Přihlášky a odhlášky stravného/Заявки на страви

Přihlášky a odhlášky stravného

Upozornění pro rodiče dětí, které navštěvují MŠ
Dítě, které během prázdnin v základní škole nebude docházet do MŠ, jsou rodiče povinni sami odhlásit ze stravování v kanceláři ŠJ ZŠ a to telefonicky, přes internet nebo osobně. Tato povinnost vyplývá z "Přihlášky ke stravování", kterou rodiče podávají při nástupu do školního zařízení.

Povinnost odhlašovat dítě se netýká hlavních školních prázdnin. V tomto případě jsou odhlášeny všechny děti a pro docházku po dobu hlavních prázdnin je nutno podat samostatnou přihlášku.

Přihlášky a odhlášky stravného
Provádí se osobně v kanceláři ŠJ, na internetu na adrese: www.strava.cz, či telefonicky na čísle: 
388 441 126 každý pracovní den v době od 7.00 - 14.00 hodin,
388 441 127 - kuchyně.

Pro následující den je nutno odhlásit stravu nejpozději do 11.30 hodin. 
Pro všechny způsoby přihlašování a odhlašování stravy platí stejné časové podmínky.
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

První den nepřítomnosti ve škole je možné přihlášenou stravu odebrat a to v době od 10.45 - 11.15 hodin. Tato strava je účtována viz Ceník. V době další nepřítomnosti je nutné stravu odhlásit, nelze ji odebírat za sníženou cenu - pouze za cenu plnou, tzn. normativ na potraviny a režijní náklady.

Přihlášky ke stravování

- strávník je zaevidován na základě písemné přihlášky.

Doba prázdnin, mimořádné ředitelské volno, výlety

V těchto dnech, je každý strávník ZŠ automaticky odhlášen. Při různých akcích školy (výlety, pobytové kurzy, apod.) jsou děti a žáci odhlašování písemně třídním učitelem.

Vyúčtování na konci školního roku

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

- u strávníků, kteří ukončí docházku, budou přeplatky vráceny a převedeny na účet – ukončení docházky je nutné nahlásit u vedoucí ŠJ
  (výjimkou jsou žáci 9. tříd ZŠ),
- u strávníků, kteří budou pokračovat i v následujícím školním roce budou vrácenky odečteny v následujícím měsíci.

Dotazy, připomínky a případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí.

Při ukončení stravování je nutné vyplnit formulář, který je možno vytisknout přímo na stránkách školy, nebo v kanceláři ŠJ.

Ukončení stravování

v případě definitivního ukončení stravování je nutné tuto skutečnost ihned ohlásit vedoucí školní jídelny, vyplnit písemnou žádost o ukončení stravování a zrušit svolení k inkasu.

Každý strávník je po zaplacení stravy přihlášen na chod č.1.

--------------------------------------------------------

 

До відома батьків дітей, які відвідують дитячий садок
Якщо дитина не буде відвідувати дитячий садок під час канікул у початковій школі, батьки зобов’язані виписатися з інтернату в офісі ŠJ ZŠ по телефону, через Інтернет або особисто. Цей обов’язок випливає із «Заявки на харчування», яку батьки подають при вступі до школи.

Обов'язок реєстрації дитини не поширюється на основні шкільні канікули. У цьому випадку всі діти знімаються з обліку, а для відвідування під час основних канікул подається окрема заява.

Заявки на дошку та скасування реєстрації
Це робиться особисто в офісі ŠJ, в Інтернеті за адресою: www.strava.cz або телефоном за адресою:
388 441 126 кожного робочого дня з 7:00 до 14:00,
388 441 127 - кухня.

Їжа на наступний день повинна бути видана не пізніше 11:30 ранку.
Для всіх способів реєстрації та виписки харчування застосовуються однакові часові умови.
Незареєстрований та незабраний обід стягується з пансіонату.

У перший день відсутності в школі зареєстрований обід можна забрати з 10:45 до 11:15. Це харчування платне, дивіться прайс-лист. Під час наступної відсутності харчування необхідно відписати, за пільговою ціною не можна взяти - тільки за повною, т. норма на харчування та накладні витрати.

Заявки на страви

- пансіонер реєструється на підставі письмової заяви.

Час відпусток, позачергові директорські відпустки, відрядження
У ці дні кожен пансіон початкової школи автоматично виходить із системи. Під час проведення різноманітних шкільних заходів (екскурсії, курси з інтернатом тощо) діти та учні повинні бути письмово виписані класним керівником.

Оплата в кінці навчального року

Це буде зроблено для кожної закусочної на основі їхніх інструкцій із такими параметрами:

- пансіонам, які закінчують відвідування, переплата повертається та перераховується на рахунок - про припинення відвідування необхідно повідомити керівника
(винятком є ​​учні 9 класу початкової школи),
- для студентів, які продовжать навчання в наступному навчальному році, відшкодування буде вираховано в наступному місяці.

Питання, зауваження та будь-які проблеми вирішуйте відразу в офісі ŠJ з менеджером.

Наприкінці обіду необхідно заповнити анкету, яку можна роздрукувати безпосередньо на сайті школи або в офісі ŠJ.

Припинення прийому їжі

у разі остаточного припинення харчування необхідно негайно повідомити про цей факт завідувача шкільної їдальні, оформити письмову заяву про припинення харчування та анулювати дозвіл на збір.

Кожен пансіонат реєструється на курс №1 після оплати харчування.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prihlaska-ke-stravovani-v-ms.pdf 35.5 Kb
prihlaska-ke-stravovani-v-zs.pdf 35.4 Kb
zadost-o-ukonceni-stravovani.pdf 38.9 Kb