Projekty

VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ - STAVEBNÍ PRÁCE

VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ - STAVEBNÍ PRÁCE

Projektem dojde ke zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodověd. předmětů a informatiky spolu s podporou digitálních technologií ve výuce na ZŠ Lišov. To bude zajištěno skrze modernizaci jazykové učebny a dvou počítačových učeben, včetně relevantních stavebních úprav, a nové vybavení učebny přírodních věd. Vzdělávání bude zkvalitněno rovněž díky zajištění vnitřní konektivity školy.

 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky na ZŠ Lišov, zejména zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodověd. předmětů a informatiky, spolu s podporou digitálních technologií ve výuce. Budou modernizovány: jazyková učebna a dvě počítačové učebny, skrze stavební úpravy a vybavení, dále pak bude pořízeno nové vybavení do přírodovědné učebny. Vzdělávání bude zkvalitněno též díky zajištění vnitřní konektivity školy. Vybavení pořizované v rámci projektu zmodernizuje výuku a žáci se díky němu budou moci vzdělávat interaktivní a zábavnou formou. To významně pozvedne motivaci studentů ke studiu cizích jazyků, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě. Dovednosti v oblasti práce s digitálními technologiemi žáci uplatní nejen na středních školách, ale následně i v pracovním životě. Díky novému vybavení učeben si budou moci studenti v rámci studia své teoretické poznatky z přírodních věd lépe prakticky ověřit. Vybavení pořizované v rámci projektu tedy výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich následném profesním životě.

Specifickými cíli projektu jsou:

modernizace a zvýšení kvality výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,
zkvalitnění interaktivní výuky,
zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,
zvýšení zájmu o cizí jazyky,
příprava žáků na studium na středních školách,
vštípení základních znalostí a dovedností, které žáci s jistotou uplatní na trhu práce,
zlepšení dovedností v práci na počítači,
modernizace výuky přírodních věd,
zvýšení zájmu žáků základní školy o studium přírodních věd,
zajištění a zlepšení vnitřní konektivity školy,
zajištění bezbariérovosti,
zušlechtění venkovního prostranství školy pomocí pořizované zeleně.

Projekt je významnou měrou podpořen ze zdrojů Evropské unie.