Zápisy

Infoschůzka pro rodiče nově přijatých dětí

11.6.2024 v 16:00 proběhne ve třídě Medvídků schůzka rodičů nově přijatých dětí.

ikona článku

Zápisy do MŠ pro školní rok 2024/25

Zápis bude probíhat ve čtvrtek 9. 5. 2024 u zástupkyně ředitele I. Hohenbergerové, č. dveří H8, a to v časech 8.00-12.00 a 13.00-16.30. Ve stejném dni bude ve školce probíhat Den otevřených dveří.

 

!!!Čas podání žádosti je nutné si rezervovat na  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zslisov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=44070 , a to mezi 18.4. -2.5.2024.

Následně obdržíte email s registračním číslem, pod kterým bude vaše dítě uvedeno na seznamu přijatých.

 Pořadí podání žádostí nemá vliv na konečné rozhodnutí o přijetí.

Časy jsou orientační, prosíme o shovívavost, pokud dojde ke zpoždění v přijímání žádostí.

ZAJIŠTĚTE SI VČAS POTVRZENÍ O POVINNÉM OČKOVÁNÍ, JE NUTNÉ HO PŘEDLOŽIT U ZÁPISU ( kromě dětí přihlašovaných k povinné předškolní docházce).

 

S sebou přineste žádost o přijetí, čestné prohlášení o trvalém pobytu, rodný list dítěte (k nahlédnutí), OP (k nahlédnutí), vyplněný evidenční list (včetně potvrzení dětského lékaře). Potvrzení lékaře není nutné u dětí, které nastupují k plnění povinné předškolní docházky. Bez těchto dokumentů nelze brát na žádost o přijetí zřetel. Potřebné formuláře najdete v přílohách pod tímto textem.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.

  1. Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, nýbrž oznámeno:
  • Zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě na hlavním vstupu do školy tak, aby rodiče nemuseli vstupovat do budovy školy
  • Na webových stránkách školy v sekci https://www.zslisov.cz/ms/pro-rodice/zapisy/

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu nejméně 15 dnů. Předpokládaný nejpozdější termín zveřejnění je 7.6.2024.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni-o-trv.-pobytu-ms-24.docx 172.4 Kb
evidencni-list-24.pdf 182.6 Kb
info-rodicum-obecne-legislativa.docx 177.5 Kb
kriteria-ms-24.pdf 410.1 Kb
oznameni-terminu-ms.pdf 112.2 Kb
zadost-prijeti-24.docx 175.4 Kb