Přihlášky a odhlášky stravného

Přihlášky a odhlášky stravného

Upozornění pro rodiče dětí, které navštěvují MŠ
Dítě, které během prázdnin v základní škole nebude docházet do MŠ, jsou rodiče povinni sami odhlásit ze stravování v kanceláři ŠJ ZŠ a to telefonicky, přes internet nebo osobně. Tato povinnost vyplývá z "Přihlášky ke stravování", kterou rodiče podávají při nástupu do školního zařízení.

Povinnost odhlašovat dítě se netýká hlavních školních prázdnin. V tomto případě jsou odhlášeny všechny děti a pro docházku po dobu hlavních prázdnin je nutno podat samostatnou přihlášku.

Přihlášky a odhlášky stravného
Provádí se osobně v kanceláři ŠJ, na internetu na adrese: www.strava.cz, či telefonicky na čísle: 
388 441 126 každý pracovní den v době od 7.00 - 14.00 hodin,
388 441 127 - kuchyně.

Pro následující den je nutno odhlásit stravu nejpozději do 11.30 hodin. 
Pro všechny způsoby přihlašování a odhlašování stravy platí stejné časové podmínky.
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

První den nepřítomnosti ve škole je možné přihlášenou stravu odebrat a to v době od 10.45 - 11.15 hodin. Tato strava je účtována viz Ceník. V době další nepřítomnosti je nutné stravu odhlásit, nelze ji odebírat za sníženou cenu - pouze za cenu plnou, tzn. normativ na potraviny a režijní náklady.

Přihlášky ke stravování

- strávník je zaevidován na základě písemné přihlášky.

Doba prázdnin, mimořádné ředitelské volno, výlety

V těchto dnech, je každý strávník ZŠ automaticky odhlášen. Při různých akcích školy (výlety, pobytové kurzy, apod.) jsou děti a žáci odhlašování písemně třídním učitelem.

Vyúčtování na konci školního roku

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

- u strávníků, kteří ukončí docházku, budou přeplatky vráceny a převedeny na účet – ukončení docházky je nutné nahlásit u vedoucí ŠJ
  (výjimkou jsou žáci 9. tříd ZŠ),
- u strávníků, kteří budou pokračovat i v následujícím školním roce budou vrácenky odečteny v následujícím měsíci.

Dotazy, připomínky a případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí.

Při ukončení stravování je nutné vyplnit formulář, který je možno vytisknout přímo na stránkách školy, nebo v kanceláři ŠJ.

Ukončení stravování

v případě definitivního ukončení stravování je nutné tuto skutečnost ihned ohlásit vedoucí školní jídelny, vyplnit písemnou žádost o ukončení stravování a zrušit svolení k inkasu.

Každý strávník je po zaplacení stravy přihlášen na chod č.1.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prihlaska-ke-stravovani-v-ms.pdf 35.5 Kb
prihlaska-ke-stravovani-v-zs.pdf 35.4 Kb
zadost-o-ukonceni-stravovani.pdf 38.9 Kb