ÚVOD

Základní Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve škol. roce 2020/2021 – pro rodiče všech vycházejících žáků včetně 5.ročníků

V příloze naleznete důležité informace k přijímacímu řízení v tomto školním roce.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prijimaci-rizeni-ve-skolnim-roce-2020-2021.docx 17.5 Kb

Provoz školy od 30.11.2020

Od pondělí 30.11. se k prezenční výuce vrací všichni žáci 1. stupně a žáci 9. tříd - již každý den, žáci 6., 7. a 8. ročníků se budou střídat po týdnu v prezenční a distanční výuce.

V týdnu 30.11 - 4.12. 2020

Prezenční výuka (dle běžného rozvrhu s úpravami - zachování tříd pro výuku jazyků, jiné složení skupin, částečně odvolána odpolední výuka, regulované časy příchodu do tříd a odchodů na oběd)

  • 6. ročníky a 7.B

Distanční výuka (dle stávajícího rozvrhu on-line výuky)

  • 8. ročníky a 7.A

V dalších týdnech rotace těchto ročníků.

ROZVRHY 3. - 9. ročníků v příloze!!!

Příchod do školy musí být prostorově a časově odstupňován.Tabulku příchodů naleznete v příloze (vše z důvodu co nejmenšího prolínání jednotlivých tříd). Je to důležité!!!

Stravování

prosím o kontolu přihlášených obědů a svačin, v případě obtíží či nesrovnalostí kontaktujte prosím paní Nymsovou

času odchodu na oběd je opět pevně pro všechny ročníky dán, opět naleznete v příloze; je možné, že děti půjdou i v rámci hodiny na oběd a poté se vrátí na výuku nebo vyčkají se svým vzučujícím na své obědové "okénko", každý den to bude stejné

Výdej stravy pro žáky distanční výuky !!!!

10.45 -11.15

Provoz družiny od 30.11.

ranní družina nebude v provozu, dojíždějící mohou využít své třídy a počkat zde, škola bude otevřena od 7.00

Fungují běžná oddělení se stávajícími paní vychovatelkami, odpolední družina bude v provozu do 16.30.

Vyzvedávání dětí z družiny

v případě vhodného počasí jsou děti venku, jinak prosím vyzvedávejte dle násl. pokynů:

do 13.30 za asistence služby na recepci

po13.30 a dále  - oddělení 1 (1.A + 1.B) a oddělení 2 (2.A + 2.B) - volejte tel.: 771 159 501

                         - ostatní oddělení použijte zvonek u družinového vchodu nebo volejte na tel.: 771 159 356

Recepce - služba

7.30 - 8.30

10.30 - 13.30

v případě nepřítomnosti služby zvoňte prosím na ostatní zvonky

Je nutné mít i během výuky roušky, žáci by měli být vybaveni 2-3 rouškami. Každou přestávku a též během hodin bude nutné větrat, vybavte děti vhodným teplým oblečením i do vnitřních prostor. V rámci TV a též mimo tuto výchovu budou žáci častěji venku, přizpůsobte tedy prosím i toto oblečení a obuv.

Metodické pokyny od MŠMT naleznete v příloze.

Při organizaci provozu jsme se snažili plnit předepsaná pravidla, správně kombinovat potřeby žáků, prostorové  a personální možnosti. Doufáme, že kvalita výuky nebude snížena, ačkoliv je velmi těžké udržet homogenitu skupin dle jednotlivých tříd. Zde jsou jisté limity u dělení na skupiny ve výuce jazyků (běžně dělíme napříč třídami). Doufáme v dočasný stav a možný návrat k výuce jazyků ve standartním režimu.

Děkujeme za Vaše pochopení a vstřícnost.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
3.-a-3.-b-rozvrh-od-30.11..pdf 263.7 Kb
4.-a-4.-b-rozvrh-od-30.-11..pdf 304.7 Kb
5.-a-5.-b-rozvrh-od-30.-11..pdf 278.7 Kb
5.-c-6.-a-rozvrh-od-30.-11..pdf 288.3 Kb
6.-b-7.-a-rozvrh-od-30.-11..pdf 328.5 Kb
7.-b-8.-a-rozvrh-od-30.-11..pdf 319.1 Kb
8.-b-9.-a-rozvrh-platny-od-30.-11.-aktuell.pdf 316.5 Kb
9.-b-rozvrh-od-30.-11..pdf 186.1 Kb
priloha-844720918-1-informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25.-a-30.-11..pdf 247.4 Kb
rozpis-odchodu-na-obedy.docx 14.9 Kb
rozpis-rannich-prichodu-do-skoly.docx 14.9 Kb

Ošetřovné a omlouvání absence v době prezenční výuky

Pokud jsou nově otevřené třídy k prezenční výuce (zatím 1. a 2. třídy), nemá rodič dítěte těchto tříd již nárok na ošetřovné ve výši 70%.

