O škole

Ať se nám karty brzy obrátí

Milí rodiče,
raději bych s Vámi v tento čas komunikovala běžné záležitosti týkající se provozu školy, starostí a radostí spojených se školním a žákovským životem. 
Náhle jsme se všichni ocitli ve zvláštní situaci - já mám školu prapodivně prázdnou a smutnou a Vy máte nejspíš naopak doma až moc plno. Všichni se s tím snažíme nějak porovnat.  Prosím Vás tedy o trpělivost a pochopení, cesty si všichni nějak hledáme a prošlapáváme . Já i všechny mé kolegyně a kolegové se budeme snažit s Vámi komunikovat a spolupracovat, tak abychom alepoň částečně výpadek "standartní výuky" zodpovědně, avšak též s notnou dávkou pochopení a empatie pokryli. Kolegyně i kolegové zadávají dle stávájící domluvy domácí přípravu a vedou částečně přípravu a výuku online cestou. Budeme rádi za zpětnou vazbu, zda je tento model pro Vás a hlavně pro Vaše děti dostačující nebo naopak příliš náročný. Všechny paní učitelky a páni učitelé budou určitě naslouchat, snažit se porozumět a případně nějak reagovat. Dejte tedy prosím vědět. Je mi jasné, že to není vždy lehké skloubit běžný pracovní a rodinný život s domácí přípravou Vašich dětí. I přes chmurné obrázky a zprávy dnešních dnů jsem přesvědčena, že tato situace  vykreslí a vytáhne to lepší z nás a spíše nás posílí. Dnes jsem se obrátila na  své paní učitelky, zda bychom za naši školu nemohli přispět též svou "troškou" tedy rouškou do "mlýna" a přidat se tak k aktivitě města Lišov při výrobě roušek. Tedy i takto se na Vás obracím, zda byste měli možnost při tomto pomoci. Pokud byste vládli dostatečnou šikovností a dobrou vůlí a nějakou roušku mohli vyrobit, budeme za to vděčni. Roušky budeme shromažďovat ve škole či se můžete přímo spojit s Městským úřadem v Lišově na tel.: 777 278 031. Tento by pak měl roušky předávat občanům Lišova.

Moc Vám děkuji a přeji nám všem, ať se karty zase obrátí - tedy ať se Vám doma opět odleví a nám ať se opět přitíží (tento dvojsmysl je určitě na místě)!
Pevné zdraví a optimistickou mysl!

Monika Hrdinová
ředitelka školy