Zápisy
ikona článku

Zápisy do 1. tříd pro šk. rok 2023/24

Termíny prezenční části zápisu jsou stanoveny na  11. a 12. dubna 2023, vždy od 13.00 do 18.00. 

 

Tento  zápis je také určen dětem,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu. (Dále jen cizinec.)

V přílohách pod tímto článkem naleznete veškeré podrobné info k zápisům i potřebné formuláře. Dvojjajzyčné formuláře pro děti cizince jsou v začátku názvu označeny zkratkou UK. Dokumety Oznámení termínů, Vyjádření lékaře, a Kritéria přijetí  se vzrtahují na všechny děti včetně cizinců.

Den a čas prezenčního zápisu bude nutné si rezervovat v aplikaci Zápisy Online, a to mezi 20. 3. a 2. 4. 2023. Termíny si rezervujte na  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zslisov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41179

Doklady nutné k zápisu do 1. třídy:        

                                           -rodný list dítěte ( k nahlédnutí)

              -občanský průkaz rodičů (k nahlédnutí)

-vyplněná žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. (žádost naleznete v příloze pod tímto článkem, popřípadě po domluvě bude k vyzvednutí u zástupkyně ředitele Mgr. Ireny Hohenbergerové, č. dv. 41)

 (Děti pětileté lze přijmout dle podmínek uvedených v § 36 odst. 3, zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Děti po odkladu školní docházky musí znovu k zápisu. Žádost o předčasný nástup naleznete také v přílohách níže.)

 

Doklady nutné k žádosti o odklad povinné školní docházky:        

                                         -rodný list dítěte ( k nahlédnutí)

              -občanský průkaz rodičů (k nahlédnutí)

-vyplněná žádost o odklad povinné školní docházky. (žádost naleznete v příloze pod tímto článkem, popřípadě po domluvě bude k vyzvednutí u zástupkyně ředitele Mgr. Ireny Hohenbergerové, č. dv. 41)

 - doporučující zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

- vyjádření dětského lékaře

Pozor!! Poslední dvě položky jsou bezpodmínečně nutné pro udělení odkladu. Bez nich nelze brát na žádost zřetel a zákonným zástupcům bude dále ze zákona vyplývat povinnost podat žádost k zápisu do 1. třídy. V případě dlouhého čekání na termín v PPP vám bude samozřejmě lhůta na dodání po osobní domluvě prodloužena.

 

Doklady nutné k zápisu dětí cizinců:

                                            Vízový doklad dítěte

                                             Kopie rodného listu dítěte

    • Doklad prokazující právo zastupovat dítě 
    • vyplněná dvojjazyčná žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a zápisový lístek v obou jazycích (tiskopisy naleznete pod tímto článkem, začínají zkratkou UK, popřípadě k vyzvednutí u zástupkyně ředitele Mgr. Ireny Hohenbergerové, č. dv. 41)
    • prokázání pobytu (nájemní smlouva, čestné prohlášení ubytovatele..)

 

 (Děti pětileté lze přijmout dle podmínek uvedených v § 36 odst. 3, zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Děti po odkladu školní docházky musí znovu k zápisu.)

 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky dítěte cizince je třeba doložit:

    • Vízový doklad dítěte
    • Kopie rodného listu dítěte
    • Doklad prokazující právo zastupovat dítě
    • vyplněná dvojjazyčná žádost o odklad povinné školní (tiskopisy naleznete pod tímto článkem, začínají zkratkou UK, popřípadě k vyzvednutí u zástupkyně ředitele Mgr. Ireny Hohenbergerové, č. dv. 41)
    • doporučující zprávu z pedagogicko-psychologické poradny v ČR
    • doporučení specializovaného lékaře z ČR nebo klinického psychologa z ČR
    • prokázání pobytu (nájemní smlouva, čestné prohlášení ubytovatele..)

Škola přednostně přijímá děti splňující kritéria v dokumetu školy Kritéria pro přijetí 2023 .V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle školského zákona se rozhodnutí o přijetí oznamuje tímto způsobem:

 1. zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole – na dveřích hlavního vchodu školy)
 2.  a na webových stránkách školy pod odkazem www.zslisov.cz/zs/zapis
 3. nepřijatým uchazečům (zákon. zástupci nezletilého – nepřijatého žadatele) se předává rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou nebo odesílá do vlastních rukou.

Odhadovaný termín zveřejnění výsledků zápisu je 12. 5. 2023.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
desatero-pro-rodice.pdf 209.1 Kb
informace-pro-rodice-2023.docx 172 Kb
uk-info-o-systemu-skolstvi.docx 98.7 Kb
uk-zadost-o-odklad.docx 26.7 Kb
vyjadreni-lekare175368751.pdf 176 Kb
zadost-o-odklad-psd-2023.docx 173.8 Kb
zadost-o-predcasny-nastup-2023.docx 171.8 Kb
zadost-prijeti-zs-2023.docx 171.9 Kb
uk-zadost-o-prijeti-1.-roc.-dvojjaz.114833941.doc 46.1 Kb
uk-zapis.-listek-1.-roc-uk282907043.docx 17.5 Kb
uk-zapis.-listek-1.roc-cs261611259.docx 18.4 Kb
kriteria-pro-prijeti-2023820715143.docx 169.3 Kb
oznameni-terminu-zapisu-reditelstvim-2023.docx 172.9 Kb