viz informace ČSSZ - https://www.cssz.cz/web/cz/-/dopad-otevreni-1-a-2-trid-zakladnich-skol-na-narok-na-osetrovne

U znovuotevřené prezenční výuky též pak v případě obavy o zdraví dítěte či rodiny dává výklad k omlouvání žáků  MŠMT takto:

Zrušením zákazu osobní přítomnosti na vzdělávání, jak je uvedeno výše, se stává docházka pro žáky a studenty povinnou. V případě, že zákonný zástupce z objektivních důvodů (např. soužití s „rizikovou“ osobou) nebude chtít poslat žáka k prezenčnímu vzdělávání, musí žáka z výuky omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. Omluvený žák není povinen účastnit se distanční výuky podle § 184a školského zákona a škola není povinna tuto výuka zajišťovat. Doporučujeme se v těchto případech domluvit s ředitelem/kou školy na postupu při výuce žáka – např. forma dobrovolné distanční výuky, možnost individuálních konzultací apod. O omlouvání žáka a individuálních konzultacích rozhoduje ředitel/ka školy.


Prezenční výuka 1. a 2. tříd od 18.11.2020

Ve středu 18.11. opět ve škole prvňáčci a druháci! Více se dozvíte v "obsáhlých" instrukcích v příloze.

Aktualizace informace - odpolední družina bude do 15.30.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyuka-navrat-prezence-1-a-2-tridy-od-18.11.2020-rodice912155909.docx 16.5 Kb

Aktualizovaný rozvrh od 9.11.2020

Distanční výuka běží stále dle pevného rozvrhu, avšak došlo k malým změnám, rozvrh naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
distancni-vyuka-ii.-stupen-od-listopadu.pdf 131 Kb

Distanční výuka běží dále

V týdnu od 2.11. pokračujeme dále v distanční výuce dle dosavadních rozvrhů, na pokyn k návratu do lavic stále čekáme!

Školní jídelna vaří, pro žáky je opět možnost si vyzvednout oběd v době od 11.00 do 13.00. Díky zaměstnancům školní jídelny!

Mateřská škola je v běžném provozu. Velká poklona, dík a úcta kolegyním v mateřské školce - drží stále v první linii!!!


Ošetřovné- aktuální informace

Potvrzení nutné k ošetřovnému nevystavuje škola jako v jarním období.

Aktuální informace k ošetřovnému:

https://www.mpsv.cz/osetrovne

 


Strava během období uzavřené školy (14.10. - 23.10.2020)

Provoz školní jídelny nebude přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. O prázdninách v týdnu od 26.10. do 30.10. není možné odebírat stravu!

Všem žákům dnes plošně odhlášeno jídlo na celé období.

Přihlašování:
na středu 14.10.2020 dnes do 11:30 telefonicky (388441126) nebo emailem: pavlina.nymsova@zslisov.cz.

Na ostatní dny si obědy můžete přihlásit přes www.strava.cz. Vždy do 11:30 na den následující. Upozorňuji, že svačiny jsou odhlášeny automaticky a není možné je přihlašovat!

 

Výdej: do vlastních jídlonosičů vždy od 11:00 do 13:00 nebo je možno jídlo konzumovat v jídelně.

Další pokyny k výuce a organizaci budou následovat…


Uzavření ZŠ a ŠD

Uzavření základní školy v období od 14. října do 1. listopadu 2020

 

Na základě krizových opatření Vlády ČR je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, základní škola a školní družina jsou uzavřeny. Mateřská škola a jídelna zůstávají v provozu (viz informace k možnému vyzvedávání obědů).

 

  • veškerá výuka na obou stupních je převedena do podoby distanční
  • 1. stupeň bude nastaven na systém převažující on-line výuky - rozvrh odpovídající potřebám daných ročníků (po vzájemných konzultacích s rodiči)
  • na 2. stupni běží výuka dle upraveného rozvrhu pro on-line výuku, rozvrh žáci již obdrželi a pracovali s ním tento týden od 12.10. (též možno nalézt v kalendáři Google Classroom), v pdf k nalezení v příloze 
  • na obou stupních bude kladen důraz na matematiku, český jazyk, anglický jazyk, doplněno ostatními předměty, nebudou vyučovány výchovy a praktické činnosti
  • účast na distanční výuce je dle školského zákona povinná - dodatek školního řádu a nařízení ředitelky (příloha), naše škola má hl. podobu výuky on-line hodin v Google Classroom (schůzky v kalendáři, hovor přes Google Meet), bude příp. doplněno zadanou prací též v Google Classroom (práce v kurzu)

 

Úřední hodiny (14.10. - 23.10.)

po-pá od 9.00 do 12.00 (recepce, sekretariát)

V tomto období či dle tel. domluvy je možno ve škole vytisknout či okopírovat materiály sloužící k distanční výuce.

