ÚVOD

Hezký den, všem rodičům i našim dětem,

máme za sebou necelé dva týdny distanční výuky, na kterou, ač jsme si ji nikdo moc nepřál, jsme se všichni víceméně připravili a snažíme se ji realizovat. Z mého pohledu nazrál čas se opět na vás obrátit s jistým shrnutím a zamyšlením se nad situací a s prosbou o zpětnou vazbu a spolupráci.

Chtěla bych dětem i vám rodičům moc poděkovat za rychlé reakce, vzájemnou komunikaci a hlavně za spolupráci, pomoc a podporu nás a především vašich dětí.

Dle zpětné vazby se domnívám, že by u nás ve škole snad nikdo neměl zůstat mimo celý systém distanční výuky, který se převážně odehrává v podobě on-line hodin či konzultací doplněných zadáváním práce a to vše v jednotné platformě Google Classroom.  V každé třídě by o tomto měl mít jasný přehled třídní učitel a ten konzultuje a řeší s rodiči a případně s vedením školy. 

Ačkoliv jsme zatím neobdrželi slibované státní prostředky na nutné notebooky či tablety ( a tyto ještě pak musí být soutěženy a dodány díky aktuální situaci na trhu možná až na konci prosince), zajistili jsme ze svých školních či osobních rezerv, doufám, pro všechny alespoň nějaký přístroj. Technické zázemí by mělo být zajištěno. Pokud tomu tak není, obraťte se určitě na svého třídního učitele.

Pokud potřebujete cokoliv vytisknout či okopírovat, využijte této možnosti ve škole každý den od 9.00 do 12.00!

Jak již bylo řečeno, veškerá distanční výuka probíhá jen na jednom místě a to ve virtuálních učebnách Google Classroom - již od poloviny září jsme s dětmi i kolegy trénovali přihlašování, připojování k hovorům, práci s kalendářem a hlavně pro off-line výuku zadávání a odevzdávání práce v daném předmětu (v tomto prostředí "tzv." kurzu"). Tedy děti by měly být připraveny nebo si umí pomoci navzájem ve své třídě. Vuyžijte případně pomoci kamarádů a spolužáků, případně nás učitelů. Pokud máte s tímto nějakou obtíž, obraťte se opět na třídního učitele či koordinátora Mgr. Tomáše Luksche přes Komens či přes e-mail tomas.luksch@lisovskaskola.cz.

Oproti jarní fázi máme vše již pevně sjednoceno a všichni využívají jednotné postupy a kanály tak, aby děti a rodiče přesně věděli, jak postupovat a co kde najít.

Technikálie jsou nejspíše podchycené, ale v tuto chvíli nás zajímá kvalita a přínos on-line výuky realizované na naší škole. Předesílám, že se určitě všichni shodneme, že "klasiku" a osobní přítomností dětí ve škole, interakci učitel - žák, interakci mezi dětmi a jejich sociální kontakty to v žádném případě nenahradí a jako pedagogové se shodneme, že z dlouhodobého hlediska je "efektivita" učebního procesu opravdu nesrovnatelná.

Pokud bude distanční výuka dlouhodobější či se budou tato "zapnutí" a "vypnutí" opakovat, musíme systém on-line výuky vylepšovat, pracovat na něm a činit jej pro děti atraktivnějším. S kolegyněmi a kolegy o tom diskutujeme, snažíme se mít vše s paní zástupkyní podchycené, poskytujeme podporu a rady, avšak potřebujeme i váš pohled a zkušenost. 

Budete-li  mít chvilku a chuť, prosíme o vyplnění dotazníku na tomto odkazu: https://forms.gle/19CcAH2XEzcMzHVy5. Dotazník byl vytvořen ve spolupráci s rodiči, je anonymní, vyplňte jen to, co uznáte za vhodné, povinný údaj je jen údaj o třídě, za kterou dotazník vyplňujete. JE TO PRO NÁS DŮLEŽITÉ! Nechceme přenášet na vás rodiče větší břímě než je nutné. Jen díky tomu můžeme s kolegy něco změnit, pokud je něco pro vás jako rodiče a hlavně pro děti nevyhovující.

Víme, že to pro děti, rodiče  i  celé rodiny není i z hlediska duševního zdraví lehké období, proto nabízíme i pomoc v této oblasti. Pokud vy jako rodiče nebo děti máte jakoukoliv potřebu s někým řešit problémy týkající se vzdělávání, problémů s učením a nebo si chcete jen s někým promluvit, rozptýlit skepsi či tíseň či pomoci již se skutečnými psychickými obtížemi, neváhejte mne kontaktovat. Máme ve svém týmu asistentky, celoškolní asistentku, speciální pedagožku a též pak jsme v kontaktu s psychology. Umíme zprostředkovat pomoc dětem, které to potřebují. Nestyďte se na nás obrátit - nezastírám inspiraci názvem zajímavé inciativy "nevypusť duši". Toho se  v poslední době držím!

