Projekty

K vyšší kvalitě vzdělávání - Šablony III

„ZŠ A MŠ LIŠOV - ŠABLONY III“ - reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022372

 

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022372 s názvem „ZŠ A MŠ LIŠOV – ŠABLONY III“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, na společné vzdělávání dětí a žáků a na podporu rozvojových aktivit.

 

Celková výše podpory činí 1 394 191 Kč.

 

K vyšší kvalitě vzdělávání - Šablony III


Odborná učebna keramiky


xxx


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - Odborná učebna keramiky

V příloze naleznete zadávací podmínky, pro bližší informaci kontaktujte prosím Ing. O. Martínka, e-mail: martinek@g-projekt.cz, tel.: 774 434 531

Zveřejněno dne 16.7. 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadavaci-podminky.docx 104.5 Kb

K vyšší kvalitě vzdělávání

„ZŠ A MŠ LIŠOV - ŠABLONY 2“ - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015071

 

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ A MŠ LIŠOV - ŠABLONY 2“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015071, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

xxx


VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ - STAVEBNÍ PRÁCE

xxx

Projektem dojde ke zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodověd. předmětů a informatiky spolu s podporou digitálních technologií ve výuce na ZŠ Lišov. To bude zajištěno skrze modernizaci jazykové učebny a dvou počítačových učeben, včetně relevantních stavebních úprav, a nové vybavení učebny přírodních věd. Vzdělávání bude zkvalitněno rovněž díky zajištění vnitřní konektivity školy.

 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky na ZŠ Lišov, zejména zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodověd. předmětů a informatiky, spolu s podporou digitálních technologií ve výuce. Budou modernizovány: jazyková učebna a dvě počítačové učebny, skrze stavební úpravy a vybavení, dále pak bude pořízeno nové vybavení do přírodovědné učebny. Vzdělávání bude zkvalitněno též díky zajištění vnitřní konektivity školy. Vybavení pořizované v rámci projektu zmodernizuje výuku a žáci se díky němu budou moci vzdělávat interaktivní a zábavnou formou. To významně pozvedne motivaci studentů ke studiu cizích jazyků, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě. Dovednosti v oblasti práce s digitálními technologiemi žáci uplatní nejen na středních školách, ale následně i v pracovním životě. Díky novému vybavení učeben si budou moci studenti v rámci studia své teoretické poznatky z přírodních věd lépe prakticky ověřit. Vybavení pořizované v rámci projektu tedy výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich následném profesním životě.

Specifickými cíli projektu jsou:

modernizace a zvýšení kvality výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,
zkvalitnění interaktivní výuky,
zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,
zvýšení zájmu o cizí jazyky,
příprava žáků na studium na středních školách,
vštípení základních znalostí a dovedností, které žáci s jistotou uplatní na trhu práce,
zlepšení dovedností v práci na počítači,
modernizace výuky přírodních věd,
zvýšení zájmu žáků základní školy o studium přírodních věd,
zajištění a zlepšení vnitřní konektivity školy,
zajištění bezbariérovosti,
zušlechtění venkovního prostranství školy pomocí pořizované zeleně.

Projekt je významnou měrou podpořen ze zdrojů Evropské unie.


Nový projekt - Praktická výuka přírodních věd pro nadané žáky

Naše škola měla možnost zúčastnit se praktické výuky přírodních věd, výuky zaměřené na problémové úlohy a přípravu na předmětové soutěže.

Jednalo se o cyklus setkání jednotlivých přírodních oborů, které na podzim 2016 připravil pro zvídavé žáky Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Gymnáziem České Budějovice, Jírovcova 8 a s českobudějovickým Domem dětí a mládežeNaši žáci s pedagogickým dohledem p.uč. Brabencové a p.uč. Pečené mohli předvést své znalosti prozatím v oblasti biologie na třech jednotlivých setkáních. Zeměpis a chemie se uskuteční během měsíce října.

Více zde.


OPVK57 - projekt

Základní škola a Mateřská škola Lišov získala v rámci OPVK57 dotaci v celkové výši 204 112,00 Kč. Z této dotace byly nakoupeny stroje Unimat 1 Clasic 6 v 1 - 7 kusů a taktéž 3D tiskárna. Žáci 9.A vyráběli pomocí nových strojů výrobky ze dřeva, přičemž využívali modelu lupínkové pilky, brusky, soustruhu, vrtačky a učili se pracovat na 3D tiskárně.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


MŠMT - výzva č. 56 - Londýn

xxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
lisov-msmt-c.-56-londyn.pdf 144.4 Kb

K vyšší kvalitě vzdělávání

xxxxxx

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
projekt129969552.pdf 320.5 Kb

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-zaku-anglie174772251.pdf 105.4 Kb

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
program-londyn.pdf 227.4 Kb

xxxxxx

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vysledek-vyberoveho-rizeni.pdf 346.5 Kb
smlouva-podepsana.pdf 6691.3 Kb

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-k-podani-nabidek.pdf 3323 Kb
zadavaci-dokumentace389966710.pdf 7842.7 Kb
03-priloha-c.1-zd-specifikace.docx 123.3 Kb
04-priloha-c.2-zd-zakladni-kvalifikace.docx 120 Kb
05-priloha-c.3-zd-navrh-smlouvy.docx 136.3 Kb
06-priloha-c.-4-zd-technicka-kvalifikace.docx 120.2 Kb
07-priloha-c.-5-zd-kryci-list.docx 287 Kb

Frajeřinky pro mateřinky

Tento projekt je taktéž určen pro pedagogy mateřských škol. Do projektu je zapojena Mgr. Kocihová, Mgr. Hlasová a Mgr. Uhlíková. Cílem projektu je zdokonalení se s výtvarnými technikami a získaná zkušeností s technikami novými. Financování projektu je bez finanční spoluúčasti školy. Tento projekt zajišťuje za ZŠ a MŠ Lišov pí. Formánková.


