O škole

Školní hymna

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
01 Stopa 1.wma Školní hymna 3537.2 Kb
Školní hymna - text.pdf Školní hymna 32.7 Kb

Tisk článku

O škole

...ZÁKLANÍ ÚDAJE

IČ: 750 00 369
DIČ: CZ 75 000 369
Bankovní spojení: Česká spořitelna 0566551389


Základní škola Lišov je 21-ti třídní škola. Spádovou školou je pro ni ZŠ Štěpánovice. Součástí základní školy je i mateřská škola. Mateřská škola v Lišově má 7 tříd a dislokovanou třídu ve Velechvíně.


Školní vzdělávací program Škola základ života vychází ze základních programových dokumentů, které jsou osou reformy školské soustavy v České Republice. Obsah programu formuluje všechny standardy základního vzdělávání. 

xxxxxxxxxxxxxxx       

...Z HISTORIE

……podle archiváře F. Zuba se podobá pravdě, že škola lišovská už v roce 1365 v nějaké podobě vedle kostela stála a varhaník v ní vyučoval. V roce 1642 byl válkou poničený kostel znovu obnoven a s ním i fara a škola. Prvním známým učitelem se stal 11. srpna 1642 Kašpar Aucupides.
Od roku 1826 má Lišov školu kamennou, jednoposchoďovou. Byly v ní tři třídy. V roce 1866, kdy do školy chodilo 415 dětí, bylo přistavěno i druhé patro. 1. ledna 1886 byly zřízeny v bývalých kasárnách dvě pobočky pro dívky. To už do školy chodilo více než 600 dětí. V prostorách místní školy byla 1. října 1899 zřízena průmyslová škola pokračovací pro další vzdělávání řemeslníků. Od začátku školního roku 1901 - 1902 otevřela c.k. okresní školní rada 1. třídu chlapecké měšťanské školy v budově bývalých kasáren. Správcem jmenovala uč. Jana Dejmka.
Během I. světové války odešlo do pole pět Lišovských učitelů. Po vzniku Československé republiky došlo ke změně v organizaci školního roku - začínal 1. září a končil 30. června, jako dnes.
V roce 1939 využívá dočasná škola i dvě místnosti v bývalém Schwarzenberském špitále jako tříd. 17. prosince téhož roku byla zřízena na náměstí v domě rodiny Poráků německá škola. V prosinci 1943 byli dva členové pedagogického sboru L. Meškánová a J.Frouz zatčeni a posláni do koncentračního tábora.
Začátkem ledna 1951 bylo zavedeno školní stravování v ceně 5,-Kč za oběd + potravinové lístky. Současně byla zřízena i jedna třída školní družiny. Výuka probíhala ve dvou budovách až do roku 1973, kdy byla dne 2. září slavnostně otevřena nová budova v Nové ulici postavená v akci Z jako 16-ti třídní škola se širokou spádovou oblastí.


...ZE SOUČASNOSTI

Základní škola a Mateřská škola Lišov, se sídlem Nová 611/14, 373 72 Lišov, je v právní subjektivitě od 1.10.2002.
Mateřská škola má dislokovanou třídu v obci Velechvín. Zřizovatelem školy je Město Lišov, adresa zřizovatele je tř. 5. května 139, Lišov 373 72.
Školní obvod zahrnuje území Města Lišov a místních částí Lhotice, Červený Újezdec, Velechvín, Kolný, Hrůtov, Levín, Hůrky, Horní a Dolní Slověnice, Horní a Dolní Miletín, Vlkovice a Obecních úřadů Zvíkov, Hvozdec a Libín a jeho místní části - Slavošovice a Spolí. Území Obecního úřadu Štěpánovice zahrnuje pro žáky 6. - 9. ročníku.
Návaznost vzdělávacích programů ze spádové školy je zajištěna a má zařazenu výuku jazyků v souladu se Základní školou v Lišově. Má zpracovaný též vlastní ŠVP.

Na ZŠ Lišov probíhá v současné době výuka dvou cizích jazyků: anglického jazyka a německého jazyka.
Anglický jazyk mají žáci povinný od třetí do deváté třídy. Nově se od školního roku 2013/2014 vyučuje povinný druhý cizí jazyk. Naše škola si vybrala jazyk německý. Výuka německého jazyka probíhá od sedmé do deváté třídy.

V současné době máme ve škole několik speciálních učeben: Výpočetní technika - INDOŠ, Výpočetní technika 1. - 5. ročník, Speciální učebna jazyků, Fyzika - chemie, Přírodopis, Matematika, Výtvarná výchova, keramická dílna, kuchyňka, dílny.
Výuka probíhá též pomocí interaktivních tabulí, která umožnuje žákům zajímavější způsob osvojování učiva. 

...ÚPRAVY NAŠÍ ŠKOLY

Naše škola prošla během posledních několika let rekonstrukcí nejen v oblasti materiální vybavenosti. Dostala nová okna, zateplení a nový plášť, u pavilonu 4. a 5. tříd bylo postaveno sociální zařízení a bezbariérový přístup. Nová okna a fasádu dostala i tělocvična.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Během hlavních prázdnin 2013 - 2014 vzniklo za školou nové hřiště pro školní družinu a sportoviště s běžeckou dráhou a doskočištěm pro výuku tělocviku z dotace ČEZu, kterou získalo Město Lišov. V dalším školním roce byl vybudován skatepark, který je využíván i veřejností. Budujeme přírodní učebnu a malé školní arboretum, aby prostor za školou získal novou tvář a stal se příjemným místem pro výuku v přírodním prostředí i pro odpočinek. Škola bude nově oplocena a nově vybavený prostor bude střežen kamerovým systémem. Tyto akce jsou hrazeny z  rozpočtu školy a města a částečně z dotací čerpaných z EU. Pavilón školních pozemků, kde je umístěna keramická dílna, získal v době letních prázdnin novou střechu a během podzimu byla opravena jeho fasáda. Došlo k rekonstrukci dalších žákovských WC na ZŠ a vstupních schodišť do 2. a 3. pavilonu MŠ. 

xxxxxxxxxxxxxxx

Období hlavních prázdnin 2014 - 2015 se neslo v duchu úprav hlavního vstupu do školy a atrií 1. stupně.

xxxxxxxxxxxx
 

 

Tisk článku