Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci ZŠ
Tisk článku

Ředitelka školy:

.
Mgr. Monika Hrdinová reditel@zslisov.cz

Zástupce ředitelky školy pro I.stupeň

.
Mgr. Irena Hohenbergerová zastupce@zslisov.cz

Zástupce ředitelky školy pro II. stupeň

.
Mgr. Petra Brabencová petra.brabencova@zslisov.cz

Pedagogičtí pracovníci:

1. stupeň:

.
1. A Mgr. et Mgr. Pavel Pučejdl pavel.pucejdl@zslisov.cz
1. B Mgr. Hana Pechartová hana.pechartova@zslisov.cz
1. C Mgr. Denisa Skálová denisa.skalova@zslisov.cz
2. A Mgr. Dana Kolářová dana.kolarova@zslisov.cz
2. B Mgr. Michaela Vávrová michaela.vavrova@zslisov.cz
2. C Mgr. Michaela Kándlová michaela.kandlova@zslisov.cz
3. A Mgr. Lenka Klimešová lenka.klimesova@zslisov.cz
3. B Mgr. Andrea Jirků andrea.jirku@zslisov.cz
4. A Mgr. Iveta Špačková iveta.spackova@zslisov.cz
4. B Mgr. Andrea Škardová andrea.skardova@zslisov.cz
5. A Mgr. Jana Karpianusová jana.karpianusova@zslisov.cz
5. B Mgr. Helena Kolářová helena.kolarova@zslisov.cz
5. C Mgr. Martina Nováková martina.novakova@zslisov.cz
asistent pedagoga Dana Šimánková dana.simankova@zslisov.cz
asistent pedagoga Mgr. Dana Hořejší dana.horejsi@zslisov.cz
asistent pedagoga Drahomíra Franková drahomira.frankova@zslisov.cz
asistent pedagoga Jitka Kumnácká jitka.kumnacka@zslisov.cz
asistent pedagoga Monika Divišová  

2. stupeň:

.
6. A Mgr. Alena Fojtlová alena.fojtlova@zslisov.cz
6. B Mgr. Klára Pelánová klara.pelanova@zslisov.cz
7. A Mgr. Linda Jiroušková linda.jirouskova@zslisov.cz
7. B Mgr. Jaroslava Falcová jaroslava.falcova@zslisov.cz
8. A Mgr. Petra Pelikánová petra.pelikanova@zslisov.cz
8. B Mgr. Renáta Lukschová renata.lukschova@zslisov.cz
9. A Mgr. Josef Pařízek josef.parizek@zslisov.cz
9. B Mgr. Blanka Pečená blanka.pecena@zslisov.cz
  Mgr. Ludvík Šibřina ludvik.sibrina@zslisov.cz 
  Mgr. Martin Havlíček martin.havlicek@zslisov.cz
  Mgr. Tomáš Luksch tomas.luksch@zslisov.cz
  Mgr. Krulišová Diana diana.krulisova@zslisov.cz
  Mgr. Ondřej Peterka ondrej.peterka@zslisov.cz
  Mgr. Jana Smetanová jana.smetanova@zslisov.cz
     
asistent pedagoga Mgr. Bronislava Pokorná  
asistent pedagoga Vladislava Křížová vladislava.krizova@zslisov.cz
asistent pedagoga Michaela Brtnová michaela.brtnova@zslisov.cz
školní asistent Mgr. Jiřina Jiráčková jirina.jirackova@seznam.cz

Dlouhodobě nepřítomní pedagogové:
Mgr. Michaela Nováčková

.
Výchovný poradce:
Mgr. Jana Smetanová
Metodik prevence:
Mgr. Klára Pelánová
   
ICT koordinátor:
Mgr. Alena Fojtlová
Koordinátor EVVO:
Mgr. Blanka Pečená


Uklizečky ZŠ:

Růžena Břehovská
Andrea Nováková
Marie Pavlíková
Milena Švecová
Lucie Tušlová

Školník:
Jiří Beránek

Tisk článku