O škole

Úřední hodiny v době letních prázdnin

V období letních prázdnin jsou úřední hodiny každou středu od 9.00 do 11.00 hod


Navýšení cen stravného

Od 1.9. 2020 jsme vzhledem k nárůstu cen základních potravin nuceni zvednout ceny stravného - viz příloha. Prosíme rodiče  o navýšení inkasa.

Děkujeme za pochopení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dulezite-upozorneni-pro-rodice.docx 15.7 Kb

Přehled školních potřeb

V přílohách naleznete přehledy školních potřeb k jednotlivým ročníkům, prosíme o kontrolu a případné doplnění finančních prostředků ve školní pokladně, částky za školní potřeby se budou strhávat nejspíše již v červnu.

Děkujeme

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
web-2.-roc.-20-21.xlsx 18.3 Kb
web-3.-roc.-20-21.xlsx 18.8 Kb
web-4.-roc.-20-21.xlsx 19.1 Kb
web-5.-roc.-20-21.xlsx 18.8 Kb
web-6.-roc.-20-21.xlsx 19.6 Kb
web-7.-roc.-20-21.xlsx 19.1 Kb
web-8.-roc.-20-21.xlsx 19.1 Kb
web-9.-roc.-20-21.xlsx 19 Kb

Ukončení výuky a předání vysvědčení

On-line výuka a prezenční výuka 2. stupně bude ukončena v pátek dne 19.6., žáci 1. stupně přihlášení k výuce (od 25.5.) budou nadále pokračovat v denní docházce do školy, bude fungovat družina i jídelna. Vysvědčení bude předáno v pátek dne 26.6. v 1. vyučovací hodině, dle uvolnění Mimořádného opatření MZ budeme moci předat vysvědčení celé třídě najednou. Děti, které do školy nechodily, musí s sebou přinést čestné prohlášení (neexistence příznaků) - naleznete níže v příloze.

Děkujeme

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni554099987.pdf 275.2 Kb

Prázninový provoz MŠ

Běžný provoz mateřské školy v Lišově i ve Velechvíně bude ukončen k pátku dne 26.6., poté bude přerušen provoz MŠ ve Velechvíně po dobu letních prázdnin,  MŠ v Lišově bude v červenci a srpnu v režimu prázdninového provozu.


Informace k provozu 2. stupně od 8. 6. 2020

V příloze naleznete základní informace k provozu školy v tomto období, potvrdťe účast na skupinových konzultacích (6. - 8. ročníky) prosím nejpozději do 7.6.  e-mailem na adresu: reditel@zslisov.cz, dále pak zde naleznete čestné prohlášení, pročtěte též manuál MŠMT!

Většina výuky na 2. stupni probíhá dále on-line formou, ke skupinovým konzultacím se přihlásili někteří žáci 6. až 8. ročníků, pro ostatní žáky je možné s pedagogy domlouvat individuální konzultace, ve shodě s třídním učitelem lze zorganizovat vyzvednutí osobních věcí žáků, učebnice se budou vyměňovat v září. Věnujte pozornost Bakalářům, kde se objeví do 8.6. předběžná známka z daného předmětu, ped. rada je 18.6., je zde do té doby prostor pro konzultace. O organizaci předávání vysvědčení budete informováni.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
2.stupen516302968.docx 22.5 Kb
ochrana-zdravi-zs-aktualizace.pdf 1059.8 Kb
pr-i-loha-c-estne-prohla-s-eni-1.pdf 275.2 Kb

Povinně volitelné předměty - přihláška pro 7.- 9. ročníky

Zašlete přihlášku k povinně volitelným předmětům svým třídním učitelům či zaneste do schránky u hl. vchodu školy do 7.6.2020.

Děkujeme

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kopie-volitelne-predmety-20-21-pruzkum.xlsx 17.6 Kb

Vyhláška Ministerstva školství k hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 2. pololetí školního roku 2019/20

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
211-2020.pdf 130.4 Kb

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lišov, Nová 611,  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení  § 34 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b)a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla, že podle vyhlášených kritérií vyhovuje žádosti o přijetí  k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Lišov od školního roku 2020 /2021 a zveřejňuje seznamy přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (příloha).

