SRPŠ

Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Lišov

 
IČO: 22690557
   
Předsedkyně: Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková
  e-mail: vedouci.ovv@mulisov.cz
  tel: 777 650 658