Kroužky

Kroužky v MŠ

 

Dlouhodobě poskytujeme dětem i rodičům nadstandardní nabídku specializovaných zájmových útvarů v rámci naší MŠ. 


    Především je to LOGOPEDIE, kde se dětem věnují paní učitelky se speciálním vzděláním – logopedický asistent. Aktivita probíhá v součinnosti s odborným logopedem a má dvě polohy – setkávání skupinek max. 6-ti dětí se specialistou z MŠ a Logopedická poradna, kam dochází individuálně rodič s dítětem. V současné době je o nabídku takový zájem, že existuje pro zájemce čekací listina. Přednost mají starší děti před nástupem do ZŠ.


    Dalším oblíbeným kroužkem naší MŠ jsou tzv. TVOŘIVÉ RUČIČKY. Obsahem setkávání jsou výtvarné a pracovní aktivity rozmanitého druhu. Bývá téměř pravidlem, že si děti odnáší domů nějaký svůj výrobek. Kromě rozvinutí jemné motoriky, tvořivosti a fantazie si tak odnáší kousek radosti pro sebe a své milé i domů. 


    HUDEBNĚ – POHYBOVÝ kroužek naší MŠ má již také své vysoké renomé. Jeho kvalitu zaštiťuje zkušená paní učitelka a na obsahu setkávání je to samozřejmě znát. Děti se naprosto nenásilnou formou seznámí se základy hudební nauky a prožitkem pohybu a tance vlastního těla proniknou do krásného světa tvořivé dramatiky. 


    V budoucnosti bychom rádi rozšířili naši nabídku o NOVÉ KROUŽKY: 
KERAMIKA – nádherný svět tvůrčích možností ve vlastní dílně školy 
ANGLIČTINA HRAVĚ – seznámení s jazykem hravou formou
SPORTOVNÍ HRÁTKY – obecná pohybová průprava na hřišti i v tělocvičně
JOGÍNCI – základy péče o tělo i duši
FYZIOTERAPIE – začneme projektem „Zdravá nožka“
NORDIC WALKING - „ŤAPÍCI“, věděli jste, že správně chodit není jen tak?
GRAFOMOTORICKÝ KURZ – náprava či upevnění správného úchopu psacího náčiní dle metody Dr. Heyrovské 
Pro všechny kroužky naší MŠ máme zázemí v prostorách MŠ a ZŠ a vedou je kvalifikovaní odborníci. 
Naším cílem jsou šťastné děti, spokojení rodiče a pedagogové s uznáním.