O škole

Konec ledna, tři dva jedna…

V tomto měsíci jsme se ocitli uprostřed chřipkové bouře a třebaže dál hájíme statečně své pozice, hlásíme početní oslabeníJ. První pololetí je ale úspěšně za námi, vysvědčení rozdáno.

Pojďte se s námi na chvíli mezi záchvaty kašle nadechnout a „hodit vočko“ směrem k dalšímu pololetí. Třeba nám tento malý exkurz vlije sílu do žil a povzbudí naše unavené imunitní systémy. Konec konců únor je malý březen a jaro může být blíže, než se zdá.

Takže co máme před sebou? Čeká nás tradiční únorový masopustní průvod za účasti školních maškar a opět ve spolupráci s městem.

Rýsují se první návrhy toho, jak by mohla vypadat nová školní jídelna a kuchyně (jak jsme už informovali, díky štědré ruce města půjde do tohoto projektu bezprecedentních 27 miliónu korun)– která bude samozřejmě hezčí, světlejší, prostornější. Systém stolových hnízd nakonec musel být zavrhnut z důvodu nedostatku místa a páni projektanti se přiklání k tradičnějšímu uspořádání stolů, s netradičně barevnými židlemi. Samozřejmou výbavou bude salátový bar a nejnovější kuchyňské technologie.

Rekonstrukce keramické dílny a nová pec je jasná věc, věříme, že město zaplavíme ještě krásnějšími a „vypečenějšími“ výrobky.

A pro ty, kterým investic stále nepřipadá dost: město schválilo 1,3 milionu koruny na vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci školní tělocvičny. To se budou dělat výmyky samy!

Spřádáme také plány na nové internetové stránky a byť se jedná o běh na delší trať, děláme si rešerše, jak vypadají moderní a uživatelsky přívětivé školní weby současnosti. Chceme se inspirovat, poučit a vše dobře promyslet, aby nový web dobře a dlouho sloužil nám všem.

Nadále posilujeme jazykovou výuku a ke kroužkům otevřeným v září přibyly ke konci roku kroužky angličtiny pro prvňáčky. V tomto duchu chceme pokračovat i nadále a kdo ví, třeba se u nás děti začnou časem angličtinu učit už od první třídy.

Náš učitelský tým jsme obohatili o mladou krev, konkrétně v tělocvikářské sekci. Mladého pana učitele hodnotí velmi pozitivně především naše cvičenky. Už se těší, až na jaře vyběhnou dát si venku „dvanáctistovku“.

Tak bychom mohli pokračovat, ale nechme si také něco na později. Prozatím Vám i nám přeji, ať virózové běsnění brzy pomine, ať zima rychle uteče (a pokud ne, ať alespoň napadne sníh) a ať se všichni máme stále na co těšit.

Mgr. Irena Hohenbergerová

Zástupkyně ředitele


Co se u nás dělo v listopadu a během Adventu…

,…to vám samozřejmě milerádi řekneme. Málo toho nebylo, takže pojďme hned na to:

Děti se účastnily několika akcí: 8. a 9. třídy byly na veletrhu Vzdělání a řemeslo, 6. třídy se poučily v rámci preventivního programu o nebezpečích alkoholu, 3. třídy si povídaly o tom, co je šikana a jak jí předcházet. Ani 2. třídy nepřišly zkrátka, poučily se o bezpečnosti chování v dopravním provozu, 4. třídy pak měly setkání na téma osobní bezpečí. 5. třídy se proškolily v tématice alkoholu, kouření a drog a 7. třídy už ví, jak se chovat bezpečně na internetu a na sociálních sítích. A prvňáčci si s paní policistkou řekli, jak se chovat bezpečně doma i na ulici.

Celý druhý stupeň se zúčastnil besedy spojené s promítáním filmu Nicholasi Wintonovi , zachránci stovek židovských dětí.

Ve velkém jsme oslavili 30. let svobody projektovým dnem, kdy v tělocvičně proběhla dobová módní přehlídka, kterou připravil a zorganizoval školní parlament. Dále v hodinách děti vyráběly plakáty, transparenty a medailonky osobností sametové revoluce, kterými jsme pak vyzdobili vstupní prostory školy.

Přivítali jsme advent vystoupením devátých tříd, které s dětmi skvěle nacvičil p. uč. Šibřina, a kde si každé z dětí nalepilo šupinku na kouzelného kapříka (z kartonu:-), který splnil přání těm, kteří měli štěstí a jejich „šupina“ vyhrála v tombole.

