Školní poradenské pracoviště

1. Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří rozšíření primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách podílejí třídní učitelé a pedagogové poskytující pomoc v následujících oblastech:

 
Mgr. Hořejší Dana dyslexie, reedukace dyslexie a dysortografie
Mgr. Jirků Andrea speciální pedagogika, péče o žáky s SVP
Mgr. Karpianusová Jana logopedická prevence
Mgr. Klimešová Lenka speciální pedagogika, péče o žáky s SVP
Mgr. Kolářová Helena logopedická prevence
   
Mgr. Lukschová Renata Kariérní poradce pro žáky

2. Školní psycholg

Mgr. Jitka Jindrová

2. stupeň, horní patro – prosklené dveře

jitka.jindrova@zslisov.cz

tel.: 608 252 765

Konzultační hodiny: Po: 8 – 14, Út: 9 – 15, St: 8 – 14, Čt: 8 – 14

Osobní schůzku si se mnou, prosím, domlouvejte předem. Jen tak Vám budu moci věnovat svou veškerou pozornost. V případě potřeby budu po domluvě k dispozici i mimo konzultační hodiny.

Kdy se na mě můžete obrátit?

Děti:

 • Když je ti smutno a něco tě trápí
 • Když si potřebuješ s někým popovídat
 • Když si nerozumíš se spolužáky nebo učitelem
 • Když ti nejde učení tak, jak bys chtěl
 • Když se nemůžeš rozhodnout, na jakou střední školu jít

Rodiče:

 • Když se dětem do školy nechce, jsou často nemocné a zdá se, že se něčím trápí
 • Když si dítě nerozumí se spolužáky nebo učiteli
 • Když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • Když si chcete promluvit o čemkoliv, co se týká výchovy dítěte
 • Když se v rodině děje něco, co by mohlo dítě negativně ovlivnit psychiku dítěte
 • Když má dítě jakékoliv problémy

Co můžete očekávat?

Školní psycholog pomáhá dětem na jejich vzdělávací cestě. Je tu ale i pro zaměstnance školy a rodiče. Kdokoliv se tak může ozvat se žádostí o konzultaci. V případě potřeby také poskytuje krizovou intervenci.

Psycholog pracuje s celými třídami, tedy skupinově, a to za účelem prevence rizikových jevů a zlepšení mezilidských vztahů. Dále pracuje s jedinci i individuálně. Spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může být jednorázová či dlouhodobější. Vždy probíhá na základě souhlasu žáka a jeho rodičů.

Psycholog se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí.

3. Výchovný poradce

Mgr. Jana Smetanová
e-mail: jana.smetanova@zslisov.cz
tel: 388 441 152

Úřední hodiny: 

 
STŘEDA 15.00-15.45

Konzultace je možná i po předchozí telefonické či osobní domluvě v jinou dobu.

4. Metodik prevence

Mgr. Klára Pelánová
e-mail: klara.pelanova@zslisov.cz
tel: 388 441 151

Preventivní besedy

Dopravní bezpečnost 1. třídy
Osobní bezpečí (týrání, zneužívání,násilí) 2. a 3. třídy
Nebezpečí internetu 4. a 5. třídy
Kouření a drogy;  Než užiješ alkohol, užij svůj mozek 6. třídy
Bezpečí pro dívky  a extremismus 7. třídy
Sekty a náboženská hnutí 8. třídy
Rasismus, xenofobie, vandalismus, divácké násilí –
vztah k trestnímu právu 
9. třídy

Důležité kontakty

LINKY, KTERÉ POMÁHAJÍ…:

https://www.linkabezpeci.cz/
https://www.rodicovskalinka.cz/
http://www.modralinka.cz

DOPRAVNÍ BEZPEČNOST:

http://www.ibesip.cz/

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ČB

http://www.pppcb.cz/
http://www.prevence-info.cz/organizace/pedagogicko-psychologicka-poradna-ceske-budejovice

ORGANIZACE V JIHOČESKÉM KRAJI, ZABÝVAJÍCÍ SE PREVENCÍ:

http://www.dosveta.org/
http://www.theia.cz
http://www.portusprachatice.cz/
http://www.arkadacentrum.cz/

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY:

http://www.anabell.cz/

MŠMT - PREVENCE

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/prevence

Schránka důvěry

Neboj se svěřit......

  Schránka důvěry

Svůj problém můžeš napsat do dopisu, který podepíšeš libovolným dvojciferným číslem
a vhodíš do zelené schránky u jídelny.
nebo
můžeš použít emailovou schránku schrankaduvery.zslisov@seznam.cz