Kontakt

Kontaktní údaje

IČ: 750 00 369
DIČ: CZ 75 000 369

Www: www.zslisov.cz
E-mail: zs@zslisov.cz

datová schránka: r5wme33

Bankovní spojení školy: 566551389/0800
Bankovní spojení ŠOP: 19-566551389/0800

 

Úřední hodiny školy: každý den od 7.00 do 15.30

 

Kontaktní údaje Ředitelka školy:
Mgr. Monika Hrdinová
mob: 775 721 282
e-mail: reditel@zslisov.cz
Irena Hohenbergerová

Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň ZŠ:
Mgr. Irena Hohenbergerová
mob: 775 721 281
e-mail: zastupce@zslisov.cz

 

Kontaktní údaje Zástupkyně ředitelky školy pro II. stupeň:
Mgr. Petra Brabencová
mob: 770 144 589
e-mail: petra.brabencova@zslisov.cz
Kontaktní údaje

Sekretariát školy:

Ing. Michaela Védlová
e-mail: sekretariat@zslisov.cz
mob: 775 721 275

Kontaktní údaje Ekonomický úsek:
Ing. Lucie Zasadilová
mob: 775 721 273
e-mail: lucie.zasadilova@zslisov.cz
Kontaktní údaje

Personální oddělení:

Petra Lechnerová
e-mail: pam@zslisov.cz
mob:   775 721 273

 

Školníci: 

Michal Mikeš tel.: 774 690 988

Vladimír Hruša tel.: 775 242 093

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno: Ing. Bc. Petr Votruba, MBA
Ulice/č.p.: Fügnerova 671
PSČ, město(obec): 37341, Hluboká nad Vltavou
Telefon: 777898985
E-mail: dpo@inkybe.cz