Mgr. Monika Hrdinová, ředitelka školy

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prijate-deti-ms-2020-21-podpis.pdf 416.5 Kb

Organizace - červen 2020

od 25.5. - školní skupiny 1. stupně

od 8.6. - konzultační bloky pro žáky 2. stupně (6. a 7. ročníky), individuální konzultace

15. 6. v 16.30 - schůzka rodičů nových prvňáčků

16.6. v 16.30 - schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ

18.6. - pedagogická rada

19.6. - ukončení on-line výuky a prezenční výuky 2. stupně

on-line rodičovské schůzky dle domluvy

 

Dne 29. června a dne 30. června bude uděleno ředitelské volno, vysvědčení bude vydáváno v pátek 26.6.2020.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
reditelske-volno-web-podpis.pdf 392.9 Kb

Školkovné v červnu pro děti nenavštěvující MŠ

Ačkoliv Vaše dítě nenavštěvuje v měsíci červnu školku, jsme nuceni dle stávající legislativy vybírat za tento měsíc školkovné. Je však možné požádat o snížení úplaty. Můžete takto učinit, v příloze naleznete příslušné dokumenty. O snížení úplaty je nutno požádat do 15.6.2020!

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-snizeni-skolkovneho-na-mesic-cerven-2020-podepsane.pdf 584.4 Kb
zadost-o-snizeni-skolkovneho-podepsane.pdf 477.4 Kb

Prázdninový provoz MŠ

V následujících řádcích naleznete informace k letnímu provozu MŠ.

Do 21.5. bylo možno odevzdat dotazník k navštěvování MŠ v letních měsících.  Děkujeme za odevzdání těchto dotazníků, v současné době tyto informace zpracováváme. Podmínky úplaty školkovného a stravy v tomto období jsou  v souladu se směrnicí o podmínkách úplaty v MŠ, kterou naleznete v příloze.  Dále je potřeba v případě zájmu podat závaznou přihlášku ke stravování, kterou naleznete též v příloze. Termín odevzdání přihlášky je do 15.6..

Kvůli probíhající rekonstrukci školní kuchyně a jídelny budeme obědy dovážet od firmy Záruba Gastro a.s., s tím souvisí nezbytné navýšení ceny oběda na částku 36 Kč, cena svačinek zůstane nezměněna. Zvažte tedy i tento aspekt.

Děkujeme za Vaše pochopení.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
i-20.-smernice-o-podminkach-uplaty-ms-prazdniny-2020-podpis.pdf 423.6 Kb
prihlaska-na-letni-prazdniny-2020.doc 372.2 Kb

Aktuální informace k ošetřovnému

Věnujte pozornost aktuálním informacím k čerpání ošetřovného, od 25.5. je k dispozici nový formulář k výkazu péče o děti, které nenavštěvují školy a školky.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
22-05-2020-tz-osetrovne-do-konce-cervna.pdf 389.5 Kb
vpduvz.pdf 95.9 Kb

Doplňující informace k provozu 1. stupně od 25.5.

Věnujte prosím pozornost doplňujícím informacím k příchodu do školy, organizaci výukového bloku, uvedenému rozpisu odchodu jednotlivých skupin na oběd, oragnizaci družiny a informace k vyzvedávání z družiny. Vše naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
upresneni-ohledne-organizace-vyuky-pro-1.docx 101.8 Kb

Školní výuka 1. stupně od 25.5. 2020

Školní výuka 1. stupně od 25.5. 2020

V příloze naleznete základní informace k provozu školy v tomto období, přihlášku (nutné odevzdat nejpozději do 18.5.) - e-mailem nebo do schránky u vchodu do školy), čestné prohlášení, pročtěte též manuál MŠMT!

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni926165565.pdf 275.2 Kb
instrukce-1.-stupen-25.5.602318559.docx 105.3 Kb
ochrana-zdravi-zs609817608.pdf 1045.5 Kb
prihlaska-1.-stupen125955002.docx 136.9 Kb

Provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020

Naše základní škola se připravuje na konzultace k příjímacím zkouškám od 11.5.2020 pro žáky 9. tříd a na otevření tzv. dětských skupin na 1. stupni ZŠ od 25.5. 2020.
Vše je s rodiči komunikováno prostřednictvím třídních učitelů, bude ještě v nejbližší době specifikováno dle manuálu MŠMT, který naleznete v příloze.

Žáci 9. tříd a zahájení konzultací v týdnu od 11.5. 2020

 

V příloze naleznete průvodní dopis, přihlášku (nutné odevzdat nejpozději do 11.5.), čestná prohlášení, pročtěte též manuál MŠMT!

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
9-tridy-priprava-na-prij-zk-dopis-rodicum-podpis.pdf 437.8 Kb
cestne-prohlaseni-2.pdf 392.6 Kb
ochrana-zdravi-zs.pdf 1045.5 Kb
prihlaska.docx 135.4 Kb
pz-loha-uestn-prohl-aen-.pdf 275.2 Kb

Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020 - zahajujeme opět provoz od 25.5.2020!!!

