Platby za družinu v období od března do června 2020

V souvislosti s přerušením provozu školy a školní družiny uvádíme upřesňující informace k platbám za družinu. V současné době byla stržena částka 100 Kč za měsíc únor (platba ještě nebyla stržena v termínu, kdy k tomu mělo dojít), dále pak 50 Kč jako poměrná částka za část března, za duben a květen platby nebyly strženy a za měsíc červen budou strženy platby (100 Kč) za děti, které fyzicky skutečně družinu navštěvují.