Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

 

Pedagogický sbor

Mgr. Lenka Klimešová

třídní učitel 1.A

lenka.klimesova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Andrea Jirků

třídní učitel 1.B

 andrea.jirku@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Jiřina Šulcová

třídní učitel 1.C

jirina.sulcova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Iveta Špačková

třídní učitel 2.A

 iveta.spackova@zslisov.cz 
Pedagogický sbor

Mgr. Andrea Škardová

třídní učitel 2.B

andrea.skardova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Nikola Táborská

třídní učitel 2.C

nikola.taborska@zslisov.cz

Pedagogický sbor

Mgr. Jana Karpianusová

třídní učitel 3.A

 jana.karpianusova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Helena Kolářová

třídní učitel 3.B

helena.kolarova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Martina Nováková

třídní učitel 3.C

martina.novakova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. et Mgr. Pavel Pučejdl

třídní učitel 4.A

pavel.pucejdl@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Hana Pechartová

třídní učitel 4.B

hana.pechartova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Denisa Skálová

třídní učitel 4.C

denisa.skalova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Kateřina

Vondráková

třídní učitel 5.A (zástup)

katerina.vondrakova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Michaela Vávrová

třídní učitel 5.B

michaela.vavrova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Tereza Novotná

třídní učitel 5.C

tereza.novotna@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Dana Šimánková

asistent pedagoga

dana.simankova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Dana Hořejší

asistent pedagoga

dana.horejsi@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Dis. Iveta Kantorová

asistent pedagoga

iveta.kantorova@zslisov.cz

Vychovatelky školní družiny

Bc. Michaela Brtnová

asistent pedagoga

michaela.brtnova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Monika Divišová

asistent pedagoga

monika.divisova@zslisov.cz

 

2.stupeň ZŠ

.
Pedagogický sbor

Mgr. Jaroslava Falcová

třídní učitel 6.A

jaroslava.falcova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Linda Jiroušková

třídní učitel 6.B

linda.jirouskova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Bc. Ondřej Peterka

třídní učitel 7.A

ondrej.peterka@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Renata Lukschová

třídní učitel 7.B

renata.lukschova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Hana Brdková

třídní učitel 8.A

hana.brdkova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Blanka Pečená

třídní učitel 8.B

blanka.pecena@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Jana Mikolášková

třídní učitel 8.C

jana.mikolaskova@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Tomáš Luksch

třídní učitel 9.B

tomas.luksch@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Mgr. Alena Fojtlová

třídní učitel 9.A

alena.fojtlova@zslisov.cz
Pedagogický sbor Mgr. Ludvík Šibřina ludvik.sibrina@zslisov.cz 
Pedagogický sbor Mgr. Michaela Nováčková michaela.novackova@zslisov.cz
Pedagogický sbor Mgr. Tereza Horská tereza.horska@zslisov.cz
Pedagogický sbor Mgr. Pavla Shýbalová pavla.bilkova@zslisov.cz
Pedagogický sbor Mgr. Jana Smetanová jana.smetanova@zslisov.cz
Pedagogický sbor Mgr. Štěpán Buzek stepan.buzek@zslisov.cz
Pedagogický sbor Mgr. Kateřina Prokešová katerina.prokesova@zslisov.cz
Pedagogický sbor Mgr. Petra Krejčí petra.krejci@zslisov.cz
Pedagogický sbor Mgr. Eva Steinsová eva.steinsova@zslisov.cz
Pedagogický sbor Mgr. Jiří Kubeš jiri.kubes@zslisov.cz
Pedagogický sbor

Natalia Bernatska

asistent pedagoga

 
Pedagogický sbor

Roman Kopelent

asistent pedagoga

roman.kopelent@zslisov.cz