Školní parlament

Školní parlament

Školní parlament zvyšuje zapojení žáků do chodu školy. Během pravidelných pracovních schůzek se scházejí zástupci jednotlivých tříd druhého stupně a přednášejí návrhy a praktické připomínky ke zlepšení školního prostředí. Parlament také pravidelně zajišťuje pořádání vybraných školních akcí, například Vánoční turnaj ve florbale či pyžamový den. Školní parlament také naplňuje cíle v oblasti osobnostní a sociální výchovy a výchovy demokratického občana.

Školní parlament se nejčastěji věnují činnostem, které:

  • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních skříněk...),
  • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí...),
  • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),


Školní parlament:

  • podporuje informovanost napříč školou,
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.