O škole

Prázninový provoz MŠ

Běžný provoz mateřské školy v Lišově i ve Velechvíně bude ukončen k pátku dne 26.6., poté bude přerušen provoz MŠ ve Velechvíně po dobu letních prázdnin,  MŠ v Lišově bude v červenci a srpnu v režimu prázdninového provozu.