Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci ZŠ
Tisk článku

Ředitelka školy:

.
Mgr. Monika Hrdinová reditel@zslisov.cz

Zástupce ředitelky školy pro I.stupeň

.
Mgr. Irena Hohenbergerová zastupce@zslisov.cz

Zástupce ředitelky školy pro II. stupeň

.
Mgr. Petra Brabencová petra.brabencova@zslisov.cz

Pedagogičtí pracovníci (rozpis konzultačních hodin naleznete v příloze tohoto článku, prosíme rodiče o předběžné informování učitele o plánovaném využití konzult. hodin):

1. stupeň:

.
1. A Mgr. Jana Karpianusová  jana.karpianusova@zslisov.cz
1. B Mgr. Helena Kolářová helena.kolarova@zslisov.cz
1. C Mgr. Martina Nováková martina.novakova@zslisov.cz
2. A Mgr. et Mgr. Pavel Pučejdl pavel.pucejdl@zslisov.cz
2. B Mgr. Hana Pechartová hana.pechartova@zslisov.c
2. C Mgr. Denisa Skálová

denisa.skalova@zslisov.cz

3. A Mgr. Štěpánka Šobrová

stepanka.sobrova@zslisov.cz

3. B Mgr. Michaela Vávrová

 michaela.vavrova@zslisov.cz

3.C Mgr. Tereza Novotná tereza.novotna@zslisov.cz
4. A Mgr. Lenka Klimešová lenka.klimesova@zslisov.cz
4. B Mgr. Andrea Jirků  andrea.jirku@zslisov.cz
5. A Mgr. Iveta Špačková  iveta.spackova@zslisov.cz 
5. B Mgr. Andrea Škardová andrea.skardova@zslisov.cz
asistent pedagoga Dana Šimánková dana.simankova@zslisov.cz
asistent pedagoga Mgr. Dana Hořejší dana.horejsi@zslisov.cz
asistent pedagoga Drahomíra Franková drahomira.frankova@zslisov.cz
asistent pedagoga Jitka Kumnácká jitka.kumnacka@zslisov.cz
asistent pedagoga Monika Divišová monika.divisova@zslisov.cz

2. stupeň:

.
6. A Mgr. Diana Krulišová diana.krulisova@zslisov.cz
6. B Mgr. Blanka Pečená blanka.pecena@zslisov.cz
6.C Mgr. Josef Pařízek josef.parizek@zslisov.cz
7. A Mgr. Klára Pelánová klara.pelanova@zslisov.cz
7. B Mgr. Alena Fojtlová alena.fojtlova@zslisov.cz
8. A Mgr. Linda Jiroušková linda.jirouskova@zslisov.cz
8. B Mgr. Jaroslava Falcová jaroslava.falcova@zslisov.cz
9. A Mgr. Petra Pelikánová petra.pelikanova@zslisov.cz
9. B Mgr. Renata Lukschová renata.lukschova@zslisov.cz
  Mgr. Ludvík Šibřina ludvik.sibrina@zslisov.cz 
  Bc. Bílková Pavla pavla.bilkova@zslisov.cz
  Mgr. Tomáš Luksch tomas.luksch@zslisov.cz
  Mgr. Krulišová Diana diana.krulisova@zslisov.cz
  Mgr. Ondřej Peterka ondrej.peterka@zslisov.cz
  Mgr. Jana Smetanová jana.smetanova@zslisov.cz
  Bc. Štěpán Buzek stepan.buzek@zslisov.cz
  Mgr. Sabina Štěpánková sabina.stepankova@zslisov.cz
  Mgr. Hana Brdková hana.brdkova@zslisov.cz
  Mgr. Jana Mikolášková jana.mikolaskova@zslisov.cz
asistent pedagoga Mgr. Bronislava Pokorná  
asistent pedagoga Vladislava Křížová vladislava.krizova@zslisov.cz
školní psycholog Mgr. Jitka JIndrová jitka.jindrova@zslisov.cz

Dlouhodobě nepřítomní pedagogové:
Mgr. Michaela Nováčková

.
Výchovný poradce:
Mgr. Jana Smetanová
Metodik prevence:
Mgr. Klára Pelánová
   
ICT koordinátor:
Mgr. Alena Fojtlová
Koordinátor EVVO:
Mgr. Blanka Pečená

                   Školní psycholog:

                   Mgr. Jitka Jindrová

 

 


Uklizečky ZŠ:

Růžena Břehovská
Andrea Nováková
Marie Pavlíková
Milena Švecová
Lucie Tušlová

Školník:
Jiří Beránek

Vladimír Hruša

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
konzultacni-hodiny..565745369.pdf 136 Kb
Tisk článku