O škole

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola v Lišově i ve Velechvíně prozatím zůstávají v provozu. Opět se na Vás obracíme, abyste pečlivě zvážili, zda přivedete Vaše děti do školky.
Provoz školky je každým dnem vyhodnocován a konzultován se zřizovatelem a aktuální situaci ohledně provozu školky naleznete vždy na této stránce.

Děkujeme za Váš trpělivý přístup.