Zápisy

Výsledky zápisu do 1. tříd pro škol. rok 2022/23

Seznam registračních čísel přijatých dětí naleznete v příloze níže a dále na hlavním vstupu do školy.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skm-c22722042015270.pdf 636 Kb
ikona článku

Zápisy do 1. tříd 2022

Termíny prezenční části zápisu jsou stanoveny na  11. a 12. dubna 2022, vždy od 13.00 do 18.00. 

!!Veďte, prosím, v patrnosti, že způsob či termíny zápisu se mohou změnit v případě, že to budou vyžadovat vládní pandemická nařízení.

V přílohách pod tímto článkem naleznete veškeré podrobné nfo k zápisům i potřebné formuláře.

Termíny prezenční části zápisu jsou stanoveny na  11. a 12. dubna 2022, vždy od 13.00 do 18.00.

Den a čas prezenčního zápisu bude nutné si rezervovat v aplikaci Zápisy Online, a to mezi 21. 3. a 2. 4. 2022. Termíny si rezervujte na  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zslisov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41179

 

Doklady nutné k zápisu do 1. třídy:            

                                         -kopie rodného listu dítěte

             -občanský průkaz rodičů (k nahlédnutí)

-vyplněná žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. (žádost naleznete v příloze pod tímto článkem, popřípadě po domluvě bude k vyzvednutí u zástupkyně ředitele Mgr. Ireny Hohenbergerové, č. dv. 41)

-čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte.

 (Děti pětileté lze přijmout dle podmínek uvedených v § 36 odst. 3, zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Děti po odkladu školní docházky musí znovu k zápisu. Žádost o předčasný nástup naleznete také v přílohách níže.)

 

Doklady nutné k žádosti o odklad povinné školní docházky:   

                                         -kopie rodného listu dítěte

             -občanský průkaz rodičů (k nahlédnutí)

-vyplněná žádost o odklad povinné školní docházky. (žádost naleznete v příloze pod tímto článkem, popřípadě po domluvě bude k vyzvednutí u zástupkyně ředitele Mgr. Ireny Hohenbergerové, č. dv. 41)

-čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte.

 - doporučující zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

- vyjádření dětského lékaře

Pozor!! Poslední dvě položky jsou bezpodmínečně nutné pro udělení odkladu. Bez nich nelze brát na žádost zřetel a zákonným zástupcům bude dále ze zákona vyplývat povinnost podat žádost k zápisu do 1. třídy. V případě dlouhého čekání na termín v PPP vám bude samozřejmě lhůta na dodání po osobní domluvě prodloužena.

 

Škola přednostně přijímá děti splňující kritéria v dokumetu školy Kritéria pro přijetí 2022 .V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle školského zákona se rozhodnutí o přijetí oznamuje tímto způsobem:

  1. zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole – na dveřích hlavního vchodu školy)
  2.  a na webových stránkách školy pod odkazem https://www.zslisov.cz/zs/pro-rodice/zapisy/
  3. nepřijatým uchazečům (zákon. zástupci nezletilého – nepřijatého žadatele) se předává rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou nebo odesílá do vlastních rukou.

Odhadovaný termín zveřejnění výsledků zápisu je 12. 5. 2022.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni-o-trv.-pobytu.docx 171 Kb
desatero-pro-rodice542296148.docx 176.6 Kb
informace-pro-rodice725501563.docx 170.4 Kb
kriteria-pro-prijeti-2022.docx 166.6 Kb
oznameni-terminu-zapisu-reditelstvim.docx 168.7 Kb
vyjadreni-lekare.pdf 176 Kb
zadost-o-odklad-psd709267790.docx 172.3 Kb
zadost-o-predcasny-nastup.docx 170.6 Kb
zadost-prijeti-zs.docx 333.5 Kb