Režim v MŠ

Režim dne v MŠ

Předávání a vyzvedávání dětí v MŠ Lišov.

Mateřská škola je otevřena v pracovních dnech od 6.00 do 16.30 hod.

Od 6.00 do 6.30 jsou dětí ve třídě Medvídků v 1. pavilonu dole, poté odchází s paní učitelkami do svých tříd.

Děti přicházejí do MŠ od 6.00 do 8.00 hod. MŠ se zamyká v 8.00 hod.

Doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena na 12.00 hod.

Doba odchodu ostatních dětí je stanovena průběžně v období od 14.30 do 16.30 hod.

Od 16.00 do 16.30 se vyzvedávají dětí ve třídě Medvídků v 1. pavilonu dole nebo dle počasí venku na školní zahradě.

Rodiče mohou dítě odvést nebo přivést v jakoukoliv jinou dobu v průběhu celého dne, avšak po předchozí ústní nebo písemné domluvě s učitelkou příslušné třídy.

Zákonný zástupce je povinen dítě předat osobně pedagogické pracovnici. Jestliže přijde dítě do MŠ samotné nebo zákonný zástupce pedagogické pracovnici dítě osobně nepředá, pedagog za něj nezodpovídá. Učitelka MŠ odpovídá za dítě od chvíle, kdy jej od rodičů fyzicky převezme, do okamžiku, kdy jim dítě zase fyzicky předá. Má-li učitelka MŠ podezření, že je dítě nemocné, dítě do MŠ nepatří.

Z vyhlášky MŠMT a Občanského zákoníku vyplývá, že rodiče mají právo pověřit vyzvednutím dítěte z MŠ i jinou osobu. Tuto skutečnost písemně oznámí mateřské škole (viz tiskopis „Zmocnění k odvádění dítěte“). Totožnost pověřené osoby mají právo paní učitelky si ověřit po předložení občanského průkazu pověřené osoby. Bez písemného pověření dítě nebude předáno nikomu jinému než rodiči (zákonnému zástupci).

Podle občanského zákoníku nemusí být pověřená osoba zletilá, požaduje se jen, aby byla ke svému úkonu přiměřeně způsobilá. Předpokládá se, že rodiče sami mají na bezpečnosti dítěte zájem a nepověří touto povinností osobu, která není schopna zajistit nezbytnou péči. Při rozhodování rodičů zmocnění staršího sourozence je třeba zvážit nejen jeho věk, ale i morální, intelektové a další povahové vlastnosti či vzdálenost od MŠ k bydlišti aj.

Při zmocnění zvažujte svou právní odpovědnost za své rozhodnutí.

---------------------------------------------------------

 

Законний представник дитини зобов'язаний знати Правила шкільного розпорядку дитячого садка та дотримуватись їх.  Ось його основні частини + практичні вимоги для успішної співпраці з вчителями та приємного перебування дітей у нашій школі:

ДИТЯЧИЙ САДОК ПРАЦЮЄ З 6:00 ДО 16:30.

 З 6:00 ДО 6:30 ДІТИ РАЗОМ ПЕРЕБУВАЮТЬ В 1 КЛАСІ ДИТЯЧОГО САДКА (МЕДВІДЦІ), ПОТІМ ВОНИ ВІДДІЛЯЮТЬСЯ У ЗВИЧАЙНІ КЛАСИ.  З 16.00 (АБО З 15.30 ЗА ЗМІНОЮ ВЧИТЕЛЯ) ДО 16.30 ДІТИ ЗНОВУ РАЗОМ.  ЗА СПРИЯТЛИВОЇ ПОГОДИ ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ ДІТЕЙ В ШКІЛЬНОМУ САДУ.

НЕОБХІДНО ПЕРЕДАТИ ДИТИНУ ВИХОВАТЕЛЮ ОСОБИСТО.  ІНАКШЕ ВІН НЕ МОЖЕ ВЗЯТИ ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

ПРИХОДИМО ДО 8.00.  ПІЗНІШИЙ ПРИХІД МОЖЛИВИЙ ЛИШЕ З ВАЖЛИВИХ ПРИЧИН ПІСЛЯ ОСОБИСТОГО ДОГОВОРЕННЯ З ВЧИТЕЛЕМ. ЯКЩО ДИТИНА ЙДЕ ДОДОМУ ПІСЛЯ ОБІДУ, БУДЬ ЛАСКА, ЗАБЕРІТЬ ЇЇ МІЖ 11:45 ДО 12:00.

ЯКЩО ДИТИНА ЇДЕ З САДКА ПІСЛЯ ПООБІДНЬОГО ВІДПОЧИНКУ, ЗАБИРАЙТЕ ЇЇ МІЖ 14:30 ДО 16:30.

ХВОРИХ ДІТЕЙ НЕ ПРИЙМАЮТЬ В САДОК.

ПО МОЖЛИВОСТІ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ВАШОЇ ДИТИНИ В ДИТЯЧОМУ САДКУ ПОВІДОМЛЮЙТЕ НАПЕРЕД.  ОСОБИСТО, ПО ТЕЛЕФОНУ АБО ЧЕРЕЗ САЙТ ШКОЛИ(БАКАЛАВР).

ОБОВ’ЯЗКОВО ВИБАЧЕННЯ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА СИСТЕМОЮ БАКАЛАВРА (РОЗДІЛ ВИПРАВДЕНЬ).

ДЛЯ ДИТЯЧОГО САДКА ДИТИНІ ПОТРІБНО: ЗРУЧНИЙ ОДЯГ ДЛЯ ЗАНЯТТЯ, МІЦНЕ ПЕРЕЗУВНЕ ВЗУТТЯ НА ГУМОВІЙ ПІДОШВІ, ПІЖАМИ, ВІДПОВІДНИЙ ОДЯГ ДЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ ВІД ПОГОДИ + ЗАПАСНИЙ ОДЯГ В СУМЦІ В КЛАСНІЙ ШАФІ (БІЛИЗНА, ШКАРПЕТКИ, ФУТБОЛКА, СВІТШОТИ / ЛЕГІНСИ, ПАПЕРОВІ СЕРВЕТКИ).

ЩОДО ОПЛАТИ ХАРЧУВАННЯ ТА КОМПОНСУВАННЯ ПЕРЕБУВАННЯ В ДИТЯЧОМУ САДКУ  ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ЗАВІДУЮЧОЇ ЇДАЛЬНІ

 П. ПАВЛІНИ НИМСОВОЇ - ТЕЛ.: 388 441 126   АБО 774 682 444.

 З УСІХ ПИТАНЬ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДИТЯЧОГО САДКА ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО ДИРЕКТОРА АБО ЗАВІДУЮЧОЇ ДИТЯЧОГО САДКА - КАМІЛИ ДОЛЕЖАЛОВОЇ - ТЕЛ.: 775 721 283 АБО 605 265 423.

ДЯКУЄМО.

ЗІ ВСІМ З РАДІСТЮ ДОПОМОЖЕМО.

КОЛЕКТИВ ДИТЯЧОГО САДКА.