Přihlášky a odhlášky stravného

Přihlášky a odhlášky stravného

Upozornění pro rodiče dětí, které navštěvují MŠ
Dítě, které během prázdnin v základní škole nebude docházet do MŠ, jsou rodiče povinni sami odhlásit ze stravování v kanceláři ŠJ ZŠ a to telefonicky, přes internet nebo osobně. Tato povinnost vyplývá z "Přihlášky ke stravování", kterou rodiče podávají při nástupu do školního zařízení.

Povinnost odhlašovat dítě se netýká hlavních školních prázdnin. V tomto případě jsou odhlášeny všechny děti a pro docházku po dobu hlavních prázdnin je nutno podat samostatnou přihlášku.

Rodiče, kteří budou mít zájem, aby jejich dítě v době prázdnin v ZŠ navštěvovalo MŠ jsou povinni vyplnit anketu, kde uvedou o které dny mají zájem. Na základě vyplněné ankety bude dítě do MŠ přijato. Pokud anketu nevyplní, není možné dítě do MŠ přijmout.  Anketu je nutné vyplnit i na letní prázdniny. 

Přihlášky a odhlášky stravného (přihlášení ke stravě na začátku školní docházky a při přihlášení dítěte do MŠ, odhlášení při ukončení docházky do ZŠ a MŠ)
Příslušné formuláře naleznete níže. Vyplněné zašlete na email: pavlina.nymsova@zslisov.cz, případně předáte osobně v kanceláři ŠJ.

Tato přihláška je platná po celou dobu školní docházky (ZŠ i MŠ).

Kontakt na kancelář:

388 441 126 každý pracovní den v době od 7.00 - 9.00, 11.30 - 13.00 hodin,
774682444 -  mobil

Přihlašování a odhlašování obědů

Přihlašování, objednávání (výběr jídla) a odhlašování se provádí primárně na portále www.strava.cz, případně telefonicky.
Pro následující den je nutno odhlásit stravu nejpozději do 11.30 hodin. 
Pro všechny způsoby přihlašování a odhlašování stravy platí stejné časové podmínky.
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

První den nepřítomnosti ve škole je možné přihlášenou stravu odebrat a to v době od 10.45 - 11.15 hodin. V době další nepřítomnosti je nutné stravu odhlásit, nelze ji odebírat za sníženou cenu - pouze za cenu plnou, tzn. normativ na potraviny a režijní náklady.

Doba prázdnin

V těchto dnech je každý strávník automaticky odhlášen.

Mimořádné ředitelské volno, výlety

Při různých akcích školy (výlety, exkurze, pobytové záležitosti) jsou rodiče povinni si dítě/žáka povinni sami odhlásit.

Vyúčtování na konci školního roku

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

- u strávníků, kteří ukončí docházku, budou přeplatky vráceny a převedeny na účet – ukončení docházky je nutné nahlásit u vedoucí ŠJ
  (výjimkou jsou žáci 9. tříd ZŠ),
- u strávníků, kteří budou pokračovat i v následujícím školním roce budou přeplatky odečteny v následujícím měsíci.

Dotazy, připomínky a případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí.

Při ukončení stravování je nutné vyplnit formulář, který je možno vytisknout přímo na stránkách školy, nebo v kanceláři ŠJ.

Ukončení stravování

v případě definitivního ukončení stravování je nutné tuto skutečnost ihned ohlásit vedoucí školní jídelny, vyplnit písemnou žádost o ukončení stravování a zrušit svolení k inkasu.

Každý strávník je po zaplacení stravy přihlášen na chod č.1.

--------------------------------------------------------

 


 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prihlaska-ke-stravovani-v-ms190941477.pdf 62.6 Kb
prihlaska-ke-stravovani-v-zs446331385.pdf 62.4 Kb
zadost-o-ukonceni-stravovani.pdf 38.9 Kb