisov.cz
5. třída Vlastimila Koišová vlastimila.koisova@zslisov.cz
5. třída Bc. Eva Němcová eva.nemcova@zslisov.cz
6. třída Mgr. Dita Bílá dita.bila@zslisov.cz
6. třída Mgr. Kamila Doležalová kamila.dolezalova@zslisov.cz
7. třída Iveta Kándlová iveta.kandlova@zslisov.cz
7. třída Jaroslava Štěrbová jaroslava.sterbova@zslisov.cz

Dlouhodobě nepřítomné učitelky:
Mgr. Eliška Brůžková
Jana Černá
Mgr. Zuzana Hlasová
Bc. Veronika Kocihová
Mgr. Iva Svobodová
Veronika Uhlíková

xxx
Mateřská škola Velechvín:  
 
Mgr. Magdaléna Třísková magdalena.triskova@zslisov.cz
Marie Trousilová marie.trousilova@zslisov.cz

 

xxx
Provozní pracovnice MŠ:      
Jana Machová
Jaroslava Pouzarová
Marie Trousilová
Jana Vávrová
Tisk článku