O škole

Co přinesl říjen...

Milí rodiče a přátelé školy,
Přicházíme s krátkým shrnutím a bilancí toho, co se povedlo v měsíci říjnu.

Školní rok se rozběhl „naostro“ a s ním akce související. Některé děti se účastnily dopravní soutěže mladých cyklistů, soutěže Přírodovědný klokan, další děti besedy o myslivosti a přírodě, jiné výlovu rybníka, besedy o rybníkařství …bylo toho dostJ.

Proběhly nám první rodičovské schůzky a schůze SRPŠ, kde byly prezentovány možné investiční projekty pro nadcházející školní rok.

Byly úspěšně uzavřeny Šablony I a spuštěny Šablony II, což znamená pokračování práce školního asistenta v naší škole.

Bylo rozhodnuto, jaká bude podoba letošních adventních trhů: účastní se 3., 5., a 8. ročníky, z MŠ pak 2. a 5. třída. Školní družina také přispěje svými výrobky.

Proběhlo focení prvňáčků, tentokrát s novou paní fotografkou v nových kulisách, ke spokojenosti všech zúčastněných.

Byly znovu zavedeny učitelské dohledy v šatnách jak o přestávkách, tak během volných hodin před odpolední výukou.

Mezi učiteli proběhlo první kolo vzájemných hospitací, kdy se pedagogové navštěvují vzájemně v hodinách, hodnotí své výkony a inspirují se u kolegů. Zároveň byly zahájeny standardní hospitace prováděné vedením, při kterých by měl každý učitel být v letošním roce hospitován alespoň jedenkrát.

Nastavili jsme jednoduchý, ale měřitelný systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, v rámci kterého prokazuje každý učitel povinně účast na vzdělávacích akcích.

Učitelé si založili tzv. „nápadník“ – tedy jakousi společnou schránku, ve které sdílejí zajímavé nápady, tipy a inspiraci pro svou výuku.

Rozeběhly se naplno kroužky včetně těch nových: angličtina MOVERS, doučování z angličtiny a anglická konverzace. Zároveň proběhl průzkum zájmu o kroužky angličtiny pro děti z 1. ročníků, který se ukázal nad očekávání veliký a zajištění těchto kroužků je aktuálně v řešení.

O všem zajímavém Vás zde budeme opět informovat.

 S přáním krásných dnů I. Hohenbergerová