Obě pracoviště zahajují provoz od 25.5. 2020.
Přepokládáme, že většina dětí do školky nastoupí - není tedy potřeba každé dítě přihlašovat. Naopak potřebujeme informaci v případě, že děti do MŠ nenastoupí. Děti budou mít automaticky přihlášené obědy a svačinky od tohoto data, pokud nebudete své děti do školky posílat, prosím odhlašte obědy a svačinky!
Obnovený provoz se bude řídit manuálem MŠMT, který naleznete v příloze.
Před prvním vstupem do MŠ prosím přineste podepsané čestné prohlášení a též pak podepsané podmínky, za jakých by mělo dítě do školky nastoupit - oba materiály naleznete v přílohách - prosíme o pečlivé pročtení!

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
covid-podminky-provoz-ms-20200430390020213.docx 31.2 Kb
ochrana-zdravi-ms.pdf 1123.5 Kb
pz-loha-uestn-prohl-aen-565925081.pdf 275.2 Kb

Zápis do mateřské školy 2020-2021

Aktuální informace k zápisu do MŠ na školní rok 2020-2021 naleznete v sekci MŠ - Zápis


Prázdninový provoz MŠ v Lišově

Za předpokladu vhodné epidemiologické situace zvažujeme letní provoz mateřské školky v Lišově. Některé informace naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik-letni-prazdniny-2020.doc 25.6 Kb
prazdninovy-provoz-2020.docx 14.3 Kb

Letní příměstské tábory

Intenzivně připravujeme příměstské tábory organizované školní družinou - za předpokladu příznivé epidemiologické situace a jasných pokynů příslušných ministerstev.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
predbezna-prihlaska.odt 14.9 Kb
primestske-tabory-202-0.pdf 4400.6 Kb

Nezapomínáme na děti z naší školky

Zde naleznete pozdrav od paní učitelek a pár užitečných tipů na práci s dětmi.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doporuceni-pro-rodice.docx 15.1 Kb

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd...

... naleznete v sekci ZŠ / Zápis.

Přihlašovat k zápisu se můžete přes banner v horní části webové stránky nebo přes toto tlačítko:

Aktuální informace k zápisu di 1. tříd...

 


Změna úředních hodin

Vzhledem k aktuální situaci jsou od 23.3.2020 změněny úřední hodiny sekretariátu ZŠ a MŠ Lišov, jakékoliv záležitosti je možno řešit v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 osobně na sekretariátu, paní sekretářka nebo paní ředitelka jsou k dispozici na mobilních telefonech uvedených v kontaktech. Dále pak lze většinu záležitostí řešit přes email sekretariátu či ředitelky školy. Žádosti o ošetřovné lze řešit pomocí emailové korespondence. Pokud je to možné, využijte těchto komunikačních kanálů, tak abychom vyloučili možná osobní setkávání. 

Děkujeme za pochopení 

 


Ať se nám karty brzy obrátí

Milí rodiče,
raději bych s Vámi v tento čas komunikovala běžné záležitosti týkající se provozu školy, starostí a radostí spojených se školním a žákovským životem. 
Náhle jsme se všichni ocitli ve zvláštní situaci - já mám školu prapodivně prázdnou a smutnou a Vy máte nejspíš naopak doma až moc plno. Všichni se s tím snažíme nějak porovnat.  Prosím Vás tedy o trpělivost a pochopení, cesty si všichni nějak hledáme a prošlapáváme . Já i všechny mé kolegyně a kolegové se budeme snažit s Vámi komunikovat a spolupracovat, tak abychom alepoň částečně výpadek "standartní výuky" zodpovědně, avšak též s notnou dávkou pochopení a empatie pokryli. Kolegyně i kolegové zadávají dle stávájící domluvy domácí přípravu a vedou částečně přípravu a výuku online cestou. Budeme rádi za zpětnou vazbu, zda je tento model pro Vás a hlavně pro Vaše děti dostačující nebo naopak příliš náročný. Všechny paní učitelky a páni učitelé budou určitě naslouchat, snažit se porozumět a případně nějak reagovat. Dejte tedy prosím vědět. Je mi jasné, že to není vždy lehké skloubit běžný pracovní a rodinný život s domácí přípravou Vašich dětí. I přes chmurné obrázky a zprávy dnešních dnů jsem přesvědčena, že tato situace  vykreslí a vytáhne to lepší z nás a spíše nás posílí. Dnes jsem se obrátila na  své paní učitelky, zda bychom za naši školu nemohli přispět též svou "troškou" tedy rouškou do "mlýna" a přidat se tak k aktivitě města Lišov při výrobě roušek. Tedy i takto se na Vás obracím, zda byste měli možnost při tomto pomoci. Pokud byste vládli dostatečnou šikovností a dobrou vůlí a nějakou roušku mohli vyrobit, budeme za to vděčni. Roušky budeme shromažďovat ve škole či se můžete přímo spojit s Městským úřadem v Lišově na tel.: 777 278 031. Tento by pak měl roušky předávat občanům Lišova.