 

26. - 30. října 2020

  • celý týden prodloužené podzimní prázdniny (26. - 27. 10. - vyhlášeny dny volna,  28.10. - státní svátek, 29. - 30. 10. - podzimní prázdniny). V tomto období není možné odebírat stravu.

 

Kontaktujte nás v případě jakéhokoliv dotazu, rádi vám se vším pomůžeme.

 

S pozdravem a nadějí společného zvládnutí nelehké situace a též s nadějí brzkého návratu do lavic!

 

Monika Hrdinová

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
narizeni-reditelky-distancni-vyuka.docx 138.1 Kb
priloha-830923720-0-12-10-2020-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-final.pdf 207.4 Kb
v-1b-priloha-sr-distancni-vyuka.docx 22.1 Kb
vyuka-ii.-stupen-v-tydnu-od-12.-10.-23.-10..pdf 131.5 Kb

Roušky při výuce na 2.stupni již od pátku 18.9.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsou od pátku 18.9. povinné roušky i ve třídách při výuce na 2. stupni. Toto opatření naleznete níže. Prosím vybavte děti dostatečným počtem roušek.

 

Děkujeme všem za pochopení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf 251.1 Kb

Od zítřka do školy s rouškou!

Ministerstvo zdravotnictví svým Mimořádným opatřením zavádí povinné používání roušek (respirátorů, ústenek atd.) ve vnitřních prostorech včetně škol - jedná se o společné prostory (chodby, toalety). Ve třídách mohou být děti bez roušek, v případě lehkého nachlazení prosíme též o použití roušek u dětí ve třídách. Vybavte prosím děti a žáky dvěma rouškami a sáčkem k jejich ukládání. 

Výjimkou dle MZ jsou děti a pracovníci v mateřské škole. Zde nemusí být používána rouška!

V základní škole není možné doprovázet děti do vnitřních prostor, výjimka pro prvňáčky platí do úterý 15.9. (včetně), poté dětem budou již v šatnách nápomocny paní učitelky a vychovatelky. Doprovázející osoby do 7. oddělení MŠ v budově školy doprovází své děti tzv."družinovým vchodem".

Platí zákaz vstupu pro cizí např. i doprovázející osoby, upřednostňujte prosím komunikaci prostřednictvím Bakalářů, emailu či telefonu. V nejnutnějších případech vstupu s Vámi vše vyřeší zaměstnanci školy (služba na vrátnici, paní sekretářka či někdo z vedení).

Děkujeme za pochopení

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf 248.6 Kb

Provoz školy a nastavená opatření v tomto školním roce

Milí rodiče,

školní rok 2020/2021 zahajujeme v době, kdy se stále potýkáme s přítomností viru, který nám přináší každodenní život trochu jiný, než na jaký jsme byli doposud zvyklí. I s přípravou tohoto školního roku jsme si všichni museli více celou organizaci výuky, zájmových aktivit a provozu celé školy i mateřské školky promýšlet trochu jinak. Není lehké uvést v soulad provoz školy, potřeby žáků, rodičů, zaměstnanců školy s doporučením odpovědných ministerstev a též pak nebýt pozadu s překotným děním posledních dnů. I přesto jsme se se svými kolegy shodli, že se chceme přiblížit "co nejnormálnějšímu" školnímu provozu, alespoň částečně pokračovat ve volnočasových aktivitách a akcích školy. Škola tedy nebude zatím omezovat věci, na které žáci byli zvyklí, téměř vše bude fungovat v plném rozsahu. Bude tomu tak i nadále, pokud nebudeme díky výskytu koronaviru nuceni toto změnit.

Přijali jsme některá opatření, díky nimž bychom mohli danou situaci lépe podchytit a zvládnout. K provozu školy a k nastaveným opatřením byl sepsán dokument, který naleznete v příloze.

Prosíme o pečlivé seznámení se s daným dokumentem, proberte prosím též vybrané body se svými dětmi.  Podstatnou změnou je např. velmi omezený vstup jiných osob kromě dětí a zaměstnanců školy. Pokud je vstup nevyhnutelný, je potřeba použít roušku či jiné zakrytí obličeje.  V této době je takové opatření nevyhnutelné. Prosíme vás o pochopení.

Obracíme se na vás s velkou prosbou, abyste respektovali a dodržovali daná pravidla.  Vše je v zájmu ochrany zdraví nás všech, vytvoření klidného a bezpečného prostředí pro naše děti.

Děkujeme za pochopení, respekt a vzájemnou pomoc

Monika Hrdinová

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
manual-k-provozu-skol-doplneni-25-srpna.docx 469.8 Kb
priloha-815735686-0-letak-do-sborovny-postup-khs.pdf 291.9 Kb
provoz-skoly-rok-2020-2021281811408.docx 23.8 Kb