Projekty

K vyšší kvalitě vzdělávání

Mateřská škola se v roce 2017  zapojila do projektu „K vyšší kvalitě vzdělávání“. Projekt je určen pro učitelky mateřské školy v délce 24měsíců. 11 pedagogických pracovnic projde školením v oblasti „osobnostně sociálním rozvoji ,čtenářské a matematické pregramotnosti, inkluze,“ 2 pedagožky v „prevenci logopedických vad,“ a 2 pedagožky se seznámí se  „specifikou práce  s dvouletými dětmi.“ V rámci projektu byla z řad učitelek mateřské školy vybrána  jedna, která poskytuje základní personální podporu dětem ohroženým školním neúspěchem – tzv. školní asistent.  V průběhu projektu všechny paní učitelky organizují odborně zaměřená tématická setkání pro rodiče a spolupracují s rodiči. Všechny tyto aktivity přispívají  ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání  včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.