Moc Vám děkuji a přeji nám všem, ať se karty zase obrátí - tedy ať se Vám doma opět odleví a nám ať se opět přitíží (tento dvojsmysl je určitě na místě)!
Pevné zdraví a optimistickou mysl!

Monika Hrdinová
ředitelka školy


Informace MŠMT k nouzovému stavu v ČR

V rámci nového usnesení vlády z 12.3.2020 stále nedošlo k uzavření mateřských škol, toto nechává vláda na zvážení každého zřizovatele. Více k nouzovému stavu a uzavření vzdělávacích institucí naleznete v příloze níže.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
msmt-nouzovy-stav.docx 40.1 Kb

Informace k provozu mateřské školy v Lišově a Velechvíně

Mimořádné nařízení se mateřských škol zatím netýká, provoz není zatím přerušen, avšak riziko spojené s šířením nového typu koronaviru je velmi těžko odhadnutelné. Prosíme tedy Vás rodiče, ať sami zvážíte, zda své děti do školky pošlete. Prosíme o sdělení této informace ve Vašich odděleních. Děkujeme za pochopení.


Uzavření škol z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Od 11.3.2020 až do odvolání jsou uzavřeny všechny základní, střední a vysoké školy. Mateřské školy zůstavájí nadále v provozu.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.

Rodiče budou informováni detailněji prostřednictvím zpráv systému Komens, prosíme je tedy o sledování jejich účtu. Děti budou mít průběžně k dispozici podklady a materiály k domácímu samostudiu, naleznete je na odkazu https://drive.google.com/open?id=1ezpkC24yAzYd2doTLWPHHq7iBWlVDbtj. Zkopírujte si ho do svého prohlížeče a dále vyberte třídu svého dítěte.

Formulář " Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy" bude rodičům k dispozici od 11.3. 2020 na sekretariátu školy. 

Odhlášení obědů i svačin dětí ze ZŠ zařídí škola. Pro MŠ budou obědy i svačiny nadále zajištěny.

Děkujeme za pochopení.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mo-mzcr-preruseni-vyuky.pdf 202.8 Kb
osetrovne-ossz.pdf 213.3 Kb
zadost-osetrovne-kompletni.pdf 433.7 Kb

K únoru zády, k březnu čelem.

Únor je úspěšně za námi, z chřipkového šílenství jsme se plynule přehoupli do pandemického bláznění, i nějaký ten sníh jsme zahlédli, zkrátka o legraci není nouze. Jak se říká: „Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.“ Ovšem rčení „Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna“ se nám letos nepotvrdilo.

My ale ani v tomto nevlídném měsíci nezaháleli. Svatého Valentýna děti oslavily ještě před jarními prázdninami a své valentýnky pro kamarády, učitele i platonické a tajné lásky házely do roztomile zdobené růžové poštovní schránky ve vstupní hale. Vše doloženo fotomateriálem na facebookovém profilu školy. Školní parlament pak v roli amorků přáníčka roznášel jejich adresátům. Byť tento svátek a jeho pojetí má u nás mnoho odpůrců, myslíme si, že každá příležitost projevit náklonnost, sympatie či přízeň druhé bytosti je vítána a dětem pokaždé prospěje.

Na konci měsíce proběhl již tradiční školní masopustní průvod. K vidění byly neuvěřitelné masky: kelímek hranolků od nejmenovaného fastfoodového řetězce,  dopravní značka Zákaz vjezdu, chodící televizor, hejno rybiček, rozličný hmyz v nadživotní velikosti, to vše v doprovodu množství čarodějnic, princezen, víl různého typu a zaměření, rytířů a brigadýrů, čertů a jiných podivných stvoření. V tělocvičně školy proběhlo představení lauferů a přehlídka masek. V jídelně děti obdržely koblihy a teplý nápoj. Pak se vyrazilo směr městský úřad. Jedna ze zástupkyň čeledě slunéčkovitých, paní učitelka beruška Falcová, provedla v tanci pana starostu, zkrátka nepřišla ani paní ředitelka. Laufeři požádali pana starostu o povolení k průvodu (které samozřejmě dostali), zatančili a šlo se dál. Celá taškařice skončila po dalších zastaveních opět u školy, kde děti čekal oběd a dále volné odpoledne.

