Školní parlament

Školní parlament

Na začátku školního roku 2021/2022 byl po dvouleté pauze způsobené pandemií nemoci COVID-19 obnoven školní parlament při ZŠ a MŠ Lišov. Tento parlament má naší škole mnohaletou tradici, a tak pro nás bylo milou povinností tuto žákovskou samosprávu opět vzkřísit.
    Školní parlament sdružuje zástupce tříd z celého druhého stupně a z pátých tříd. Každou třídu z druhého stupně zde reprezentují dva zvolení zástupci. Páté třídy pak vysílají do školního parlamentu vždy po jednom zástupci.
    Zástupci tříd poté organizují celoškolní tajnou volbu předsedy a místopředsedy školního parlamentu. Dále si na ustavující schůzi ze svých řad dosadí zástupce do funkce tiskového mluvčího, kulturního referenta, sportovního referenta, nástěnkáře, fotografa či zapisovatele.
    Primárním úkolem školního parlamentu je organizace školních akcí jako jsou různé celoškolní sportovní turnaje nebo talentové soutěže, pomoc při zahájení adventu, masopustu, slavnostním předávání vysvědčení devátým ročníkům a při dalších podobných akcích. Nedílnou součástí úkolů parlamentu je také vznášení nejrůznějších dotazů a proseb k vedení školy stejně jako vznášení návrhů na změny ve škole.
    Do budoucna bychom rádi jako školní parlament zorganizovali některé další zajímavé projekty, např. adopci na dálku, dobročinný obchůdek, různé projektové dny, exkurze, celoškolní soutěž v pořádku a další. 
    Máme mnoho smělých plánů a věříme, že se nám jich již brzy podaří uskutečnit co nejvíce!

Školní parlamentŠkolní parlamentŠkolní parlamentŠkolní parlamentŠkolní parlamentŠkolní parlament