Projekty

K vyšší kvalitě vzdělávání

„ZŠ A MŠ LIŠOV - ŠABLONY 2“ - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015071

 

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ A MŠ LIŠOV - ŠABLONY 2“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015071, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

K vyšší kvalitě vzdělávání