Předškoláci

Informace pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče.

V úzké spolupráci s kolegy ze ZŠ Vám zde nabízíme pár námětů, jak tento přechod  základní školy svému dítěti ulehčit, jak mu pomoci se na něj připravit, aby byl zdrojem radosti z nové etapy života a ne zklamáním a zbytečnou zátěží.  O něco níže ještě naleznete článek k témato odkladu školní docházky, pokud o něm pro své dítě uvažujete.

Pro základní přehled, čemu je třeba věnovat péči a proč nabízíme

DESATERO PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice- deti-predskolniho-veku

Akcentujeme důležitost věnování dostatečné pozornosti DRŽENÍ PSACÍHO NÁČINÍ, tedy tzv. GRAFOMOTORICE. Její dobré zvládnutí je předpokladem pro bezproblémové naučení se techniky psaní. Pokud se grafomotorika nerozvíjí podle očekávání, je potřeba zaměřit se nejprve na:

rozvoj hrubé motoriky - tzn. celkové tělesné obratnosti získané dostatkem pohybu a širokou škálou nabízených nejen sportovních, zkrátka pohybových aktivit.

Dále pak na: rozvoj motoriky jemné - tzn. procvičování úchopu nejrůznějších materiálů a jakoukoli manipulaci s nimi.A teprve nakonec přijde na řadu:

grafomotorika - tzn. úchop psacího náčiní. Pohyb vychází z ramene, přes loket a zápěstí až do konečků prstů. Všechny body (klouby) trasy musí být dobře procvičené a uvolněné.

Správný úchop psacího náčiní vypadá takto:

Je to tzv. špetkového úchop a účastní se ho tři prsty: Palec a ukazováček jsou bříšky prstů proti sobě a prostředníček hranou bříška podpírá psací náčiní zespodu. Prsteníček a malíček jsou přitisknuté k prostředníčku, dlaň musí zůstat volná. Tento úchop je pro ruku nejpřirozenější a nejefektivnější z hlediska pohybu. Všechny ostatní úchopy znesnadňují grafický projev. Před vyvozením správného špetkového úchopu některé děti z počátku používají bříška prostředníku. Toto držení velmi omezuje pohyblivost ruky při psaní.

Při grafickém projevu je potřeba postupovat od nejjednoduších bezobsažných prvků, nechat dostatek času na zautomatizování pohybů a dopřát tak dítěti zažít pocit úspěchu. Grafomotorika se rozvíjí především vytvářením dostatečných podnětů ke kreslení. Dítě by mělo mít svůj pracovní kout, kde má dostatek papíru a pastelek. U mladších dětí se objevují tzv. „čáranice“, které jsou v tomto věku velmi důležité a dítě by mělo mít k tomuto projevu prostor. Dítě je potřeba v grafickém projevu podporovat a oceňovat i malé úspěchy, projevovat zájem. Děti pod tíhou negativního hodnocení kreslení raději odmítají a potíže v grafomotorice se prohlubují. Mnoho z těchto dětí má potom zbytečné obtíže při nácviku psaní na počátku školní docházky.

Rozhodně nezapomínáme na oblast LOGOPEDIE. V posledních letech jsme, bohužel, svědky smutného trendu, kdy dítě před vstupem do ZŠ ještě nemá zcela správně vyvozeny všechny hlásky.

Z hlediska budoucího studia na ZŠ i života osobního je to však záležitost zcela zásadní. Prosíme Vás tedy, nepodceňujte tuto skutečnost a zkontaktujte případně specialistu = logopeda včas a zahajte nácvik, zjednejte nápravu, pomozte svému dítěti. I my jsme připraveni dopomoci a to jak formou denních logopedických cvičeních prováděných na všech třídách naší MŠ, tak formou Logopedických kroužků a Logopedické poradny. Viz. sekce KROUŽKY v MŠ.

Doporučujeme E- BOOKY speciální pedagožky a psychoterapeutky Mgr. Hany Otevřelové o připravenosti dítěte na vstup do ZŠ, které si můžete zdarma stáhnout na stránkách: www.hanaotevrelova.cz

https://hanaotevrelova.cz/Ebook-zdarma

  • CO POTŘEBUJI VĚDĚT PŘED NÁSTUEM MÉHO DÍTĚTE DO PRVNÍ TŘÍDY

  • LEHKOU NOHOU DO PRVNÍ TŘÍDY

Dále upozorňujeme na zajímavé odkazy k tématu:

https://obchod.portal.cz/dokument/pracovni-listy-ke-stazeni/ www.predskolaci.cz

www.pinterest.cz www.ctedu.cz www.krokotak.com www.napadyproanicku.cz www.tvorive-pracky.cz www.vesela-chaloupka.cz

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
desatero-pro-rodice.docx 176.6 Kb