Učitelé jazyků v únoru absolvovali další školení na využití nové jazykové učebny, tentokrát zaměřené na práci s videem v hodině. Dotazů bylo hodně, stejně jako užitečných tipů a triků na jazykovou výuku 21. stoletíJ

Třeťáčkům skončil plavecký turnus a od nového měsíce jezdí do ZŠ Borovany plavat každý čtvrtek 4. třídy. Sedmáci a osmáci na koupání nejsou, vyrazili radši do hor za lyžováním. Podle posledních zpráv z bojiště mají dokonce i tenkou sněhovou pokrývku. Účastníci se staví k lyžování s různou měrou statečnosti a odhodlání, újmy na zdraví ale zatím žádné nebyly hlášeny.

Blíží se také školní ples. Upozorňuji, že letošní tombola nabízí užitečné a krásné ceny jako např. potravinové balíčky pro přežití různě dlouhých období v karanténě. Takže pokud vaše večerka má už prázdné regály, nezapomeňte dorazit 21.3. do KD Lišov.

Před námi je březen, měsíc, který přinese astrologické jaro. Už to samo o sobě stojí za to. Dny se prodlužují, Morana je na ústupu. Přeji nám všem uši a oči otevřené, ať příchod jara vnímáme všemi smysly a naplní nás až po okraj. Hezké dny.

Mgr. I . Hohenbergerová

Zástupkyně ředitele

 


Konec ledna, tři dva jedna…

V tomto měsíci jsme se ocitli uprostřed chřipkové bouře a třebaže dál hájíme statečně své pozice, hlásíme početní oslabeníJ. První pololetí je ale úspěšně za námi, vysvědčení rozdáno.

Pojďte se s námi na chvíli mezi záchvaty kašle nadechnout a „hodit vočko“ směrem k dalšímu pololetí. Třeba nám tento malý exkurz vlije sílu do žil a povzbudí naše unavené imunitní systémy. Konec konců únor je malý březen a jaro může být blíže, než se zdá.

Takže co máme před sebou? Čeká nás tradiční únorový masopustní průvod za účasti školních maškar a opět ve spolupráci s městem.

Rýsují se první návrhy toho, jak by mohla vypadat nová školní jídelna a kuchyně (jak jsme už informovali, díky štědré ruce města půjde do tohoto projektu bezprecedentních 27 miliónu korun)– která bude samozřejmě hezčí, světlejší, prostornější. Systém stolových hnízd nakonec musel být zavrhnut z důvodu nedostatku místa a páni projektanti se přiklání k tradičnějšímu uspořádání stolů, s netradičně barevnými židlemi. Samozřejmou výbavou bude salátový bar a nejnovější kuchyňské technologie.

Rekonstrukce keramické dílny a nová pec je jasná věc, věříme, že město zaplavíme ještě krásnějšími a „vypečenějšími“ výrobky.

A pro ty, kterým investic stále nepřipadá dost: město schválilo 1,3 milionu koruny na vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci školní tělocvičny. To se budou dělat výmyky samy!

Spřádáme také plány na nové internetové stránky a byť se jedná o běh na delší trať, děláme si rešerše, jak vypadají moderní a uživatelsky přívětivé školní weby současnosti. Chceme se inspirovat, poučit a vše dobře promyslet, aby nový web dobře a dlouho sloužil nám všem.

Nadále posilujeme jazykovou výuku a ke kroužkům otevřeným v září přibyly ke konci roku kroužky angličtiny pro prvňáčky. V tomto duchu chceme pokračovat i nadále a kdo ví, třeba se u nás děti začnou časem angličtinu učit už od první třídy.

Náš učitelský tým jsme obohatili o mladou krev, konkrétně v tělocvikářské sekci. Mladého pana učitele hodnotí velmi pozitivně především naše cvičenky. Už se těší, až na jaře vyběhnou dát si venku „dvanáctistovku“.

Tak bychom mohli pokračovat, ale nechme si také něco na později. Prozatím Vám i nám přeji, ať virózové běsnění brzy pomine, ať zima rychle uteče (a pokud ne, ať alespoň napadne sníh) a ať se všichni máme stále na co těšit.

Mgr. Irena Hohenbergerová

Zástupkyně ředitele


Co se u nás dělo v listopadu a během Adventu…

,…to vám samozřejmě milerádi řekneme. Málo toho nebylo, takže pojďme hned na to:

Děti se účastnily několika akcí: 8. a 9. třídy byly na veletrhu Vzdělání a řemeslo, 6. třídy se poučily v rámci preventivního programu o nebezpečích alkoholu, 3. třídy si povídaly o tom, co je šikana a jak jí předcházet. Ani 2. třídy nepřišly zkrátka, poučily se o bezpečnosti chování v dopravním provozu, 4. třídy pak měly setkání na téma osobní bezpečí. 5. třídy se proškolily v tématice alkoholu, kouření a drog a 7. třídy už ví, jak se chovat bezpečně na internetu a na sociálních sítích. A prvňáčci si s paní policistkou řekli, jak se chovat bezpečně doma i na ulici.

