Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí do mateřské školky

Dovolujeme si vás pozvat na první schůzku rodičů dětí přijatých do mateřské školky, která se bude konat v pondělí dne 16.6. v 16.30 v budově mateřské školky v Lišově.

Těšíme se na setkání.