Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci

Prázninový provoz MŠ

Běžný provoz mateřské školy v Lišově i ve Velechvíně bude ukončen k pátku dne 26.6., poté bude přerušen provoz MŠ ve Velechvíně po dobu letních prázdnin,  MŠ v Lišově bude v červenci a srpnu v režimu prázdninového provozu.


Schůzka s rodiči nově přijatých dětí do mateřské školky

Dovolujeme si vás pozvat na první schůzku rodičů dětí přijatých do mateřské školky, která se bude konat v pondělí dne 16.6. v 16.30 v budově mateřské školky v Lišově.

Těšíme se na setkání.


Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Dovolujeme si vás pozvat na první schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se bude konat v pondělí dne 15.6. v 16.30 v budově základní školy.

Těšíme se na setkání.


Školkovné v červnu pro děti nenavštěvující MŠ

Ačkoliv Vaše dítě nenavštěvuje v měsíci červnu školku, jsme nuceni dle stávající legislativy vybírat za tento měsíc školkovné. Je však možné požádat o snížení úplaty. Můžete takto učinit, v příloze naleznete příslušné dokumenty. O snížení úplaty je nutno požádat do 15.6.2020!

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-snizeni-skolkovneho-na-mesic-cerven-2020-podepsane.pdf 584.4 Kb
zadost-o-snizeni-skolkovneho-podepsane.pdf 477.4 Kb

Prázdninový provoz MŠ

V následujících řádcích naleznete informace k letnímu provozu MŠ.

Do 21.5. bylo možno odevzdat dotazník k navštěvování MŠ v letních měsících.  Děkujeme za odevzdání těchto dotazníků, v současné době tyto informace zpracováváme. Podmínky úplaty školkovného a stravy v tomto období jsou  v souladu se směrnicí o podmínkách úplaty v MŠ, kterou naleznete v příloze.  Dále je potřeba v případě zájmu podat závaznou přihlášku ke stravování, kterou naleznete též v příloze. Termín odevzdání přihlášky je do 15.6..

Kvůli probíhající rekonstrukci školní kuchyně a jídelny budeme obědy dovážet od firmy Záruba Gastro a.s., s tím souvisí nezbytné navýšení ceny oběda na částku 36 Kč, cena svačinek zůstane nezměněna. Zvažte tedy i tento aspekt.

Děkujeme za Vaše pochopení.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
i-20.-smernice-o-podminkach-uplaty-ms-prazdniny-2020-podpis.pdf 423.6 Kb
prihlaska-na-letni-prazdniny-2020.doc 372.2 Kb

Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020 - zahajujeme provoz opět od 25.5. 2020 !!!

Obě pracoviště zahajují provoz od 25.5. 2020.
Přepokládáme, že většina dětí do školky nastoupí - není tedy potřeba každé dítě přihlašovat. Naopak potřebujeme informaci v případě, že děti do MŠ nenastoupí. Děti budou mít automaticky přihlášené obědy a svačinky od tohoto data, pokud nebudete své děti do školky posílat, prosím odhlašte obědy a svačinky!
Obnovený provoz se bude řídit manuálem MŠMT, který naleznete v příloze.
Před prvním vstupem do MŠ prosím přineste podepsané čestné prohlášení a též pak podepsané podmínky, za jakých by mělo dítě do školky nastoupit - oba materiály naleznete v přílohách - prosíme o pečlivé pročtení!

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-podminky-provoz-ms-20200430390020213-1-aktuell.docx 31.2 Kb
ochrana-zdravi-ms.pdf 1123.5 Kb
pz-loha-uestn-prohl-aen-565925081.pdf 275.2 Kb

Prázdninový provoz MŠ v Lišově

Za předpokladu vhodné epidemiologické situace zvažujeme letní provoz mateřské školky v Lišově. Některé informace naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik-letni-prazdniny-2020.doc 25.6 Kb
prazdninovy-provoz-2020.docx 14.3 Kb

Tisk článku

xxx
Vedoucí učitelka MŠ Lišov: Věra Formánková                  

Učitelky:                                                                  

xxx
1. třída Mgr. Iveta Koláčková iveta.kolackova@zslisov.cz
1. třída Eliška Nováková eliska.novakova@zslisov.cz
2. třída Ivana Marková ivana.markova@zslisov.cz
2. třída Vladislava Ondoková vladislava.ondokova@zslisov.cz
3. třída Bc.Lenka Mráčková lenka.mrackova@zslisov.cz
3. třída Julie Vlášková julie.vlaskova@zslisov.cz
4. třída Karla Zieglbaurová karla.zieglbaurova@zslisov.cz
4. třída Věra Formánková vera.formankova@zslisov.cz
5. třída Vlastimila Koišová vlastimila.koisova@zslisov.cz
5. třída Bc. Eva Němcová eva.nemcova@zslisov.cz
6. třída Mgr. Dita Bílá dita.bila@zslisov.cz
6. třída Mgr. Kamila Doležalová kamila.dolezalova@zslisov.cz
7. třída Iveta Kándlová iveta.kandlova@zslisov.cz
7. třída Jaroslava Štěrbová jaroslava.sterbova@zslisov.cz

Dlouhodobě nepřítomné učitelky:
Mgr. Eliška Brůžková
Jana Černá
Mgr. Zuzana Hlasová
Bc. Veronika Kocihová
Mgr. Iva Svobodová
Veronika Uhlíková

xxx
Mateřská škola Velechvín:  
 
Mgr. Magdaléna Třísková magdalena.triskova@zslisov.cz
Marie Trousilová marie.trousilova@zslisov.cz

 

xxx
Provozní pracovnice MŠ:      
Jana Machová
Jaroslava Pouzarová
Marie Trousilová
Jana Vávrová
Tisk článku