Celý druhý stupeň se zúčastnil besedy spojené s promítáním filmu Nicholasi Wintonovi , zachránci stovek židovských dětí.

Ve velkém jsme oslavili 30. let svobody projektovým dnem, kdy v tělocvičně proběhla dobová módní přehlídka, kterou připravil a zorganizoval školní parlament. Dále v hodinách děti vyráběly plakáty, transparenty a medailonky osobností sametové revoluce, kterými jsme pak vyzdobili vstupní prostory školy.

Přivítali jsme advent vystoupením devátých tříd, které s dětmi skvěle nacvičil p. uč. Šibřina, a kde si každé z dětí nalepilo šupinku na kouzelného kapříka (z kartonu:-), který splnil přání těm, kteří měli štěstí a jejich „šupina“ vyhrála v tombole.

Pohostili jsme předvánočně v jídelně kolegy seniory a další bývalé kolegy. Paní kuchařky připravily časnou večeři, pilo se a hodovalo a dobře bylo.

Zúčastnili jsme se tradičně adventního trhu s výrobky, které děti pilně od října vyrábí. 10% tržeb půjde do fondu SRPŠ a zbytek mají děti na výlety, kino nebo zmrzlinu, dle uvážení té které třídy a třídních učitelů.

5. prosince navštívil děti ve třídách Mikuláš s čertem, nezapomněli ani na školku ve Velechvíně.

Tímto děkujeme všem kolegům, žákům, rodičům a dalším, kteří se těchto akcí zúčastnili a věnovali svůj čas jejich přípravám. Přejeme Vám krásný adventní čas.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pf-2020.jpg 292.7 Kb

Co přinesl říjen...

Milí rodiče a přátelé školy,
Přicházíme s krátkým shrnutím a bilancí toho, co se povedlo v měsíci říjnu.

Školní rok se rozběhl „naostro“ a s ním akce související. Některé děti se účastnily dopravní soutěže mladých cyklistů, soutěže Přírodovědný klokan, další děti besedy o myslivosti a přírodě, jiné výlovu rybníka, besedy o rybníkařství …bylo toho dostJ.

Proběhly nám první rodičovské schůzky a schůze SRPŠ, kde byly prezentovány možné investiční projekty pro nadcházející školní rok.

Byly úspěšně uzavřeny Šablony I a spuštěny Šablony II, což znamená pokračování práce školního asistenta v naší škole.

Bylo rozhodnuto, jaká bude podoba letošních adventních trhů: účastní se 3., 5., a 8. ročníky, z MŠ pak 2. a 5. třída. Školní družina také přispěje svými výrobky.

Proběhlo focení prvňáčků, tentokrát s novou paní fotografkou v nových kulisách, ke spokojenosti všech zúčastněných.

Byly znovu zavedeny učitelské dohledy v šatnách jak o přestávkách, tak během volných hodin před odpolední výukou.

Mezi učiteli proběhlo první kolo vzájemných hospitací, kdy se pedagogové navštěvují vzájemně v hodinách, hodnotí své výkony a inspirují se u kolegů. Zároveň byly zahájeny standardní hospitace prováděné vedením, při kterých by měl každý učitel být v letošním roce hospitován alespoň jedenkrát.

Nastavili jsme jednoduchý, ale měřitelný systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, v rámci kterého prokazuje každý učitel povinně účast na vzdělávacích akcích.

Učitelé si založili tzv. „nápadník“ – tedy jakousi společnou schránku, ve které sdílejí zajímavé nápady, tipy a inspiraci pro svou výuku.

Rozeběhly se naplno kroužky včetně těch nových: angličtina MOVERS, doučování z angličtiny a anglická konverzace. Zároveň proběhl průzkum zájmu o kroužky angličtiny pro děti z 1. ročníků, který se ukázal nad očekávání veliký a zajištění těchto kroužků je aktuálně v řešení.

O všem zajímavém Vás zde budeme opět informovat.

 S přáním krásných dnů I. Hohenbergerová


Září 2019 je za námi! A co dál?

Milí rodiče, žáci, kolegové.

Září je úspěšně za námi a snad si můžeme dovolit první malé zamyšlení nad tím, jak se nám (coby novému vedení) podařilo uchopit své povinnosti a co bychom v tento moment rádi řekli vám, tedy rodičům či jiným osobám se školou spojeným.

Ve škole, jak nám byla předána, bylo mnoho, mnoho dobrého. Učitelé jsou schopní lidé, kteří pro děti dělají spoustu věcí nad rámec svých povinností a mají je skutečně rádi, škola je výborně vybavena výukovými technologiemi, naplněna žáky až po střechu a bývalé vedení pečlivě dohlíželo na nutnou administrativu a povinnou dokumentaci.

