Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci
Tisk článku

 
Vedoucí učitelka MŠ Lišov: Věra Formánková                  

Učitelky:                                                                  

 
1. třída Mgr. Iveta Koláčková iveta.kolackova@zslisov.cz
1. třída Bc. Eliška Nováková eliska.novakova@zslisov.cz
2. třída Ivana Marková ivana.markova@zslisov.cz
2. třída Vladislava Ondoková vladislava.ondokova@zslisov.cz
3. třída Bc. Denisa Rieneslová denisa.rieneslova@zslisov.cz
3. třída Julie Vlášková julie.vlaskova@zslisov.cz
4. třída Jana Černá jana.cerna@zslisov.cz
4. třída Věra Formánková vera.formankova@zslisov.cz
5. třída Vlastimila Koišová vlastimila.koisova@zslisov.cz
5. třída Jaroslava Štěrbová jaroslava.sterbova@zslisov.cz
6. třída Aneta Svobodová aneta.svobodova@lisovskaskola.cz
6. třída Mgr. Kamila Doležalová kamila.dolezalova@zslisov.cz
7. třída Iveta Kándlová iveta.kandlova@zslisov.cz
7. třída Bc. Lenka Havlová lenka.havlova@zslisov.cz

Dlouhodobě nepřítomné učitelky:
Mgr. Eliška Brůžková
Lenka Mráčková
Mgr. Zuzana Hlasová
Bc. Veronika Kocihová
Veronika Uhlíková

 

 
Mateřská škola Velechvín:  
 
Mgr. Magdaléna Třísková magdalena.triskova@zslisov.cz
Marie Trousilová marie.trousilova@zslisov.cz

 

 
Provozní pracovnice MŠ:      
Jana Machová
Jaroslava Pouzarová
Marie Trousilová
Jana Vávrová
Tisk článku