O škole

Co se u nás dělo v listopadu a během Adventu…

,…to vám samozřejmě milerádi řekneme. Málo toho nebylo, takže pojďme hned na to:

Děti se účastnily několika akcí: 8. a 9. třídy byly na veletrhu Vzdělání a řemeslo, 6. třídy se poučily v rámci preventivního programu o nebezpečích alkoholu, 3. třídy si povídaly o tom, co je šikana a jak jí předcházet. Ani 2. třídy nepřišly zkrátka, poučily se o bezpečnosti chování v dopravním provozu, 4. třídy pak měly setkání na téma osobní bezpečí. 5. třídy se proškolily v tématice alkoholu, kouření a drog a 7. třídy už ví, jak se chovat bezpečně na internetu a na sociálních sítích. A prvňáčci si s paní policistkou řekli, jak se chovat bezpečně doma i na ulici.

Celý druhý stupeň se zúčastnil besedy spojené s promítáním filmu Nicholasi Wintonovi , zachránci stovek židovských dětí.

Ve velkém jsme oslavili 30. let svobody projektovým dnem, kdy v tělocvičně proběhla dobová módní přehlídka, kterou připravil a zorganizoval školní parlament. Dále v hodinách děti vyráběly plakáty, transparenty a medailonky osobností sametové revoluce, kterými jsme pak vyzdobili vstupní prostory školy.

Přivítali jsme advent vystoupením devátých tříd, které s dětmi skvěle nacvičil p. uč. Šibřina, a kde si každé z dětí nalepilo šupinku na kouzelného kapříka (z kartonu:-), který splnil přání těm, kteří měli štěstí a jejich „šupina“ vyhrála v tombole.

Pohostili jsme předvánočně v jídelně kolegy seniory a další bývalé kolegy. Paní kuchařky připravily časnou večeři, pilo se a hodovalo a dobře bylo.

Zúčastnili jsme se tradičně adventního trhu s výrobky, které děti pilně od října vyrábí. 10% tržeb půjde do fondu SRPŠ a zbytek mají děti na výlety, kino nebo zmrzlinu, dle uvážení té které třídy a třídních učitelů.

5. prosince navštívil děti ve třídách Mikuláš s čertem, nezapomněli ani na školku ve Velechvíně.

Tímto děkujeme všem kolegům, žákům, rodičům a dalším, kteří se těchto akcí zúčastnili a věnovali svůj čas jejich přípravám. Přejeme Vám krásný adventní čas.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pf-2020.jpg 292.7 Kb