Pohostili jsme předvánočně v jídelně kolegy seniory a další bývalé kolegy. Paní kuchařky připravily časnou večeři, pilo se a hodovalo a dobře bylo.

Zúčastnili jsme se tradičně adventního trhu s výrobky, které děti pilně od října vyrábí. 10% tržeb půjde do fondu SRPŠ a zbytek mají děti na výlety, kino nebo zmrzlinu, dle uvážení té které třídy a třídních učitelů.

5. prosince navštívil děti ve třídách Mikuláš s čertem, nezapomněli ani na školku ve Velechvíně.

Tímto děkujeme všem kolegům, žákům, rodičům a dalším, kteří se těchto akcí zúčastnili a věnovali svůj čas jejich přípravám. Přejeme Vám krásný adventní čas.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pf-2020.jpg 292.7 Kb

Co přinesl říjen...

Milí rodiče a přátelé školy,
Přicházíme s krátkým shrnutím a bilancí toho, co se povedlo v měsíci říjnu.

Školní rok se rozběhl „naostro“ a s ním akce související. Některé děti se účastnily dopravní soutěže mladých cyklistů, soutěže Přírodovědný klokan, další děti besedy o myslivosti a přírodě, jiné výlovu rybníka, besedy o rybníkařství …bylo toho dostJ.

Proběhly nám první rodičovské schůzky a schůze SRPŠ, kde byly prezentovány možné investiční projekty pro nadcházející školní rok.

Byly úspěšně uzavřeny Šablony I a spuštěny Šablony II, což znamená pokračování práce školního asistenta v naší škole.

Bylo rozhodnuto, jaká bude podoba letošních adventních trhů: účastní se 3., 5., a 8. ročníky, z MŠ pak 2. a 5. třída. Školní družina také přispěje svými výrobky.

Proběhlo focení prvňáčků, tentokrát s novou paní fotografkou v nových kulisách, ke spokojenosti všech zúčastněných.

Byly znovu zavedeny učitelské dohledy v šatnách jak o přestávkách, tak během volných hodin před odpolední výukou.

Mezi učiteli proběhlo první kolo vzájemných hospitací, kdy se pedagogové navštěvují vzájemně v hodinách, hodnotí své výkony a inspirují se u kolegů. Zároveň byly zahájeny standardní hospitace prováděné vedením, při kterých by měl každý učitel být v letošním roce hospitován alespoň jedenkrát.

Nastavili jsme jednoduchý, ale měřitelný systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, v rámci kterého prokazuje každý učitel povinně účast na vzdělávacích akcích.

Učitelé si založili tzv. „nápadník“ – tedy jakousi společnou schránku, ve které sdílejí zajímavé nápady, tipy a inspiraci pro svou výuku.

Rozeběhly se naplno kroužky včetně těch nových: angličtina MOVERS, doučování z angličtiny a anglická konverzace. Zároveň proběhl průzkum zájmu o kroužky angličtiny pro děti z 1. ročníků, který se ukázal nad očekávání veliký a zajištění těchto kroužků je aktuálně v řešení.

O všem zajímavém Vás zde budeme opět informovat.

 S přáním krásných dnů I. Hohenbergerová


Září 2019 je za námi! A co dál?

Milí rodiče, žáci, kolegové.

Září je úspěšně za námi a snad si můžeme dovolit první malé zamyšlení nad tím, jak se nám (coby novému vedení) podařilo uchopit své povinnosti a co bychom v tento moment rádi řekli vám, tedy rodičům či jiným osobám se školou spojeným.

Ve škole, jak nám byla předána, bylo mnoho, mnoho dobrého. Učitelé jsou schopní lidé, kteří pro děti dělají spoustu věcí nad rámec svých povinností a mají je skutečně rádi, škola je výborně vybavena výukovými technologiemi, naplněna žáky až po střechu a bývalé vedení pečlivě dohlíželo na nutnou administrativu a povinnou dokumentaci.

