Úřední deska

Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována v souladu s ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Základní školy a Mateřské školy Lišov způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah má informativní charakter.