SOS do školky
ikona článku

SOS do školky

Projekt, který nabízí úhradu předškolního stravování dětem, jejichž rodiče jsou v tíživé finanční situaci.

Projekt W4W: SOS (Svačinka – Oběd – Svačinka) do školky, realizovaný s podporou MŠMT, je jedním z projektů WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W). Je zaměřen na podporu účasti na předškolním vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobě nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla ve finanční tísni. 

Cílem projektu W4W: SOS do školky je pomoci dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem stravování v mateřské škole. Díky projektu děti získají zdravou a vyváženou stravu, kterou v období růstu tolik potřebují. Zároveň bude zabezpečena jejich předškolní výchova, jež je významnou přípravou na školní docházku. Placením stravného z projektu nevzniká nárok na proplácení školkovného, to je nadále nutné uhradit rodiči.

Pravidla projektu:

  • Děti, které potřebují pomoc projektu, vybírá školka sama.
  • Účet projektu je transparentní.
  • 100 % prostředků z transparentního účtu míří pouze na úhradu stravování konkrétním dětem.
  • Dětem je zaručena anonymita.
  • Peníze jsou vypláceny přímo MŠ či stravovacím zařízení, nikoli rodičům.
  • Pokud rodiče nechávají stravu opakovaně propadnout, dítě je z projektu vyřazeno.
  • Nevyčerpané stravné se vrací zpět na účet projektu.