ÚVOD

Nové informace k ochraně dýchacích cest - aktualizace k 25.2.2021

platná opatření Ministerstva zdravotnictví od 25.2., možné přechodné odbobí do 28.2., více naleznete v přílohách (průvodní dopis, znění platných opatření)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-rousky-od-25.2..docx 17.2 Kb
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-25.-2.-2021-do-odvolani.pdf 256.5 Kb
priloha-876230810-0-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-rousky.pdf 193.9 Kb

Nový rozvrh 6.-9. tříd od 22.2.2021

Po jarních prázdninách bude platit pro 6., 7. a 8. ročníky nový rozvrh - naleznete jej v příloze, byly zde navýšeny počty hodin v předmětech: Fy, Z, D, Ch, Pří, schůzky budou založeny v kalendáři Google Classroom.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
distancni-vyuka-ii.-stupen-po-jarnich-prazdninach.pdf 136.7 Kb

Kde najdete pololetní klasifikaci

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kde-najit-pololetni-klasifikaci.pdf 594.8 Kb

Výuka od 4. ledna 2021

Na základě rozhodnutí Vlády ČR bude probíhat výuka od 4. ledna 2021 pro 1. a 2. třídy v režimu prezenční výuky (vše dle stávajících podmínek bez ranní družiny, jednotlivá oddělení družiny pro každou třídu zvlášť do 16.30). 

Pro zbývající třídy bude do odvolání probíhat distanční výuka v podobě, jak byla již nastavena v říjnu a listopadu. Vyučující opět založí on-line schůzky v Google Classroom. Prosíme o přípravu, tak aby se děti mohly opět připojovat. V případě potřeby pomoci s Google Classroom kontaktujte pana kolegu Luksche (tomas.luksch@lisovskaskola.cz). Pokud budete potřebovat zapůjčit počítač či pomoci s tiskem, obraťte se na vedení či sekretariát školy. 

Pro děti účastnící se distanční výuky budou obědy odhlášeny, avšak opět je možno pro obědy docházet. V tomto případě prosím opět obědy přihlaste.

 


Ošetřovné a omlouvání absence v době prezenční výuky

Pokud jsou nově otevřené třídy k prezenční výuce (zatím 1. a 2. třídy), nemá rodič dítěte těchto tříd již nárok na ošetřovné ve výši 70%.

viz informace ČSSZ - https://www.cssz.cz/web/cz/-/dopad-otevreni-1-a-2-trid-zakladnich-skol-na-narok-na-osetrovne

U znovuotevřené prezenční výuky též pak v případě obavy o zdraví dítěte či rodiny dává výklad k omlouvání žáků  MŠMT takto:

Zrušením zákazu osobní přítomnosti na vzdělávání, jak je uvedeno výše, se stává docházka pro žáky a studenty povinnou. V případě, že zákonný zástupce z objektivních důvodů (např. soužití s „rizikovou“ osobou) nebude chtít poslat žáka k prezenčnímu vzdělávání, musí žáka z výuky omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. Omluvený žák není povinen účastnit se distanční výuky podle § 184a školského zákona a škola není povinna tuto výuka zajišťovat. Doporučujeme se v těchto případech domluvit s ředitelem/kou školy na postupu při výuce žáka – např. forma dobrovolné distanční výuky, možnost individuálních konzultací apod. O omlouvání žáka a individuálních konzultacích rozhoduje ředitel/ka školy.


Základní Informace k přijímacímu řízení na SŠ ve škol. roce 2020/2021 – pro rodiče všech vycházejících žáků včetně 5.ročníků

V příloze naleznete důležité informace k přijímacímu řízení v tomto školním roce.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prijimaci-rizeni-ve-skolnim-roce-2020-2021.docx 17.5 Kb

Aktualizovaný rozvrh od 9.11.2020

Distanční výuka běží stále dle pevného rozvrhu, avšak došlo k malým změnám, rozvrh naleznete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
distancni-vyuka-ii.-stupen-od-listopadu.pdf 131 Kb

Distanční výuka běží dále

V týdnu od 2.11. pokračujeme dále v distanční výuce dle dosavadních rozvrhů, na pokyn k návratu do lavic stále čekáme!

Školní jídelna vaří, pro žáky je opět možnost si vyzvednout oběd v době od 11.00 do 13.00. Díky zaměstnancům školní jídelny!

Mateřská škola je v běžném provozu. Velká poklona, dík a úcta kolegyním v mateřské školce - drží stále v první linii!!!


Provoz školy a nastavená opatření v tomto školním roce

Milí rodiče,

školní rok 2020/2021 zahajujeme v době, kdy se stále potýkáme s přítomností viru, který nám přináší každodenní život trochu jiný, než na jaký jsme byli doposud zvyklí. I s přípravou tohoto školního roku jsme si všichni museli více celou organizaci výuky, zájmových aktivit a provozu celé školy i mateřské školky promýšlet trochu jinak. Není lehké uvést v soulad provoz školy, potřeby žáků, rodičů, zaměstnanců školy s doporučením odpovědných ministerstev a též pak nebýt pozadu s překotným děním posledních dnů. I přesto jsme se se svými kolegy shodli, že se chceme přiblížit "co nejnormálnějšímu" školnímu provozu, alespoň částečně pokračovat ve volnočasových aktivitách a akcích školy. Škola tedy nebude zatím omezovat věci, na které žáci byli zvyklí, téměř vše bude fungovat v plném rozsahu. Bude tomu tak i nadále, pokud nebudeme díky výskytu koronaviru nuceni toto změnit.

Přijali jsme některá opatření, díky nimž bychom mohli danou situaci lépe podchytit a zvládnout. K provozu školy a k nastaveným opatřením byl sepsán dokument, který naleznete v příloze.

Prosíme o pečlivé seznámení se s daným dokumentem, proberte prosím též vybrané body se svými dětmi.  Podstatnou změnou je např. velmi omezený vstup jiných osob kromě dětí a zaměstnanců školy. Pokud je vstup nevyhnutelný, je potřeba použít roušku či jiné zakrytí obličeje.  V této době je takové opatření nevyhnutelné. Prosíme vás o pochopení.

Obracíme se na vás s velkou prosbou, abyste respektovali a dodržovali daná pravidla.  Vše je v zájmu ochrany zdraví nás všech, vytvoření klidného a bezpečného prostředí pro naše děti.

Děkujeme za pochopení, respekt a vzájemnou pomoc

Monika Hrdinová

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
manual-k-provozu-skol-doplneni-25-srpna.docx 469.8 Kb
priloha-815735686-0-letak-do-sborovny-postup-khs.pdf 291.9 Kb
provoz-skoly-rok-2020-2021281811408.docx 23.8 Kb