Provozní doba a režim ŠD

Provozní doba

Ranní družina od 5:45 hod. – odpolední družina do 17:00 hod.

Vyzvedávání dětí:

  • v případě vhodného počasí jsou děti k vyzvednutí venku - atria, školní hřiště za školou
  • aktuální informace, kde se momentálně konkrétní oddělení nachází, naleznete u družinového vchodu na nástěnce

 

Oddělení školní družiny:

  1. oddělení: 1.C + 2.C (pí. D. Steinbauerová) tel. 771 159 501
  2. oddělení: 2.A + 3.B (pí. J. Kumnácká) tel. 771 159 356
  3. oddělení: 1.A + 3.C (pí. D. Šimánková) vchod ŠD, zvonek č. 3
  4. oddělení: 2.B + 4.A (pí. J. Vyskočilová) vchod ŠD, zvonek č. 4
  5. oddělení: 1.B + 3.A (pí. D. Franková) vchod ŠD, zvonek č. 5
  6. oddělení: 4.B + 4.C + 5.A + 5.B + 6.B  (pí. V. Křížová)

vchod ŠD, zvonek č. 6

 

V 16:00 hodin jsou děti převáděny do 5. oddělení školní družiny, proto prosím zvoňte na družinový vchod č. 5)

---------------------------------------