 Jsou zde na druhou stranu věci, nad kterými bychom se rády zamyslely. Chceme zvážit, zda se v některých záležitostech neubírat jinou cestou, zda někde nepřidat či neubrat, zda něco nepřenastavit, změnit, z gruntu předělat. Namátkou:

Jako letité jazykářky jsme se s paní ředitelkou rozhodly v prvním kroku zapracovat do rozvrhů tříd maximální vytížení nové jazykové učebny, seznam kroužků pak obohatit o německou a anglickou konverzaci a o přípravu k jazykové zkoušce. Další kroky ke zkvalitnění jazykové výuky v naší škole budou postupně následovat, budeme je včas konzultovat s povolanými lidmi a včas o nich informovat.

Další z mnoha výzev bude otevřít školu více veřejnosti, prezentovat se více formou sociálních sítí a udělat z ní nepřehlédnutelného hráče v životě města, s jehož vedením budeme v těsné spolupráci.

V neposlední řadě bude aktuální nedostatek učeben, zastaralost tělocvičny a kuchyně, potřeba školního psychologa a další. Tolik ochutnávka toho, co nás v příštích letech čeká.

Na své pozice jsme nastoupily s odhodláním věnovat energii a poctivou práci ve prospěch všech, kteří o to stojí, tedy poznání lačných dětí, otevřených a na sobě pracujících učitelů a vstřícných, pozitivně naladěných rodičů. Děkujeme, že na naši snahu jsou doposud pozitivní ohlasy a u drtivé většiny z vás se setkáváme s pochopením, oporou i rukou nabídnutou k pomoci.

Děkujeme také všem, kteří nám pomáhali s přípravou nového školního roku, zejména pak paní Ireně Březinové, bez jejíž rady a obětavé pomoci by se letošní rozvrhy rodily v mnohem větších bolestech. I tak to nebylo úplně „hlavičkou napřed“, ale září potvrdilo, že se nám podařilo pro letošek přivést na svět zdravé a veselé miminko.:-)

Vize nové paní ředitelky byla skutečně komunitní škola, zainteresovaná v sociálně kulturním dění ve městě. Škola, která bude lidi spojovat jako místo setkání a porozumění. Škola, kde mezilidské vztahy jsou stavěny nad výkon. Protože pokud fungují vztahy, výkon přijde. A kde je vůle, je i cesta.

Chtěla bych tedy popřát nám všem do nového školního roku nadšení, smích, klid v srdci i v duši, radost z poznání, pokoru, přátelství a vzájemnou úctu.

Mgr. Irena Hohenbergerová, zástupkyně ředitele


Tisk článku

O škole

...ZÁKLANÍ ÚDAJE

IČ: 750 00 369
DIČ: CZ 75 000 369
Bankovní spojení: Česká spořitelna 0566551389


Základní škola Lišov je 20-ti třídní škola. Spádovou školou je pro ni ZŠ Štěpánovice. Součástí základní školy je i mateřská škola. Mateřská škola v Lišově má 7 tříd a dislokovanou třídu ve Velechvíně.


Školní vzdělávací program Škola základ života vychází ze základních programových dokumentů, které jsou osou reformy školské soustavy v České Republice. Obsah programu formuluje všechny standardy základního vzdělávání. 

xxxxxxxxxxxxxxx       

...Z HISTORIE

……podle archiváře F. Zuba se podobá pravdě, že škola lišovská už v roce 1365 v nějaké podobě vedle kostela stála a varhaník v ní vyučoval. V roce 1642 byl válkou poničený kostel znovu obnoven a s ním i fara a škola. Prvním známým učitelem se stal 11. srpna 1642 Kašpar Aucupides.
Od roku 1826 má Lišov školu kamennou, jednoposchoďovou. Byly v ní tři třídy. V roce 1866, kdy do školy chodilo 415 dětí, bylo přistavěno i druhé patro. 1. ledna 1886 byly zřízeny v bývalých kasárnách dvě pobočky pro dívky. To už do školy chodilo více než 600 dětí. V prostorách místní školy byla 1. října 1899 zřízena průmyslová škola pokračovací pro další vzdělávání řemeslníků. Od začátku školního roku 1901 - 1902 otevřela c.k. okresní školní rada 1. třídu chlapecké měšťanské školy v budově bývalých kasáren. Správcem jmenovala uč. Jana Dejmka.
Během I. světové války odešlo do pole pět Lišovských učitelů. Po vzniku Československé republiky došlo ke změně v organizaci školního roku - začínal 1. září a končil 30. června, jako dnes.
V roce 1939 využívá dočasná škola i dvě místnosti v bývalém Schwarzenberském špitále jako tříd. 17. prosince téhož roku byla zřízena na náměstí v domě rodiny Poráků německá škola. V prosinci 1943 byli dva členové pedagogického sboru L. Meškánová a J.Frouz zatčeni a posláni do koncentračního tábora.
Začátkem ledna 1951 bylo zavedeno školní stravování v ceně 5,-Kč za oběd + potravinové lístky. Současně byla zřízena i jedna třída školní družiny. Výuka probíhala ve dvou budovách až do roku 1973, kdy byla dne 2. září slavnostně otevřena nová budova v Nové ulici postavená v akci Z jako 16-ti třídní škola se širokou spádovou oblastí.