V neposlední řadě k dobré duševní a fyzické pohodě samozřejmě patří i plný žaludek!  Tedy stále platí, že vám rodičům můžeme pomoci i tak, že hned po prázdninách opět vaříme a nabízíme možnost pro žáky si vyzvednout oběd s sebou či si jej zkonzumovat v jídelně nejlépe v období od 11.00 do 13.00, oběd je potřeba mít přihlášený.

Přeji všem příjemné podzimní dny strávené s rodinou a ochráněné od chmurných obrázků mediálního prostředí.

Duševní rovnováhu a zdraví!

Monika Hrdinová

 

 

 

 

 


Podzimní prázdniny

26. - 30. října 2020

 • celý týden prodloužené podzimní prázdniny (26. - 27. 10. - vyhlášeny dny volna,  28.10. - státní svátek, 29. - 30. 10. - podzimní prázdniny). V tomto období není možné odebírat stravu.
 • ON-LINE VÝUKA NEPROBÍHÁ.

Ošetřovné- aktuální informace

Potvrzení nutné k ošetřovnému nevystavuje škola jako v jarním období.

Aktuální informace k ošetřovnému:

https://www.mpsv.cz/osetrovne

 


Strava během období uzavřené školy (14.10. - 23.10.2020)

Provoz školní jídelny nebude přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. O prázdninách v týdnu od 26.10. do 30.10. není možné odebírat stravu!

Všem žákům dnes plošně odhlášeno jídlo na celé období.

Přihlašování:
na středu 14.10.2020 dnes do 11:30 telefonicky (388441126) nebo emailem: pavlina.nymsova@zslisov.cz.

Na ostatní dny si obědy můžete přihlásit přes www.strava.cz. Vždy do 11:30 na den následující. Upozorňuji, že svačiny jsou odhlášeny automaticky a není možné je přihlašovat!

 

Výdej: do vlastních jídlonosičů vždy od 11:00 do 13:00 nebo je možno jídlo konzumovat v jídelně.

Další pokyny k výuce a organizaci budou následovat…


Uzavření ZŠ a ŠD

Uzavření základní školy v období od 14. října do 1. listopadu 2020

 

Na základě krizových opatření Vlády ČR je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, základní škola a školní družina jsou uzavřeny. Mateřská škola a jídelna zůstávají v provozu (viz informace k možnému vyzvedávání obědů).

 

 • veškerá výuka na obou stupních je převedena do podoby distanční
 • 1. stupeň bude nastaven na systém převažující on-line výuky - rozvrh odpovídající potřebám daných ročníků (po vzájemných konzultacích s rodiči)
 • na 2. stupni běží výuka dle upraveného rozvrhu pro on-line výuku, rozvrh žáci již obdrželi a pracovali s ním tento týden od 12.10. (též možno nalézt v kalendáři Google Classroom), v pdf k nalezení v příloze 
 • na obou stupních bude kladen důraz na matematiku, český jazyk, anglický jazyk, doplněno ostatními předměty, nebudou vyučovány výchovy a praktické činnosti
 • účast na distanční výuce je dle školského zákona povinná - dodatek školního řádu a nařízení ředitelky (příloha), naše škola má hl. podobu výuky on-line hodin v Google Classroom (schůzky v kalendáři, hovor přes Google Meet), bude příp. doplněno zadanou prací též v Google Classroom (práce v kurzu)

 

Úřední hodiny (14.10. - 23.10.)

po-pá od 9.00 do 12.00 (recepce, sekretariát)

V tomto období či dle tel. domluvy je možno ve škole vytisknout či okopírovat materiály sloužící k distanční výuce.

 

26. - 30. října 2020

 • celý týden prodloužené podzimní prázdniny (26. - 27. 10. - vyhlášeny dny volna,  28.10. - státní svátek, 29. - 30. 10. - podzimní prázdniny). V tomto období není možné odebírat stravu.

 

Kontaktujte nás v případě jakéhokoliv dotazu, rádi vám se vším pomůžeme.

 

S pozdravem a nadějí společného zvládnutí nelehké situace a též s nadějí brzkého návratu do lavic!

 

Monika Hrdinová

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-reditelky-distancni-vyuka.docx 138.1 Kb
priloha-830923720-0-12-10-2020-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-final.pdf 207.4 Kb
v-1b-priloha-sr-distancni-vyuka.docx 22.1 Kb
vyuka-ii.-stupen-v-tydnu-od-12.-10.-23.-10..pdf 131.5 Kb

Omezení výuky tělesné výchovy a zpěvu

Od 5.10 do 18.10. platí Mimořádné opatření KHS JK, pro provoz škol to znamená následující omezení:

