Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Dovolujeme si vás pozvat na první schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se bude konat v pondělí dne 15.6. v 16.30 v budově základní školy.

Těšíme se na setkání.