O škole

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Lišov, Nová 611,  jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení  § 34 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. b)a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla, že podle vyhlášených kritérií vyhovuje žádosti o přijetí  k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Lišov od školního roku 2020 /2021 a zveřejňuje seznamy přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (příloha).

Mgr. Monika Hrdinová, ředitelka školy

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prijate-deti-ms-2020-21-podpis.pdf 416.5 Kb