Nabídka a platba kroužků

Kroužky šk. roku 2020/2021

kroužky budou probíhat s ohledem na epidemickou situaci snad v 2.pololetí