Úspěchy dětí

Úspěchy našich dětí

Celostátní přehlídka výtvarných prací "Děti malují pro Konto Bariéry" , Brno

Téma:  "Tajemství lesa" 

Oceněna Nikolka Hanzalová

 

Téma "Olympijské hry"

 Oceněna Nikolka Hanzalová

 Nejlepší obrázky tvoří obrazovou část stolního kalendáře Děti malují pro Konto Bariéry. Výtěžek z prodeje kalendáře bude použit na nákup školních pomůcek pro děti a studenty 

 se zdravotním postižením.

 

 Mezinárodní výtvarná soutěž Žitnoostrovské pastelky", Dunajská Streda

 Oceněna Johanka Marková

 

 Celostátní výtvarná soutěž "Ovoce plné vitamínů" , Praha

 6. místo Eliška Lávičková, Nikolka Hanzalová

 

 Dárek z vlnité lepenky, Mondi Bupak, České Budějovice

 Téma "Vánoce 2021"

 Ocenění v kategorii nejmladších 3 -4 letých dětí

 

 Fond ohrožených dětí, Praha

 Obrázky na podporu projektu  Klokánek FOD

 Ocenění  Vašík Čechák, Nikolka Hanzalová, Martínek Petřík

 

Celostátní výtvarná soutěž "Moje oblíbená rostlina", Praha
6.místo: Honzík Flachs

Výtvarná soutěž "O nejkrásnější divadélko z vlnité lepenky" , České Budějovice
1. místo: (kolektivní práce) 

Výtvarná soutěž "Červen-měsíc myslivosti", Tábor
1. místo: Janička Korbelová
2. místo:  Honzík Flachs
3. místo:  Stázinka Plávková
Cena poroty: Barborka Bumanová
Putovní pohár pro nejlepší mateřskou školu

Mezinárodní výtvarná soutěž "Žitnoostrovské pastelky", Dunajská Streda
Vítězem se stal Honzík Flachs s obrázkem "Motýlci"

Mezinárodní výtvarná soutěž  "Kladenská veverka"
1. místo (mladší kategorie) Honzík Flachs
3. místo (starší kategorie)  Baruška Bumanová
 

Celostátní výtvarná soutěž k roku pralesů v Národním parku Šumava
Téma: "Pralesy a jejich mýtické postavičky"

Cena Národního parku Šumava : Barborka Bumanová

 

Celostátní výtvarná soutěž "Šťastné stáří očima dětí", Praha
2. místo: Barunka Bumanová
Cena veřejnosti: Štěpánka Kumnácká

 

Mezinárodní výtvarná soutěž "Krásná jako kvítka...je ta země", Havířov
Téma: "Představuji svoji zemi"
3. místo: Sebastian Hanzal
čestná uznání: Barunka Bumanová, Terezka Šťastná, Tomášek Bašta, Vojtík Průša