 Jsou zde na druhou stranu věci, nad kterými bychom se rády zamyslely. Chceme zvážit, zda se v některých záležitostech neubírat jinou cestou, zda někde nepřidat či neubrat, zda něco nepřenastavit, změnit, z gruntu předělat. Namátkou:

Jako letité jazykářky jsme se s paní ředitelkou rozhodly v prvním kroku zapracovat do rozvrhů tříd maximální vytížení nové jazykové učebny, seznam kroužků pak obohatit o německou a anglickou konverzaci a o přípravu k jazykové zkoušce. Další kroky ke zkvalitnění jazykové výuky v naší škole budou postupně následovat, budeme je včas konzultovat s povolanými lidmi a včas o nich informovat.

Další z mnoha výzev bude otevřít školu více veřejnosti, prezentovat se více formou sociálních sítí a udělat z ní nepřehlédnutelného hráče v životě města, s jehož vedením budeme v těsné spolupráci.

V neposlední řadě bude aktuální nedostatek učeben, zastaralost tělocvičny a kuchyně, potřeba školního psychologa a další. Tolik ochutnávka toho, co nás v příštích letech čeká.

Na své pozice jsme nastoupily s odhodláním věnovat energii a poctivou práci ve prospěch všech, kteří o to stojí, tedy poznání lačných dětí, otevřených a na sobě pracujících učitelů a vstřícných, pozitivně naladěných rodičů. Děkujeme, že na naši snahu jsou doposud pozitivní ohlasy a u drtivé většiny z vás se setkáváme s pochopením, oporou i rukou nabídnutou k pomoci.

Děkujeme také všem, kteří nám pomáhali s přípravou nového školního roku, zejména pak paní Ireně Březinové, bez jejíž rady a obětavé pomoci by se letošní rozvrhy rodily v mnohem větších bolestech. I tak to nebylo úplně „hlavičkou napřed“, ale září potvrdilo, že se nám podařilo pro letošek přivést na svět zdravé a veselé miminko.:-)

Vize nové paní ředitelky byla skutečně komunitní škola, zainteresovaná v sociálně kulturním dění ve městě. Škola, která bude lidi spojovat jako místo setkání a porozumění. Škola, kde mezilidské vztahy jsou stavěny nad výkon. Protože pokud fungují vztahy, výkon přijde. A kde je vůle, je i cesta.

Chtěla bych tedy popřát nám všem do nového školního roku nadšení, smích, klid v srdci i v duši, radost z poznání, pokoru, přátelství a vzájemnou úctu.

Mgr. Irena Hohenbergerová, zástupkyně ředitele


Tisk článku

O škole

...ZÁKLANÍ ÚDAJE

IČ: 750 00 369
DIČ: CZ 75 000 369
Bankovní spojení: Česká spořitelna 0566551389


Základní škola Lišov je 20-ti třídní škola. Spádovou školou je pro ni ZŠ Štěpánovice. Součástí základní školy je i mateřská škola. Mateřská škola v Lišově má 7 tříd a dislokovanou třídu ve Velechvíně.


Školní vzdělávací program Škola základ života vychází ze základních programových dokumentů, které jsou osou reformy školské soustavy v České Republice. Obsah programu formuluje všechny standardy základního vzdělávání. 

O školeO školeZŠ - 2. stupeňO školeO školeO škole       

...Z HISTORIE

……podle archiváře F. Zuba se podobá pravdě, že škola lišovská už v roce 1365 v nějaké podobě vedle kostela stála a varhaník v ní vyučoval. V roce 1642 byl válkou poničený kostel znovu obnoven a s ním i fara a škola. Prvním známým učitelem se stal 11. srpna 1642 Kašpar Aucupides.
Od roku 1826 má Lišov školu kamennou, jednoposchoďovou. Byly v ní tři třídy. V roce 1866, kdy do školy chodilo 415 dětí, bylo přistavěno i druhé patro. 1. ledna 1886 byly zřízeny v bývalých kasárnách dvě pobočky pro dívky. To už do školy chodilo více než 600 dětí. V prostorách místní školy byla 1. října 1899 zřízena průmyslová škola pokračovací pro další vzdělávání řemeslníků. Od začátku školního roku 1901 - 1902 otevřela c.k. okresní školní rada 1. třídu chlapecké měšťanské školy v budově bývalých kasáren. Správcem jmenovala uč. Jana Dejmka.
Během I. světové války odešlo do pole pět Lišovských učitelů. Po vzniku Československé republiky došlo ke změně v organizaci školního roku - začínal 1. září a končil 30. června, jako dnes.
V roce 1939 využívá dočasná škola i dvě místnosti v bývalém Schwarzenberském špitále jako tříd. 17. prosince téhož roku byla zřízena na náměstí v domě rodiny Poráků německá škola. V prosinci 1943 byli dva členové pedagogického sboru L. Meškánová a J.Frouz zatčeni a posláni do koncentračního tábora.
Začátkem ledna 1951 bylo zavedeno školní stravování v ceně 5,-Kč za oběd + potravinové lístky. Současně byla zřízena i jedna třída školní družiny. Výuka probíhala ve dvou budovách až do roku 1973, kdy byla dne 2. září slavnostně otevřena nová budova v Nové ulici postavená v akci Z jako 16-ti třídní škola se širokou spádovou oblastí.