 • u 1. stupně se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy nadále pokračuje, ovšem bez zpěvu, prostor bude věnován poslechu, hudební nauce atd.), režim pro sportovní činnosti se nemění. Avšak v naší škole se budeme snažit  i s dětmi 1. stupně v rámci TV chodit ven, přizpůsobte tedy dětem oblečení a obuv pro tyto venkovní aktivity.
 • u 2. stupně se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy nadále pokračuje, ovšem bez zpěvu, prostor bude věnován poslechu, hudební nauce atd.), zakazují se také sportovní činnosti (výuka TV pokračuje, ovšem bez sportovní činnosti, budou zařazovány  venkovní aktivity, v případě nepříznivého počasí výuka - teoretické záležitosti, historie sportu, pravidla, zajímavosti z oblasti sportu atd.)
 • pro mateřské školy se stávající režim nemění
 • v přílohách naleznete konkrétní Usnesení vlády a Mimořádné opatření KHS JK
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-826932263-0-usneseni-vlady-cr-ze-dne-30-9-2020.pdf 142.7 Kb
priloha-826932263-1-informace-jihocesky-kraj.pdf 183.4 Kb
priloha-826932263-2-khs-jihocesky-kraj.pdf 237.5 Kb

Roušky při výuce na 2.stupni již od pátku 18.9.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou od pátku 18.9. povinné roušky i ve třídách při výuce na 2. stupni. Toto opatření naleznete níže. Prosím vybavte děti dostatečným počtem roušek.

 

Děkujeme všem za pochopení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf 251.1 Kb

Od zítřka do školy s rouškou!

Ministerstvo zdravotnictví svým Mimořádným opatřením zavádí povinné používání roušek (respirátorů, ústenek atd.) ve vnitřních prostorech včetně škol - jedná se o společné prostory (chodby, toalety). Ve třídách mohou být děti bez roušek, v případě lehkého nachlazení prosíme též o použití roušek u dětí ve třídách. Vybavte prosím děti a žáky dvěma rouškami a sáčkem k jejich ukládání. 

Výjimkou dle MZ jsou děti a pracovníci v mateřské škole. Zde nemusí být používána rouška!

V základní škole není možné doprovázet děti do vnitřních prostor, výjimka pro prvňáčky platí do úterý 15.9. (včetně), poté dětem budou již v šatnách nápomocny paní učitelky a vychovatelky. Doprovázející osoby do 7. oddělení MŠ v budově školy doprovází své děti tzv."družinovým vchodem".

Platí zákaz vstupu pro cizí např. i doprovázející osoby, upřednostňujte prosím komunikaci prostřednictvím Bakalářů, emailu či telefonu. V nejnutnějších případech vstupu s Vámi vše vyřeší zaměstnanci školy (služba na vrátnici, paní sekretářka či někdo z vedení).

Děkujeme za pochopení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf 248.6 Kb

Provoz školy a nastavená opatření v tomto školním roce

Milí rodiče,

školní rok 2020/2021 zahajujeme v době, kdy se stále potýkáme s přítomností viru, který nám přináší každodenní život trochu jiný, než na jaký jsme byli doposud zvyklí. I s přípravou tohoto školního roku jsme si všichni museli více celou organizaci výuky, zájmových aktivit a provozu celé školy i mateřské školky promýšlet trochu jinak. Není lehké uvést v soulad provoz školy, potřeby žáků, rodičů, zaměstnanců školy s doporučením odpovědných ministerstev a též pak nebýt pozadu s překotným děním posledních dnů. I přesto jsme se se svými kolegy shodli, že se chceme přiblížit "co nejnormálnějšímu" školnímu provozu, alespoň částečně pokračovat ve volnočasových aktivitách a akcích školy. Škola tedy nebude zatím omezovat věci, na které žáci byli zvyklí, téměř vše bude fungovat v plném rozsahu. Bude tomu tak i nadále, pokud nebudeme díky výskytu koronaviru nuceni toto změnit.

Přijali jsme některá opatření, díky nimž bychom mohli danou situaci lépe podchytit a zvládnout. K provozu školy a k nastaveným opatřením byl sepsán dokument, který naleznete v příloze.

Prosíme o pečlivé seznámení se s daným dokumentem, proberte prosím též vybrané body se svými dětmi.  Podstatnou změnou je např. velmi omezený vstup jiných osob kromě dětí a zaměstnanců školy. Pokud je vstup nevyhnutelný, je potřeba použít roušku či jiné zakrytí obličeje.  V této době je takové opatření nevyhnutelné. Prosíme vás o pochopení.

Obracíme se na vás s velkou prosbou, abyste respektovali a dodržovali daná pravidla.  Vše je v zájmu ochrany zdraví nás všech, vytvoření klidného a bezpečného prostředí pro naše děti.

Děkujeme za pochopení, respekt a vzájemnou pomoc

Monika Hrdinová

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
manual-k-provozu-skol-doplneni-25-srpna.docx 469.8 Kb
priloha-815735686-0-letak-do-sborovny-postup-khs.pdf 291.9 Kb
provoz-skoly-rok-2020-2021281811408.docx 23.8 Kb