Školní poradenské pracoviště
Tisk článku

Výchovný poradce

Mgr. Jana Smetanová
e-mail: jana.smetanova@zslisov.cz
tel: 388 441 152

Úřední hodiny: 

 
ÚTERÝ 07:00-07:30
STŘEDA 14:00-15:00

Konzultace je možná i po předchozí telefonické či osobní domluvě v jinou dobu.

Tisk článku

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří rozšíření primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách podílejí třídní učitelé a pedagogové poskytující pomoc v následujících oblastech:

 
Mgr. Hořejší Dana dyslexie, reedukace dyslexie a dysortografie
Mgr. Jirků Andrea speciální pedagogika, péče o žáky s SVP
Mgr. Karpianusová Jana logopedická prevence
Mgr. Klimešová Lenka speciální pedagogika, péče o žáky s SVP
Mgr. Kolářová Dana práce s dítětem s poruchou autistického spektra
Mgr. Kolářová Helena logopedická prevence
   
Mgr. Lukschová Renata Kariérní poradce pro žáky

 


Metodik prevence

Mgr. Klára Pelánová
e-mail: klara.pelanova@zslisov.cz
tel: 388 441 151


Preventivní besedy

xxx
Dopravní bezpečnost 1. třídy
Osobní bezpečí (týrání, zneužívání,násilí) 2. a 3. třídy
Nebezpečí internetu 4. a 5. třídy
Kouření a drogy;  Než užiješ alkohol, užij svůj mozek 6. třídy
Bezpečí pro dívky  a extremismus 7. třídy
Sekty a náboženská hnutí 8. třídy
Rasismus, xenofobie, vandalismus, divácké násilí –
vztah k trestnímu právu 
9. třídy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
7-minimalni-preventivni-program-2017-18.pdf 573 Kb

Linky, které pomáhají

LINKY, KTERÉ POMÁHAJÍ…:

https://www.linkabezpeci.cz/
https://www.rodicovskalinka.cz/
http://www.modralinka.cz

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST:

http://www.ibesip.cz/

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČB

http://www.pppcb.cz/
http://www.prevence-info.cz/organizace/pedagogicko-psychologicka-poradna-ceske-budejovice

ORGANIZACE V JIHOČESKÉM KRAJI, ZABÝVAJÍCÍ SE PREVENCÍ:

http://www.dosveta.org/
http://www.theia.cz
http://www.portusprachatice.cz/
http://www.arkadacentrum.cz/

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY:

http://www.anabell.cz/

MŠMT - PREVENCE

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/prevence

 


Schránka důvěry

xxx

 
Svůj problém můžeš napsat do dopisu, který podepíšeš libovolným dvojciferným číslem
a vhodíš do zelené schránky u jídelny.
nebo
můžeš použít emailovou schránku schrankaduvery.zslisov@seznam.cz