...ZE SOUČASNOSTI

Základní škola a Mateřská škola Lišov, se sídlem Nová 611/14, 373 72 Lišov, je v právní subjektivitě od 1.10.2002.
Mateřská škola má dislokovanou třídu v obci Velechvín. Zřizovatelem školy je Město Lišov, adresa zřizovatele je tř. 5. května 139, Lišov 373 72.
Školní obvod zahrnuje území Města Lišov a místních částí Lhotice, Červený Újezdec, Velechvín, Kolný, Hrůtov, Levín, Hůrky, Horní a Dolní Slověnice, Horní a Dolní Miletín, Vlkovice a Obecních úřadů Zvíkov, Hvozdec a Libín a jeho místní části - Slavošovice a Spolí. Území Obecního úřadu Štěpánovice zahrnuje pro žáky 6. - 9. ročníku.
Návaznost vzdělávacích programů ze spádové školy je zajištěna a má zařazenu výuku jazyků v souladu se Základní školou v Lišově. Má zpracovaný též vlastní ŠVP.

Na ZŠ Lišov probíhá v současné době výuka dvou cizích jazyků: anglického jazyka a německého jazyka.
Anglický jazyk mají žáci povinný od třetí do deváté třídy. Nově se od školního roku 2013/2014 vyučuje povinný druhý cizí jazyk. Naše škola si vybrala jazyk německý. Výuka německého jazyka probíhá od sedmé do deváté třídy.

V současné době máme ve škole několik speciálních učeben: Výpočetní technika - INDOŠ, Výpočetní technika 1. - 5. ročník, Speciální učebna jazyků, Fyzika - chemie, Přírodopis, Matematika, Výtvarná výchova, keramická dílna, kuchyňka, dílny.
Výuka probíhá též pomocí interaktivních tabulí, která umožnuje žákům zajímavější způsob osvojování učiva. 

...ÚPRAVY NAŠÍ ŠKOLY

Naše škola prošla během posledních několika let rekonstrukcí nejen v oblasti materiální vybavenosti. Dostala nová okna, zateplení a nový plášť, u pavilonu 4. a 5. tříd bylo postaveno sociální zařízení a bezbariérový přístup. Nová okna a fasádu dostala i tělocvična.

Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...Z rekonstrukce ...

Během hlavních prázdnin 2013 - 2014 vzniklo za školou nové hřiště pro školní družinu a sportoviště s běžeckou dráhou a doskočištěm pro výuku tělocviku z dotace ČEZu, kterou získalo Město Lišov. V dalším školním roce byl vybudován skatepark, který je využíván i veřejností. Budujeme přírodní učebnu a malé školní arboretum, aby prostor za školou získal novou tvář a stal se příjemným místem pro výuku v přírodním prostředí i pro odpočinek. Škola bude nově oplocena a nově vybavený prostor bude střežen kamerovým systémem. Tyto akce jsou hrazeny z  rozpočtu školy a města a částečně z dotací čerpaných z EU. Pavilón školních pozemků, kde je umístěna keramická dílna, získal v době letních prázdnin novou střechu a během podzimu byla opravena jeho fasáda. Došlo k rekonstrukci dalších žákovských WC na ZŠ a vstupních schodišť do 2. a 3. pavilonu MŠ. 

O školeO školeO školeO školeO škole

Období hlavních prázdnin 2014 - 2015 se neslo v duchu úprav hlavního vstupu do školy a atrií 1. stupně.

O školeO školeO školeO škole
 

 

Tisk článku

Školní hymna

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
01 Stopa 1.wma Školní hymna 3537.2 Kb
Školní hymna - text.pdf Školní hymna 32.7 Kb