ROP Jihozápad

 

Název projektu: Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na ZŠ a MŠ Lišov, Nová 611
Reg.č. CZ.1.14/2.4.00/34.03280
Projekt realizován v rámci 34. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad
Předpokládané náklady projektu: 919 947,00 Kč

Předkládaný projekt řeší zkvalitnění zázemí pro výuku vybraných odborných předmětů, a to prostřednictvím pořízení moderních výukových pomůcek a vybavení odborných učeben. Projekt zkvalitní výuku fyziky, chemie a přírodopisu.  
Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání ve vybraných odborných předmětech na Základní škole Lišov. Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci II. stupně základní školy. Projekt bude mít také přínos pro pedagogické pracovníky, kterým zkvalitní podmínky pro výuku žáků.
Po realizaci projektu bude mít žadatel nově k dispozici šest souborů výukových pomůcek/přístrojů a vybavení (notebooky, interaktivní a keramické tabule). Notebooky budou využívány pro práci s pořizovanými výukovými pomůckami (přírodovědné stavebnice). Žáci během provádění různých chemických, fyzikálních aj. pokusů budou moci data okamžitě zaznamenávat do notebooku.

Smlouvy na dodávku zařízení - projekt č. CZ.1.14/2.4.00/34.03280

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-cast-a.pdf 9677.2 Kb
smlouva-cast-b.pdf 8976.2 Kb
smlouva-cast-c.pdf 9536.2 Kb


Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - část A Rozhodnutí o vyloučení nabídky - část B
 
Rozhodnutí o výněru nejvhodnější nabídky - část C  

Vyhodnocení nabídek na dodávky v rámci veřejné zakázky na projekt z oper. programu ROP JIHOZÁPAD - ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A MŠ LIŠOV, NOVÁ 611 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-o-vylouceni-brodsky.pdf 208.6 Kb
oznameni-rozhodnuti-o-vyberu-ave.pdf 210.1 Kb
oznameni-rozhodnuti-o-vyberu-brodsky.pdf 213.4 Kb
oznameni-rozhodnuti-o-vyberu-edufor.pdf 210.1 Kb
oznameni-rozhodnuti-o-vyberu-kresan.pdf 215.3 Kb
oznameni-rozhodnuti-o-vyberu-o.k..pdf 213.5 Kb
oznameni-rozhodnuti-o-vyberu-prof.pdf 212.8 Kb
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-k-podani-nabidky.pdf 3293.4 Kb
zadavaci-dokumentace.pdf 7663.3 Kb
priloha-c.-1-kryci-list-cast-a.docx 103.7 Kb
priloha-c.-3-navrh-kupni-smlouvy-cast-a.docx 123.7 Kb
priloha-c.-3-navrh-kupni-smlouvy-cast-b.docx 123.5 Kb
priloha-c.-3-navrh-kupni-smlouvy-cast-c.docx 123 Kb
priloha-c.1-kryci-list-cast-b.docx 103.8 Kb
priloha-c.1-kryci-list-cast-c.docx 103.9 Kb
priloha-c.2-obsah-nabidky.docx 99.1 Kb
priloha-c.4-rozpocet-cast-a-senzory.xlsx 18 Kb
priloha-c.4-rozpocet-cast-c-tabule.xlsx 15 Kb
priloha-c.5-cp-zkp.docx 102.5 Kb
priloha-c.6-technicke-specifikace-cast-a-senzory.xlsx 16.6 Kb
priloha-c.6-technicke-specifikace-cast-c-tabule.xlsx 14.5 Kb
priloha-c.4-rozpocet-cast-b-notebooky.xlsx 12.5 Kb
priloha-c.6-technicke-specifikace-cast-b-notebooky.xlsx 11.9 Kb