...ZE SOUČASNOSTI

Základní škola a Mateřská škola Lišov, se sídlem Nová 611/14, 373 72 Lišov, je v právní subjektivitě od 1.10.2002.
Mateřská škola má dislokovanou třídu v obci Velechvín. Zřizovatelem školy je Město Lišov, adresa zřizovatele je tř. 5. května 139, Lišov 373 72.
Školní obvod zahrnuje území Města Lišov a místních částí Lhotice, Červený Újezdec, Velechvín, Kolný, Hrůtov, Levín, Hůrky, Horní a Dolní Slověnice, Horní a Dolní Miletín, Vlkovice a Obecních úřadů Zvíkov, Hvozdec a Libín a jeho místní části - Slavošovice a Spolí. Území Obecního úřadu Štěpánovice zahrnuje pro žáky 6. - 9. ročníku.
Návaznost vzdělávacích programů ze spádové školy je zajištěna a má zařazenu výuku jazyků v souladu se Základní školou v Lišově. Má zpracovaný též vlastní ŠVP.

Na ZŠ Lišov probíhá v současné době výuka dvou cizích jazyků: anglického jazyka a německého jazyka.
Anglický jazyk mají žáci povinný od třetí do deváté třídy. Nově se od školního roku 2013/2014 vyučuje povinný druhý cizí jazyk. Naše škola si vybrala jazyk německý. Výuka německého jazyka probíhá od sedmé do deváté třídy.

V současné době máme ve škole několik speciálních učeben: Výpočetní technika - INDOŠ, Výpočetní technika 1. - 5. ročník, Speciální učebna jazyků, Fyzika - chemie, Přírodopis, Matematika, Výtvarná výchova, keramická dílna, kuchyňka, dílny.
Výuka probíhá též pomocí interaktivních tabulí, která umožnuje žákům zajímavější způsob osvojování učiva. 

...ÚPRAVY NAŠÍ ŠKOLY

Naše škola prošla během posledních několika let rekonstrukcí nejen v oblasti materiální vybavenosti. Dostala nová okna, zateplení a nový plášť, u pavilonu 4. a 5. tříd bylo postaveno sociální zařízení a bezbariérový přístup. Nová okna a fasádu dostala i tělocvična.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Během hlavních prázdnin 2013 - 2014 vzniklo za školou nové hřiště pro školní družinu a sportoviště s běžeckou dráhou a doskočištěm pro výuku tělocviku z dotace ČEZu, kterou získalo Město Lišov. V dalším školním roce byl vybudován skatepark, který je využíván i veřejností. Budujeme přírodní učebnu a malé školní arboretum, aby prostor za školou získal novou tvář a stal se příjemným místem pro výuku v přírodním prostředí i pro odpočinek. Škola bude nově oplocena a nově vybavený prostor bude střežen kamerovým systémem. Tyto akce jsou hrazeny z  rozpočtu školy a města a částečně z dotací čerpaných z EU. Pavilón školních pozemků, kde je umístěna keramická dílna, získal v době letních prázdnin novou střechu a během podzimu byla opravena jeho fasáda. Došlo k rekonstrukci dalších žákovských WC na ZŠ a vstupních schodišť do 2. a 3. pavilonu MŠ. 

xxxxxxxxxxxxxxx

Období hlavních prázdnin 2014 - 2015 se neslo v duchu úprav hlavního vstupu do školy a atrií 1. stupně.

xxxxxxxxxxxx
 

 

Tisk článku

Aktuální informace k ošetřovnému

Věnujte pozornost aktuálním informacím k čerpání ošetřovného, od 25.5. je k dispozici nový formulář k výkazu péče o děti, které nenavštěvují školy a školky.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
22-05-2020-tz-osetrovne-do-konce-cervna.pdf 389.5 Kb
vpduvz.pdf 95.9 Kb

Školní hymna

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
01 Stopa 1.wma Školní hymna 3537.2 Kb
Školní hymna - text.pdf Školní hymna 32.7 Kb