INLINE - Zdravý životní styl na kolečkách, CZ.1.07/1.1.00/53.0015.

ZŠ a MŠ Lišov se zapojila do tohoto projektu s cílem zajistit pro děti kroužek inline bruslení. Škola obdržela dotaci ve výši 79 240 Kč, za kterou bylo pořízeno bez finanční spoluúčasti školy kompletní vybavení pro 20 dětí na tento kroužek. Děti se učí základům inline bruslení a rozvíjí svoje pohybové schopnosti. Kroužek bude probíhat v průběhu celého školního roku 2014/2015. Tento projekt zajišťuje za ZŠ a MŠ Lišov Mgr. Radek Bednář.


Moderní technologie přináší užitek a radost, CZ.1.07/1.3.00/51.0045

V rámci tohoto projektu obdrží pedagogové 20 dotykových notebooků. Celková výše dotace je 535 840 Kč. Z této dotace je financováno bez finanční spoluúčasti školy rozsáhlé školení pedagogů cílené na efektivní využití dotykových notebooků a moderních informačních technologií ve výuce a samotný nákup notebooků. Realizace projektu a pořízení nových notebooků je naplánováno na 1. pol. roku 2015. Tento projekt zajišťuje za ZŠ a MŠ Lišov Mgr. Petr Ročňák.


Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání, CZ.1.07/1.3.00/48.0078

Tento projekt je určen pro pedagogy mateřských škol. Cílem projektu je další rozvoj pedagogů pracujících v oblasti předškolního vzdělávání. Projekt je realizován v průběhu roku 2014/2015. Za MŠ Lišov se celkově projektu účastní 10 učitelek. Veškeré náklady na cestovné, stravné a zástupy za školící se pedagogy jsou hrazeny z projektu bez finanční spoluúčasti školy. Projekt zajišťuje za ZŠ a MŠ Lišov pí. Formánková.


Rozvoj environmentálních a technických kompetencí žáků základních škol Jihočeského kraje, CZ.1.07/1.1.14/02.0035

V rámci tohoto projektu se na ZŠ a MŠ Lišov uskutečnila biologická praktika. Žáci si mohli vyzkoušet práci s mikroskopem, zkoumali různé vzorky a preparáty. Dále pak na škole proběhl projektový den s fyzikou. Žákům byly představeny experimenty z oblasti fyziky nízkých teplot – kapalný dusík. Dále pak žáci v rámci projektu měřili se systémem Vernier fyzikální veličiny a mohli konstruovat jednoduchá zařízení pomocí stavebnice Merkur. Dále se pak v rámci projektu žáci zúčastnili exkurze na Hvězdárnu Kleť, exkurze do Science Centra Techmanie Plzeň a dvoudenní exkurze do ekologického centra Sluňákov u Olomouce. ZŠ a MŠ Lišov obdržela měřící čidla Vernier v celkové hodnotě cca 35 000 Kč. Celkové výdaje i s exkurzemi, které byly hrazeny v rámci projektu, jsou odhadovány v rozmezí 70 000 – 80 000 Kč. Tento projekt probíhá bez finanční spoluúčasti školy a zajišťuje za ZŠ a MŠ Lišov Mgr. Vít Bednář.


Škola bez hranic

Ke spolupráci na projektu nás oslovila jazyková agentura Channel Crossings se sídlem v Praze. Cílem tohoto projektu je podpořit výuku cizích jazyků, zapojit rodilé mluvčí do výuky a pomoci školám při tvorbě vlastních mezinárodních projektů. Ze široké nabídky aktivit pro žáky jsme zvolili uspořádání projektového dne s rodilými mluvčími pro 6. a 7. ročník a chtěli bychom uskutečnit několik virtuálních jazykových lekcí, kde budou moci žáci v rámci hodin angličtiny online konverzovat rovněž s rodilým mluvčím. Vyučující se zúčastní workshopů k tvorbě projektů s možností následného poradenství a využijí možnost zdokonalit angličtinu formou e-learningu. Do projektu jsou zapojeny 4 vyučující angličtiny – Mgr. Jana Smetanová, Mgr. Petra Pelikánová, Mgr. Veronika Cimlová a Mgr. Kateřina Filipová. Projekt je financován ESF a státním rozpočtem ČR bez finanční spoluúčasti školy. Začal v září 2014 a všechny aktivity proběhnou ve 2. pololetí letošního školního roku. Projekt zajišťuje Mgr. Jana Smetanová.


Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na ZŠ a MŠ Lišov, CZ.1.14/2.4.00/34.03280

ZŠ a MŠ Lišov na základě výzvy č. 34, Oblasti podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství realizovaného ROP Jihozápad úspěšně získala dotaci 780 453,64 Kč. V současné době je potvrzeno schválení projektu a na začátku roku 2015 by měla být připsána zřizovateli školy výše uvedená dotace. Z těchto peněz dojde k přestavbě učebny fyziky (bílá tabule + interaktivní tabule + dataprojektor). Dále pak budou pro fyziku a chemii koupeny senzory měřícího systému Vernier. Za finanční spoluúčasti školy cca 140.000,- Kč dojde i k nákupu dalších interaktivních tabulí, bílých tabulí a dataprojektorů s cílem dovybavit i ostatní třídy. Tento projekt zajišťuje za ZŠ a MŠ Lišov Mgr. Vít Bednář a Mgr. Petr Ročňák.